PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

PERE ZAPATER PEÑA

FINQUES LARPE, S.L.

Text del 2008

“En poblacions petites sovint es treballa per les recomanacions, i això té a veure amb l’ètica”

El moviment immobiliari dels darrers anys ha activitat enormement l’economia espanyola. Un gran nombre d’empreses constructores i immobiliàries han contribuït a aquest creixement, el qual ha produït una transformació social. Finques Larpe és una petita empresa immobiliària instal·lada a Martorell, des d’on porta 15 anys proporcionant servei a persones que busquen un habitatge per viure o per invertir. El negoci és de caràcter familiar i centra l’activitat a Catalunya. Pere Zapater Peña, un professional conscient de les necessitats de la població i preocupat per oferir un bon servei, n’és el fundador. “Hem de detectar quin tipus d’habitatge és el millor per a cada client, tant pel que fa a l’espai com a la capacitat econòmica.” Avui, des del seu despatx de Martorell, observa com el creixement urbanístic de la capital del Baix Llobregat Nord ha estat clau per acollir milers de persones que han vist en aquesta ciutat propera a Barcelona els avantatges d’un entorn dotat dels serveis propis d’una ciutat i d’una nova urbanització amb grans espais enjardinats i carrers amples.

Pere Zapater havia treballat durant anys com a comercial d’Enciclopèdia Catalana, però arran d’una proposta laboral per coordinar un centre de serveis se li va ocórrer la idea de crear un negoci propi. “En aquella feina vaig especialitzar-me en gestió de comunitats de veïns, administració de finques, assegurances… Em va atraure aquell nou camp i em vaig treure el títol d’API. A partir d’aquí vaig veure factible crear la meva pròpia empresa immobiliària, que avui ja compta amb el suport dels meus dos fills, Xavier i Josep, i de la meva esposa, Pilar, que és l’administradora. També formo part d’una altra empresa de Vinaròs junt amb altres socis.”

Però si bé el creixement econòmic del país ha estat positiu i ha provocat un enfortiment de l’economia, també hi ha hagut aspectes negatius i actituds poc ètiques dins del sector immobiliari. “Hem viscut un període àlgid del negoci amb un cert descontrol de l’activitat. S’ha obert la professió a tothom, la qual cosa ha provocat distorsions en el sistema. No tothom sap vendre ni tractar el client amb ètica i professionalitat. Quan els diners són més importants que les persones i tot s’hi val, vol dir que hi ha coses que no es fan bé. La liberalització ha provocat que tothom pugui vendre un habitatge, però és fonamental que un venedor tingui formació. Ara que el mercat immobiliari viu un cert estancament, molts negocis que hi havien entrat per enriquir-se en pateixen les conseqüències i han de plegar.”

Professionalitat i ètica han de ser condicions fonamentals del professional del món immobiliari, però també una bona dosi de psicologia, de capacitat per copsar les necessitats de la gent. “Em preocupo per allò que vol el client. Procuro descobrir-ne les necessitats, cal veure si és capaç de pagar aquell habitatge, si realment és el que li cal… Quan detecto que no li concediran la hipoteca per al pis que em demana, ja no l’hi ensenyo. No és bo crear falses il·lusions. En el mercat immobiliari és difícil fidelitzar el client, i en poblacions petites com Martorell sovint es treballa gràcies a les recomanacions, i això té a veure amb l’ètica. Saber fer i estar, ser realista i mai abusiu són atributs que el client reconeix, i si algun dia ha de tornar a fer una operació confiarà en nosaltres.”

El creixement immobiliari ha estat sustentat en bona part per l’arribada de la immigració, un col·lectiu que ha assolit la capacitat de comprar un pis. “Analitzo aquest canvi a través de l’efecte escala. Els immigrants van arribar i només podien llogar un pis que compartien amb moltes persones. Després tingueren accés a la compra d’un habitatge molt modest i, al mateix temps, el propietari d’aquest pis podia comprar-ne un de millor. Els immigrants han empès el mercat. Tothom ha anat prosperant. Als nouvinguts se’ls ha ajudat a quedar-se permetent que accedissin a les hipoteques. Ells contribueixen a crear riquesa. Així mateix, el mercat del lloguer també s’ha transformat i avui hi ha més oferta. Tanmateix, una de les grans mancances del país és la falta d’una reglamentació adequada dels arrendaments. La llei actual està obsoleta, ja que l’arrendador té problemes importants si topa amb un llogater que deixa de pagar. La llei ha d’emparar-lo més perquè posi el seu pis al mercat de lloguer.”

Si bé Martorell ha experimentat un espectacular creixement urbanístic, no ha estat uniforme en tot el municipi. Els nous barris s’erigeixen amb orgull mentre que el centre històric no ha sabut enfrontar-se a la nova realitat. “Només ara comença a haver-hi un incipient moviment de rehabilitació i d’enderrocament d’edificis. Mentre que en altres poblacions s’han cuidat, sanejat i potenciat els centres històrics, revitalitzant-los i donant-los nova vida, a Martorell no. L’esgotament del sòl urbanitzable ha estat clau per iniciar el procés de recuperació del centre. L’objectiu de Martorell havia estat en els darrers anys sobrepassar la barrera dels 20.000 habitants per passar de ser vila a ciutat. Els 24.000 habitants actuals tenen els avantatges que suposa ser ciutat, però difícilment s’assoliran els 30.000 per falta de sòl.”

La tasca de Finques Larpe se centra en la compravenda d’immobles, el lloguer de pisos i locals, la promoció d’obra nova i solars, la realització de permutes, la construcció, els peritatges judicials, l’assessoria jurídica i les assegurances en general. “Promotors i constructors de diferents punts del territori català confien en nosaltres. La nostra labor a vegades va més enllà i ens convertim en assessors en temes de decoració i mobiliari perquè els nostres clients volen conèixer les possibilitats del pis abans de comprar-lo. Hem actuat puntualment com a constructors, un vessant interessant que em permet posar el meu segell personal a l’obra.” El seu segell és el d’un professional que amb honradesa i rigor treballa per ajudar la població a trobar el seu espai de vida més important.