Sr. Magí Lluch i Ariet, Sra. Mariola Mier Pérez
Sr. Magí Lluch i Ariet, Sra. Mariola Mier Pérez
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

MAGÍ LLUCH I ARIET, MARIOLA MIER PÉREZ

MICROART

Text del 2006 pel Sr Font.

A Catalunya anem un pas per endavant en l’aplicació de la tecnologia d’agents intel·ligents per a la diagnosi del càncer de cervell.

Magí Lluch i Ariet, especialista en sistemes de suport a la decisió (DSS), i Mariola Mier Pérez, experta en bioinformàtica i programació distribuïda, són, respectivament, director general i cap del departament de Recerca de MicroArt, una empresa que va iniciar la seva activitat el 1996 amb l’objectiu de ser un referent en recerca i desenvolupament de sistemes informàtics, i una empresa arrelada a Catalunya i amb projecció internacional. MicroArt s’estructura en dues branques: D’una banda, la corresponent al disseny i implantació de sistemes de suport a la decisió (DSS o Business Intelligence), especialment per als sectors hospitalari i farmacèutic, i, de l’altra, la corresponent als projectes de recerca, en la qual investiga nous sistemes de diagnòstic de malalties com el càncer. “No entenem els nostres projectes de recerca sinó com la primera fase del desenvolupament de noves eines que a mitjà termini seran utilitzades als hospitals i als centres sanitaris. La nostra aposta per la recerca es va consolidar quan l’any 2005 vam tenir l’oportunitat d’instal·lar-nos al Parc Científic de Barcelona, on hi ha un excel·lent grup d’universitats i empreses dedicades al món de la biomedicina.”

Des de la seva experiència en sistemes de suport a la decisió i en sistemes informàtics distribuïts, tot aplicant tècniques com la dels agents intel·ligents, la companyia treballa en el camp de la bioinformàtica facilitant la integració, l’anàlisi i el tractament de dades biomèdiques provinents de diferents hospitals i centres sanitaris d’arreu del món. En Magí Lluch ressalta un fet que ha marcat la història de l’empresa: “l’any 2002 vam coincidir amb el Prof. Carles Arús, bioquímic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i responsable del Grup Grup d’Aplicacions Biomèdiques de la Ressonància Magnètica Nuclear (GABRMN). A partir del nostre coneixement tecnològic i informàtic dels sistemes DSS, vam rebre una proposta de col·laboració del GABRMN, que va propiciar la nostra especialització com a bioinformàtics i en especial en l’àrea dels sistemes de suport a la diagnosi de tumors cerebrals.”

En Magí Lluch és conscient que la clau per crear un espai propi implica tenir una clara especialització dins del sector. “Només sobreviurem si som els millors en alguna cosa. I quan t’especialitzes en un tema, l’únic espai possible és l’àmbit global.”

En aquests projectes d’investigació s’utilitzen tecnologies emergents, a diferència dels projectes d’empresa, en els quals se solen utilitzar sistemes ja consolidats. En aquest sentit, cal dir que MicroArt és una de les poques empreses membres de la xarxa d’excel·lència AgentLink, que promou el desenvolupament de la tecnologia informàtica dels agents intel·ligents arreu del món. MicroArt també treballa amb hospitals i laboratoris farmacèutics per desenvolupar eines que ajudin els seus directius en la presa de decisions, des d’un punt de vista més organitzatiu i empresarial. “La nostra activitat inclou també tot allò relacionat amb els sistemes Business Intelligence, eines que permeten tenir un coneixement detallat i actualitzat de la situació d’una empresa: la xarxa de comercials, l’evolució de les vendes d’un producte, l’impacte que té al mercat, la comparació amb altres productes semblants, el nivell de saturació d’un servei, etc.”

Pel que fa a l’aplicació dels sistemes de suport a la decisió en àmbits tan específics com la diagnosi dels tumors cerebrals, el Sr. Lluch creu que Catalunya hi té un paper destacat i capdavanter. “A Catalunya anem un pas per endavant, perquè actualment som els únics que apliquem la tecnologia d’agents intel·ligents i els sistemes distribuïts per a la diagnosi de tumors cerebrals. Disposem ja avui en dia de la base de dades de tumors cerebrals més gran del món, i estem treballant per activar una xarxa mundial que serà la base per assolir els millors diagnòstics possibles utilitzant tècniques no invasives. Ens hem especialitzat al màxim per assolir els nivells tecnològics necessaris per poder fer front als grans reptes que la ciència mèdica actual planteja.”

Amb vista al futur, l’equip de MicroArt encamina la seva tasca cap al desenvolupament de sistemes de suport a la decisió aplicats a d’altres malalties. “Es pot plantejar que d’aquí a poc temps aquesta metodologia de desenvolupament de sistemes de suport a la diagnosi del càncer de cervell s’apliqui també a altres càncers.”

L’any 2004 MicroArt, juntament amb un equip internacional d’empreses i universitats, inicia el projecte de recerca eTumour, finançat per la Unió Europea. Com explica Mariola Mier, “el projecte de recerca eTumour és una simbiosi entre la informació que aporten els metges i les solucions que oferim els informàtics. Els nostres principals usuaris són els clínics, els metges radiòlegs, els metges espectroscopistes i tots els professionals que realitzaran finalment la diagnosi.”

Dos anys més tard, el 2006, s’inicia el projecte HealthAgents, també format per un equip internacional i multidisciplinari, del qual MicroArt és l’entitat líder. Aquest projecte impulsa la línia de recerca descrita i ha permès a MicroArt aconseguir el premi al millor projecte de l’any a Catalunya, atorgat per l’Internet Global Congress. MicroArt està vinculada estretament al món universitari, i no només pel que fa a la recerca, sinó també pel que fa a la docència i a la transferència de coneixement. “Coordinem el màster de Business Intelligence i el postgrau de Bioinformàtica a la Universitat Oberta de Catalunya. I amb la Universitat d’Edimburg, amb una de les facultats d’informàtica més prestigioses del món, tenim signat un conveni de transferència de coneixements, a través del qual ens intercanviem personal per aprendre els uns dels altres.”