Sr. Lluís Sanz Agudíez
Sr. Lluís Sanz Agudíez
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

LLUÍS SANZ AGUDÍEZ

TALLERES ALFA TORRES, S.A.

Text del 2008

“La introducció de les noves tecnologies ha comportat una nova manera de treballar les portes i ha contribuït a la perfecció dels treballs”

La capacitat d’innovar i de generar nous productes és un aspecte fonamental en un mercat altament competitiu i cada vegada més vast. Talleres Alfa Torres, S.A. és una empresa amb una història prolongada que es remunta a principis del segle xx, quan a Barcelona naixia Talleres i Construcciones Torres, avui l’empresa de fabricació de portes més antiga de l’Estat espanyol. Era una societat que anà consolidant-se i especialitzant-se en la fabricació de portes. Lluís Sanz Agudíez és gerent i soci de Talleres Alfa Torres, nom que prengué l’empresa en refundar-se el 1978. “Vaig entrar a treballar al taller com a delineant. L’any 1978 va produir-se una gran crisi econòmica que provocà que els socis es replantegessin el futur de l’empresa. No podien continuar a Barcelona, i per això buscaren un nou local a Barberà del Vallès. Des de la direcció de la companyia em van proposar de quedar-me com a encarregat i encetar una nova etapa, a més de convertir-me en soci. Era una decisió arriscada però, finalment, gràcies a l’ajut econòmic de la família, vaig acceptar la proposta.”

Una de les condicions que va posar Lluís Sanz per entrar d’encarregat fou que pogués comptar amb l’ajuda d’alguna persona de confiança de la fàbrica. D’aquesta manera s’iniciava un cicle de grans canvis. En l’actualitat, cinc socis formen a parts iguals l’entramat de Talleres Alfa Torres. “Hem passat d’una facturació modesta a una xifra de negoci molt elevada fruit de l’esforç realitzat durant els darrers anys, en part relacionat amb l’auge del sector de la construcció i amb el creixement del sector econòmic espanyol. El 80% de la nostra fabricació és producte fet a mida per a enginyeries que dissenyen projectes interessants i innovadors, com els que hem realitzat per a les instal·lacions del Fòrum 2004, per al Palau Macia de Barcelona, per a la Fira 2000 de Barcelona, per al recinte Juan Carlos I de la Feria de Madrid, per a l’edifici Telefónica de Madrid i per al túnel d’en Valira, entre d’altres. Fem portes d’acord amb el gust, les necessitats i els materials del client.”

Un dels productes més sofisticats i especials que fabrica Talleres Alfa Torres són les portes tallafocs. “Si bé aquest article és avui imprescindible en locals, indústries i equipaments diversos, fins fa uns anys no s’exigia. La normativa ara és estricta i obliga a instal·lar-ne en molts espais. El 50% de la nostra fabricació se centra en portes tallafocs, un producte homologat seguint els requeriments marcats per la normativa. En fem de tot tipus, corredisses i batents. L’exigència normativa és positiva, però no tots els fabricants són rigorosos a l’hora de complir-la. Som pocs els que la seguim i hi ha poques inspeccions. La nostra empresa aposta clarament per la recerca i el desenvolupament per tal de poder oferir portes segures i homologades, un esforç i una responsabilitat que potser no són prou reconeguts. La reinversió permanent en recerca es tradueix en uns productes de qualitat a preus més elevats que els que s’acostumen a trobar en el mercat.”

Portes basculants, seccionals, tanques corredisses, portes universals abatibles, enrotllables, de guillotina, de PVC, de ballesta, venecianes i tallafocs de diferents tipus formen part de l’oferta de Talleres Alfa Torres. “Treballem amb ferros galvanitzats i tenim una secció de lacats amb un cabina de pintura, de grans dimensions, que també compta amb assecatge en forn. Utilitzem acer inoxidable, alumini i fusta. També elaborem portes paraflames, que acostumen a ser de xapa galvanitzada. La reglamentació demana portes tallafocs, que significa que, havent-hi foc en un costat i en contacte amb la porta, són capaces de resistir la força de les flames un temps determinat de manera que des de l’altre costat no es percep el foc. Es pot tocar la porta i no crema. Cada porta resisteix un temps d’exposició al foc abans de cremar-se, d’entre 60 minuts i 180 minuts, segons el gruix de la porta i el tipus d’aïllament. Les nostres portes s’analitzen i passen per proves exhaustives de laboratori que en certifiquen la resistència. Paradoxalment, la fusta és un material més resistent al foc que el ferro, que tendeix a deformar-se. Tenim portes de fusta tallafocs homologades de 60 i 90 minuts, com les que hem instal·lat al Palau de Congressos de València de l’arquitecte Norman Foster.”

Els sistemes de fabricació vigents difereixen molt dels que s’utilitzaven fa dues dècades. “La introducció de les noves tecnologies ha comportat una nova manera de treballar les portes i ha contribuït a la perfecció i la precisió dels treballs. Compten amb maquinàries sofisticades per crear peces grans. La informàtica ha esdevingut una peça clau de la feina diària, ja que ha permès projectes espectaculars i de gran envergadura. L’adaptació a les noves tecnologies no ha estat fàcil, però creiem que era necessària per ser competitius i tenir capacitat d’innovació. He fet de projectista durant molts anys utilitzant les eines clàssiques de dibuix. M’agrada dibuixar i crear nous dissenys que transmeto als especialistes, que els traslladen a l’ordinador.”

D’esperit inquiet i ànsies creatives, Lluís Sanz no deixa de viatjar, visitar fires i conèixer fabricants per descobrir nous productes i sistemes de treball. “No podem deixar de destapar nous productes que es creen en algun punt del planeta. Una de les nostres apostes més pioneres són les portes de vidre giratòries pensades especialment per a hotels, aeroports i altres accessos a grans edificis. Hem creat una secció per tal de potenciar-ne la instal·lació.”

La venda dels productes es realitza a través d’una extensa xarxa comercial que els presenta a constructores, enginyeries i serralleries. L’àmbit d’activitat se centra al territori espanyol, tot i que realitzen projectes també a Portugal, al Marroc i a Cuba. A més, Talleres Alfa Torres participa en altres empreses de fabricació de portes i automatismes. “Una és Automatismos For, que vaig crear fa alguns anys fruit de contactes amb empreses italianes. A més de fabricar, també tenim un vessant de distribució de productes, portes i automatismes que no es troben a l’Estat espanyol i que es fabriquen fora de les nostres fronteres. Sempre hi ha nous projectes i possibilitats de comercialització.”

La complexitat tècnica dels productes porta l’empresa a realitzar cursos de formació per als comercials. “També formem els nostres treballadors perquè cada vegada és més difícil trobar personal qualificat. Avui la gent jove no s’interessa per aquestes tasques, que consideren massa dures i cansades.”

Les perspectives de creixement de Talleres Alfa Torres són molt bones. Articles de qualitat amb bons acabats són una carta de presentació immillorable per travessar fronteres. Ja ha aconseguit arribar al continent asiàtic, on ha subministrat portes per a la construcció dels recintes firals de la propera ciutat olímpica de Beijing. Esforç, innovació, qualitat i adaptació a les normes estructuren una empresa seriosa, responsable i amb visió de futur.