PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

MARIO ZARROCA HERNÁNDEZ

GEOMED PROJECTES, S.L.

Text del 2008

“La geologia és present a tot arreu i no només quan es produeixen esvorancs”

.

Especialista en l’estudi del subsòl, professor del Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, director tècnic de l’àmbit de Geotècnia de Servei Control Qualitat i vicepresident de l’Associació d’Empreses de Geologia Aplicada de Catalunya (ACEGAC), el senyor Mario Zarroca Hernández és també cofundador de Geomed Projectes, S.L., societat creada l’any 2000. “Geomed Projectes és una empresa consultora d’enginyeria geològica, dedicada a resoldre els problemes en què el coneixement del sòl i del subsòl és fonamental. El vocable Geomed prové de geotècnia i medi ambient i sintetitza la tasca que duem a terme: estudis geològics, geotècnics i hidrogeològics, gestió ambiental, auditories i legalització d’activitats. Els nostres serveis abasten qualsevol fase de l’obra, des de l’avantprojecte fins al control in situ o la supervisió final.”

Geomed i SCQ apleguen una plantilla de 25 treballadors. “A l’equip hi ha cinc geòlegs i un enginyer industrial, amb una estructura que ens permet realitzar entre 20 i 30 estudis cada mes. Des de la divisió de geotècnia, donem suport i organitzem els equips de camp que treballen amb màquines de perforació i altres eines. La meva funció és la coordinació global.”

L’objectiu primordial de Geomed s’orienta a proporcionar assessorament a oficines de projectes, professionals, constructores, promotores, industrials i entitats públiques. “Intervenim en el vessant de l’edificació, especialment per a gestores d’habitatges de protecció oficial, i fem una part d’obra civil per a grans constructores. Tanmateix, la major part de la nostra activitat se centra en l’àmbit de l’empresa privada. Tenim prop d’un centenar de clients, dels quals el 70% són habituals.”

El senyor Zarroca recorda que la geologia és a la vista de tothom i que només cal observar i aprendre. “El substrat de les activitats humanes és el sòl. La geologia és present sempre a tot arreu i no només quan es produeixen esvorancs. Els conflictes normalment es produeixen quan es pensa que el sòl és un ens estàtic i s’oblida que és un medi natural, viu i dinàmic. Per tant, intenta moure’s i davant les agressions es rebel·la. En aquests casos, el geòleg ha de preveure la dimensió de la resposta del subsòl, a petita i a gran escala.”

Els problemes sorgeixen a vegades en l’execució de grans infraestructures en què intervenen moltes administracions i múltiples empreses. “En aquests projectes de gran envergadura, pot ocórrer que la informació dels estudis previs es dilueixi quan entra l’entitat que executa les obres. Els estudis hi són, però s’han de llegir i analitzar. A més, des que es planifiquen els treballs fins que s’executen les obres poden passar molts anys i poden canviar moltes circumstàncies, de manera que es perd la perspectiva del principi.”

Prendre decisions d’una manera precipitada, doncs, pot tenir conseqüències catastròfiques. “El problema és treballar amb pressió. Un exemple el tenim als esvorancs produïts per les obres de l’AVE, al tram que va fins a l’Hospitalet. Els treballs s’han de planificar des d’un principi amb rigor perquè no provoquin incidents, i les decisions s’han de prendre des d’un vessant eminentment tècnic.”

Pel que fa al traçat de l’AVE per la Sagrada Família, el senyor Zarroca opina que cal ponderar el bé major. “Tot i que es facin les coses correctament, sempre s’assumeix un factor de risc, i en el cas de la Sagrada Família hi és. Personalment, crec que s’haurien de buscar alternatives. Com a geòleg, l’única crida que faria seria que si realment no hi ha una alternativa millor, s’haurien d’extremar les precaucions al màxim. Encara que es minimitzi el risc, si passa quelcom les conseqüències poden ser catastròfiques. Es tracta d’una infraestructura que complementa un altre servei existent, no és una artèria del territori. El que hi podem perdre és més valuós.”

El senyor Zarroca va viure de prop la geologia des de ben petit. “El meu pare (Mario Zarroca Bonet) va ser geòleg en una època en què n’hi havia pocs. Fundà l’empresa originària l’any 1973, la qual se separà posteriorment en dues: una esdevindria Geomed i l’altra es va segregar i continuà per la seva banda. Així, de la primera societat, en sóc la segona generació. Posteriorment, vam adquirir part de les accions de l’empresa Servei Control Qualitat (SCQ), amb la qual formem grup i treballem conjuntament. SCQ està coparticipada també pels socis Glòria Mateu i Narcís Valls.”

Del pare, en remarca el rigor i la responsabilitat en tots els àmbits de la vida. “El pare és una persona molt estricta i compromesa amb tot el que fa. Diu que amb aquesta feina pots viure millor o pitjor, però almenys has de treballar de manera que te’n puguis anar a dormir tranquil. La meva germana, Sònia, també és geòloga, treballa en una altra empresa del sector. Hem continuat la tradició tot i que el pare mai no ens va empènyer a ser geòlegs; al contrari, sempre ens advertia de les dificultats de la feina. En el fons, però, li feia il·lusió que agaféssim el relleu, perquè ha viscut amb força la seva professió. Espero seguir el seu exemple i fer 40 anys de carrera sense tenir cap reclamació judicial.”

L’Associació d’Empreses de Geologia reclama que la intervenció de la geotècnia en el sector de la construcció sigui una activitat complementària i no subordinada. “Si realment som capaços d’independitzar la vessant geològica, perquè intervingui en l’estudi, en el seguiment i després en el control de les obres, se solucionarien gran part dels problemes actuals. L’objectivitat que ofereix una empresa que aborda els projectes des d’una visió purament geològica suposaria una important garantia de qualitat.”

Pel que fa a les obres d’infraestructura previstes, el senyor Zarroca es mostra esperançat amb les inversions que s’anuncien. “Si les futures infraestructures inclouen la presència del geòleg en totes les fases dels projectes, s’obrirà un panorama molt optimista per a la nostra professió.”