Sr.  Manel Arqués Lledós
Sr.  Manel Arqués Lledós
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

MANEL ARQUÉS LLEDÓS

ASTRADUR PAVIMENTOS INDUSTRIALES, S.L.

Text del 2008

Cada indústria necessita un tipus de paviment que s’adeqüi a les característiques de la seva activitat productiva.

La trajectòria laboral del senyor Manel Arqués Lledós descriu el perfil d’un professional fet a si mateix; així, en acabar els estudis d’Enginyeria a España, el senyor Arqués va marxar a Alemanya contractat per fer un practikum de dos anys com a Enginyer Projectista a la oficina tècnica de l’empresa Hermann Rappold &.Co. Gmbh. de Düren (R.F.A.). Poc després ingressà per oposició com a Enginyer Projectista de motors diesel a l’empresa Harvester International de Düsseldorf (R.F.A.). Allí va conèixer el doctor Peter Seidler, professor de la Universitat de Sttutgart i president de l’empresa Astradur Industrieboden Gmbh., societat constituïda a principis dels anys 50. Aquesta companyia, conjuntament amb Bayer Materialscience, inicià el desenvolupament de materials per a paviments industrials amb la finalitat i l’objectiu d’obtenir productes que proporcionessin la qualitat i els acabats necessaris per a l’ampli ventall de paviments industrials que existeixen per tal de suportar les exigències dels processos i els sistemes de producció moderns, bé sigui en la indústria pesada, alimentaria, electrònica, química, farmacèutica, hospitalària (quiròfans, cures intensives, sales blanques, etc.), bé en habitatges, impermeabilitzacions (de terrasses, pàrkings…), poliesportius, senyalització de carreteres i vies urbanes, etc. El doctor Seidler va proposar al senyor Arqués associar-se per fundar una filial del Grupo Astra a Espanya. D’aquesta manera, el Grupo Astra començà al nostre país l’any 1980, a través d’Astra-Química, fins a finals del 2006. Des de principis del 2007, el grup compta també amb la recent Astradur Pavimentos Industriales, una empresa que té la finalitat de satisfer les necessitats de les indústries espanyoles, mitjançant la fabricació i aplicació dels productes del grup. Presidida pel senyor Manel Arqués Lledós, Astradur és una companyia integrada per una plantilla de 25 empleats complementada amb diversos representants a nivell nacional i treballadors autònoms. Ubicada a la localitat vallesana de Granollers, l’entitat disposa d’unes instal·lacions amb una superfície de 1.000 m2 dividits entre oficines i magatzems.

La cartera de clients d’ Astradur és de caire multisectorial i comprèn des de laboratoris i indústries farmacèutiques, alimentàries, metal·lúrgiques, automobilístiques, electròniques o d’arts gràfiques, fins a empreses constructores i d’enginyeria de tot el territori espanyol. “Cada indústria necessita un tipus de paviment adequat a les característiques de la seva activitat productiva i això significa oferir moltes possibilitats: elevades resistències mecàniques a compressió, als impactes, al desgast per rodatge…; que siguin antipols, antilliscants, resistents als productes químics, i també higiènics i antiestàtics; que permetin la conductibilitat elèctrica, la impermeabilització, planitud… I tot, a més, amb acabats decoratius. Les instal·lacions industrials amb paviments simplement de formigó que no està protegit adequadament contra el desgast, els impactes o els atacs de productes químics, en molts casos no ofereix prou garanties. El formigó sempre acaba produint pols, pot presentar esquerdes i erosió superficial per desgast i sovint no proporciona la resistència mecànica i química necessària per la feina que s’hi desenvolupa. D’altra banda, un paviment de rajola o terratzo, sense rebre cap tractament posterior, tampoc és una solució encertada perquè l’enllosat resisteix molt dèbilment les càrregues i els impactes. La idoneïtat d’un paviment dependrà en cada cas de les resistència al desgast i als esforços a què està sotmès de manera contínua. Per aquesta raó la nostra entitat disposa d’una completa sèrie de productes que, comercialitzats amb les marques Astra i Astradur, apliquem sobre paviments industrials, augmentant-ne considerablement la resistència (fins a 500 Kg./cm2 a compressió), tant si parlem d’aquells que pertanyen a una obra nova com dels que, a causa de diversos factors, puguin trobar-se en estat de deterioració.”

Astradur ofereix una àmplia gamma de productes que compten amb la sòlida base científica de la Universitat de Stuttgart. “Això ens permet disposar d’un suport tècnic de recerca i desenvolupament que garanteix la qualitat dels nostres productes, així com la seva resistència i durabilitat. Els materials d’Astradur majoritàriament s’elaboren a partir de resines de poliuretà que són fabricades per l’empresa Bayer Materialscience, una de les majors productores de polímers d’alt rendiment, la qual ens confereix la serietat i la confiança que els nostres clients requereixen.”

La credibilitat d’ Astradur quedà reforçada a partir de l’any 2000, en obtenir l’acreditació ISO 9001:1994, atorgada per l’entitat certificadora Bureau Veritas Quality International España per a la manipulació, venda i aplicació de plàstics de reacció. “Aquella acreditació ens refermà i, des d’aleshores, els projectes de futur de l’empresa se centren a reforçar la seva presència en les àrees del centre, el nord, el sud i el llevant de la Península, així com a continuar millorant el servei que oferim als nostres clients.”

La validesa dels sistemes Astradur és constatada per més de dues dècades de bons resultats dins del mercat industrial espanyol. “Els productes que utilitzem són fruit d’una tècnica molt depurada com a conseqüència de les exigències de la nostra pràctica laboral.”

Darrerament han augmentat les reclamacions respecte als sòls industrials pel desgast prematur de les seves superfícies que acaba convertint-se sempre en un problema per a la companyia que hi treballa i pot arribar a ocasionar episodis greus com la sinistralitat laboral, desperfectes en vehicles industrials o despeses innecessàries en la reparació de maquinària. “Per aquest motiu, és imprescindible dur a terme una bona prevenció. És important tractar els desperfectes del sòl des de la fase inicial de la seva aparició. Avançar-se als esdeveniments i esbrinar les deficiències d’un paviment a la llarga acaba sent molt més rendible. Mitjançant un bon diagnòstic serà possible establir prèviament una solució que eviti problemes posteriors.”

Els productes d’Astradur poden aplicar-se sobre diferents tipus de paviments, sempre que tinguin la solidesa mínima necessària. “Treballem tant en superfícies exteriors com interiors. Les propietats de cadascuna de les tipologies de resina que emprem garanteixen gran resistència mecànica i química, i proporcionen una bona adhesió sobre diferents tipus de superfícies com ara el formigó, la rajola i el formigó asfàltic.”

En l’actualitat, el Sr. Arqués gaudeix del reconeixement que la seva carrera laboral li atorga. A més, ha participat com a professor invitat en col·loquis i conferències de centres especialitzats, com la Universidad de Navarra, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid o el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid, i ha tingut ocasió de publicar diversos centenars d’articles en revistes tècniques del seu sector.