Sra. Mercè Camps Miró
Sra. Mercè Camps Miró
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

MERCÈ CAMPS MIRÓ

GABINET TÈCNIC FARMACÈUTIC MERCÈ CAMPS

Text del 2006

A Catalunya s’elaboren uns productes cosmètics que no tenen res a envejar als que es fabriquen a la resta de països europeus.

Mercè Camps Miró és llicenciada en farmàcia i actualment dirigeix l’empresa Gabinet Tècnic Farmacèutic M. Camps, una consultoria especialitzada en productes sanitaris i cosmètics. “Vaig decidir crear aquesta societat fa ara quinze anys, quan vaig fixar-me l’objectiu d’oferir assessorament tècnic legal a la indústria biosanitària, un sector que requereix una sèrie de processos reglamentaris molt específics. Des d’un inici, la meva idea va ser col·laborar en la introducció al mercat dels productes sanitaris i cosmètics de les empreses que ho requerien, així com proporcionar un servei d’assessorament en la realització dels tràmits sanitaris dins l’àmbit legal.”

Quan es va constituir, el Gabinet Tècnic Farmacèutic va ser una societat innovadora, única en el seu camp. “En aquell moment va ésser del tot pioners, ja que aleshores no existia cap altra consultoria específicament encarada al sector farmacèutic. Òbviament, avui dia la situació ha canviat i el temps ens ha portat competència.”

Els començaments professionals de Mercè Camps Miró, però, es remunten uns anys abans, quan va iniciar-se en el món dels laboratoris farmacèutics. “En acabar la carrera de farmàcia a la Universitat de Barcelona, vaig llicenciar-me amb grau. Immediatament després em van oferir la possibilitat d’entrar a treballar als Laboratoris Goupil, una empresa  francesa de renom dedicada al sector de la cosmètica. Em vaig especialitzar en el camp de la higiene bucodental dedicant-me a l’elaboració de productes dentífrics. A la dècada dels anys setanta, aquesta encara era una àrea força nova i desconeguda; la població espanyola no tenia la cura que sí té avui dia en tot el que implica la salut bucodental. Durant aquell període, a banda de la meva labor habitual dins del laboratori, també vaig ocupar-me de fer conferències per tal que la població prengués consciència de la importància que té una bona higiene bucodental.”

Després que la senyora Mercè Camps dediqués divuit anys de vida professional a l’empresa, els Laboratoris Goupil van ser adquirits per una altra societat. “En aquell moment, la única opció que m’oferien per poder continuar treballant als laboratoris era que em traslladés i m’instal·lés a Madrid. Però, aquella possibilitat no em va convèncer i vaig renunciar-hi. Va ser aleshores quan se m’acudí la idea d’establir-me pel meu compte i constituir el Gabinet Tècnic Farmacèutic. Quan vaig decidir fer aquest gir en la meva carrera professional, era del tot conscient que emprenia un camí desconegut, sense precedents al nostre país. Abans d’embrancar-m’hi, vaig tenir grans incerteses respecte als resultats que aconseguiria. Ara, però, al cap dels anys, puc afirmar que l’experiència ha estat molt positiva i que em sento del tot recompensada per l’esforç invertit. Al llarg del temps he treballat en col·laboració amb moltes empreses del sector, el gabinet Tècnic Farmacèutic ha prosperat i, actualment, la nostra cartera la formen més de 1.000 clients. Durant molt temps no em va caldre fer cap mena de publicitat perquè els nous clients arribaven a la nostra empresa aconsellats per altres professionals als quals, prèviament, ja havíem ofert els nostres serveis.”

Prioritàriament, el Gabinet Tècnic Farmacèutic ofereix el servei de tramitació de tota la documentació legal que necessita una empresa per poder operar en el mercat sanitari. “En aquest sector existeixen una sèrie de diligències específiques que s’han de dur a terme. A banda dels requisits ordinaris, la llei exigeix tot un seguit de tràmits especials a l’àrea sanitària. És en aquest punt on la nostra empresa comença a treballar.”

Els principals productes amb què tracten a la consultoria de Mercè Camps són productes sanitaris i cosmètics. “Un producte sanitari és aquell que forma part del material que s’empra en hospitals o clíniques: tiretes, benes, xeringues, etc. La llei exigeix, per a aquest tipus d’articles, la superació d’una sèrie de controls i requisits molt rigorosos abans que surtin al mercat. La nostra feina consisteix a assessorar l’empresa fabricant per tal que el seu producte pugui superar cada una d’aquestes etapes amb èxit. Un cop hem aconseguit vèncer totes les verificacions necessàries, el Departament de Salut s’encarrega de donar l’autorització per tal que l’empresa responsable pugui procedir a la comercialització dels seus articles.”

Una de les característiques en l’àmbit de la cosmètica és que els productes es disposen en punts de venda molt dispars, que poden anar des dels grans magatzems fins a les farmàcies. Des del punt de vista legal, però, no existeix cap tipus de discriminació i regeix un únic decret per a tot el sector. “Es tracta d’un mercat de venda i preu lliure on, des de ja fa un temps, no existeix cap mena d’exclusivitat i és únicament el fabricant qui, d’acord amb una estratègia de mercat, decideix el tipus d’establiment on oferirà el seu producte. La diferència entre els diferents punts de venda és una qüestió de preferència per part del consumidor. En l’adquisició del producte en una farmàcia, el client acostuma a sentir-se més segur perquè l’empara el consell d’un professional que li oferirà un tracte personalitzat d’acord amb les seves necessitats. Des de ara ja fa dotze anys, sóc la vocal de Dermofarmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona. Mitjançant aquesta institució he tingut l’oportunitat de col·laborar amb l’Administració Central i amb l’Administració Autonòmica en diferents comissions per tal d’el·laborar documents  d’interés pel sector, tant a l’àmbit cosmètic com al dels productes sanitaris. Així mateix, he organitzat i participat en diferents congressos, jornades i conferències. A més, he escrit articles sobre cosmètica, sobretot relacionats amb la legislació i  la higiene dental.”

Avui dia, segons la senyora Mercè Camps,  ja podem afirmar, amb satisfacció, que el nostre país es situa en un bon nivell respecte al mercat sanitari europeu. “Actualment, a Espanya estem entrant en una nova etapa molt interessant. Compartim qualitat amb el mercat europeu pel que fa als productes sanitaris, cosmètics i d’alimentació, i el nostre país ocupa un lloc important quant a la producció d’articles cosmètics de tot Europa. Concretament a Catalunya, on es concentra la major part de la indústria cosmètica de tot l’estat espanyol, s’elaboren uns productes que no tenen res a envejar als que es fabriquen a la resta de països europeus.”