Sr.Xavier.M Castellà i Bel et alia
Sr.Xavier.M Castellà i Bel et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

MARILÓ FONTES I FEBRER i XAVIER M. CASTELLÀ I BEL

Castellà Auditors Consultors

Texto del 09-07-2013  

Fa 25 anys que l’economista Xavier M. Castellà i la lletrada Mariló Fontes van agafar les regnes d’una assessoria que ha anat evolucionant amb el seu sector, fins a l’actual model de despatx multidisciplinari. Per experiència i coneixements, saben que el nostre país continua sent una terra d’oportunitats i, a fi de no desaprofitar-les, advoquen per una major internacionalització de les empreses i per un canvi col·lectiu de valors que recuperi la cultura de l’esforç. 

Despatx multidisciplinari amb capacitat d’adaptació a les necessitats de cada moment

La nostra incursió al món professional es produí quan érem força joves. Just després de llicenciar-nos en Ciències Econòmiques (Xavier) i en Dret (Mariló), vam començar a dirigir un despatx d’origen familiar, que vam fer evolucionar complementant les nostres respectives formacions acadèmiques. Per projectar el negoci, el 1989 vam crear una divisió d’auditoria, cosa que ens va permetre diversificar l’activitat professional, créixer i accedir a la mitjana empresa i a filials d’empreses multinacionals. En paral·lel, hem seguint impulsant amb solidesa i qualitat l’activitat fiscal, laboral, mercantil i jurídica que el despatx practica des de la seva creació. Avui, el nostre equip consta de quinze professionals formats en els móns de l’auditoria, l’economia, el dret, la sociolaboralitat, la comptabilitat i els tributs. Amb una cartera conformada per uns 500 clients, ens podem definir com una firma professional multidisciplinària que s’adapta a les necessitats canviants de cada moment.

Un equip competent i molt preparat

Considerem prioritari disposar d’un equip competent, ja que sabem que el fet de poder accedir a un cert tipus de clients depèn de la qualitat que puguem oferir. Amb el pas del temps, el nostre sector s’ha anat especialitzant de manera gradual i això ens ha exigit disposar d’una plantilla diversificada i molt ben formada. Al cap i a la fi, sabem que la preparació ens aporta eines per atendre necessitats específiques i tècniques.

Establir una relació de confiança amb el client

Els professionals del nostre sector avui hem esdevingut una figura de confiança per als clients i, en certa manera, podem afirmar que desenvolupem una funció social: la d’ajudar els empresaris, i en especial els emprenedors, a tirar endavant un projecte que enriqueix tot el seu entorn. És imprescindible, doncs, que la nostra tasca transmeti seguretat i rigor per tal que les empreses creguin en les nostres capacitats. Si no aconseguim establir aquesta relació de confiança, la nostra feina perd tot el seu sentit.

Augment de la pressió fiscal i del control per detectar actuacions fraudulentes

Formem part d’un país que, durant molt temps, s’ha caracteritzat per la seva picaresca, però darrerament comencem a percebre un canvi de mentalitat col·lectiva, en entendre que l’Administració pública només es pot sostenir amb els impostos del contribuent. Això significa el compliment de les obligacions fiscals; això sí, sempre intentant reemborsar la mínima quantitat possible. Probablement, el recent increment de la pressió fiscal, així com també l’augment del control per detectar actuacions fraudulentes, contribueixen a ambdues realitats: que s’evitin les conductes fora de la legalitat i que, tot i així, es miri de tributar al mínim.

La responsabilitat de l’auditor envers la societat

Som conscients que part de la nostra societat no acostuma a confiar en l’efectivitat dels serveis d’auditoria. La causa d’aquesta postura és el seguit d’escàndols financers que han transcendit a la llum pública. Malgrat que aquestes irregularitats són del tot lamentables, creiem que l’auditoria realment evita que la falta de transparència es multipliqui i s’estengui de manera catastròfica. L’objectiu dels professionals que ens hi dediquem és augmentar el grau de confiança de la informació financera d’una empresa. Per això, l’auditor ha de ser conscient de la seva responsabilitat davant la societat: els usuaris, els proveïdors, els bancs o els clients de qualsevol entitat.

Els auditors mai no han de subordinar els seus criteris a les opinions dels seus clients

La independència constitueix un pilar fonamental de l’auditoria i es reconeix com a condició necessària per garantir l’objectivitat i la integritat de l’activitat. Però, més enllà de les línies normatives, creiem fermament en una independència mental que fomenti la capacitat de mantenir una postura del tot imparcial. Com a professionals independents, els auditors mai no han de subordinar els seus criteris a les opinions dels seus clients.

Promoure la transparència de la informació econòmica i financera

El nostre despatx forma part de Grup 20, una associació creada des de Catalunya fa gairebé dues dècades amb la voluntat de desenvolupar propostes en l’àmbit normatiu i organitzatiu en el sector de l’auditoria. Va néixer com a fòrum per a la reflexió, el debat i l’opinió de l’auditoria i, actualment, reuneix 18 empreses mitjanes de Catalunya que promouen la transparència de la informació econòmica i financera i treballa per enfortir la imatge de la professió.

Un mercat laboral erròniament gestionat

L’última reforma laboral no ha complert els seus objectius. Fa anys que la rigidesa frena l’evolució de les empreses i aquest fet suposa una llosa que arrosseguem des del Govern del president Felipe González. Aspectes com les elevades indemnitzacions en cas d’acomiadament provoquen que molts empresaris temin contractar personal, cosa que, alhora, no fomenta l’ocupació. Disposar d’un mercat laboral mal resolt està provocant que moltes empreses neixin amb data de caducitat.

Futur immediat fora de les nostres fronteres

Tot i que el nostre teixit empresarial actualment travessa el pitjor moment de les últimes dècades, val a dir que no tots els negocis es troben a les portes del tancament. Afortunadament, hem pogut presenciar com un bon nombre d’entitats continuen endavant i, fins i tot, han augmentat la seva facturació els darrers anys. Certament, però, ens referim a empreses que han posat el seu punt de mira fora d’Espanya. Això ens fa pensar que probablement el nostre futur immediat es troba més enllà de les nostres fronteres.

Espanya continua sent un país d’oportunitats

Recentment a la nostra empresa estem potenciant una nova via de negoci obrint relacions d’assessorament amb altres firmes establertes a països de l’Amèrica del Sud i Central, així com a l’estat de Florida dels Estats Units, on col·laborem tant amb empreses espanyoles que desitgen expandir-se com amb empreses estrangeres que desitgen desenvolupar-se aquí. Perquè, encara que no ens ho sembli, Espanya continua sent un país d’oportunitats. El baix moment que experimentem atrau inversors forans, els quals veuen una bona possibilitat de fer negoci al nostre territori. A banda d’això, cal tenir en compte l’atractiu internacional de la marca Barcelona, en creixement des de ja fa molt de temps.

Enfortir llaços entre la universitat i l’empresa

Una de les actuacions que requerim per potenciar-nos com a país és explotar les relacions entre la universitat i l’empresa, tal com es fa als Estats Units, que és un país modèlic en aquest aspecte. Aquí, pel fet de no saber enfortir aquests llaços, perdem grans idees, grans projectes i grans talents.

La crisi forçarà un canvi de valors

Malgrat que creiem que serà un procés lent, estem convençuts que la crisi forçarà un canvi de mentalitat i de valors. Actualment, certs sectors de la societat encara pensen que el mal moment que travessem finalitzarà i després tot tornarà a ser com abans. A banda que si això succeís significaria que no hauríem après res positiu, probablement acabaren per sortir del túnel, però en cap cas el futur no ens retornarà aquell estat il·lusori de benestar on ens havíem instal·lat.

Per tenir drets cal acomplir un seguit de deures

A fi que les pròximes generacions no repeteixin els errors que ens han dut a aquesta crisi, s’ha de potenciar la cultura de l’esforç. Als infants se’ls ha d’ensenyar que per aconseguir allò que volen es requereix voluntat i constància. Més enllà de la formació acadèmica, és imprescindible preparar els nens i els joves per poder desenvolupar-se en una societat, en un grup i en un equip de treball. És necessari que les escoles i les famílies imbueixin als més petits un sentit de la responsabilitat i els transmetin que per tenir drets cal acomplir una sèrie de deures.

Unitat bancària a la Zona euro

Per tal que el banc nacional de cada país no acabi convertint-se en un instrument polític, és imprescindible que els països de la Zona euro mantinguin una unitat bancària. Tot i que pensem que la culpa de la nostra crisi compromet el conjunt de la societat, considerem que el Banc d’Espanya n’és el primer responsable pel fet de no haver llançat un missatge d’alarma en el moment que corresponia.

Falta d’encaix entre Catalunya i la resta de l’Estat

La relació amb els nostres clients ens du a pensar que la posició de l’empresariat català respecte al procés sobiranista fluctua segons els interessos professionals que cadascú manté amb la resta de l’Estat. Tot i això, considerem que la pèrdua de mercat no ha de ser un problema, ja que actualment a Catalunya s’estan forjant sòlides relacions comercials amb l’estranger. Malgrat que no creiem que entre les preferències dels empresaris catalans formi part la secessió, sí veiem que la preocupació econòmica els inclina a exigir la materialització d’unes normatives més justes per al nostre territori. El creixement del sentiment independentista és la resposta al reiterat fracàs de la voluntat d’encaix que Catalunya ha lluitat per establir amb la resta de l’Estat durant anys.