Dra. Montserrat Garcia-Balletbó et alia
Dra. Montserrat Garcia-Balletbó et alia
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

MONTSERRAT GARCIA-BALLETBÓ, ANA WANG-SAEGUSA

BIOREGENERACIÓN WGB / FUNDACIÓN GARCÍA CUGAT

Text del 26-10-2010

“Volem millorar la qualitat de vida d’una societat cada vegada més longeva. Per això treballem amb els factors de creixement, unes proteïnes encarregades de la proliferació i la supervivència cel·lulars, per tant molt adients com a eines de regeneració i rejoveniment”

“La medicina regenerativa és una especialitat que vol potenciar l’efecte regenerador que posseeix tota persona viva, ja que la cicatrització d’una ferida és un procés natural produït sense la intervenció de factors externs”

“No pot haver-hi bellesa sense salut, i la bellesa és harmonia i equilibri”

“La consecució d’una bellesa esplèndida, serena i sense estridències amb tractaments poc agressius és un art, que requereix de coneixements, experiència i sensibilitat”

Montserrat Garcia-Balletbó és doctora en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i especialista en anatomia patològica. Durant el seu postgrau, fou becada per l’estudi de la cel·lularitat sanguínia. “Des d’aleshores, el meu interès s’ha centrat en el coneixement del potencial biològic de cada individu. A dia d’avui, el meu àmbit d’estudi és la investigació en tractaments biològics de regeneració de teixits.”

Per la seva banda, Ana Wang-Saegusa està llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i és màster en Medicina Cosmètica i Antienvelliment per la Universitat Autònoma de Barcelona, a més de diplomada en Medicina de l’Envelliment per la mateixa universitat. “Focalitzo la meva activitat professional en l’objectiu de proporcionar els mitjans adequats perquè el nostre cos sigui en les millors condicions possibles amb relació a la nostra edat i a les nostres circumstàncies vitals, cosa que ens permet disposar de la millor qualitat de vida i poder gaudir-ne veritablement. En l’actualitat, estic dirigint els meus estudis cap al coneixement dels factors de creixement, també anomenats GF per les seves sigles angleses (Growth Factors), i el paper que tenen en el teixit connectiu en l’àmbit de la medicina antienvelliment.”

Les doctores Garcia-Balletbó i Wang-Saegusa dirigeixen la Unitat de Medicina Regenerativa de l’Hospital Quirón de Barcelona, la qual forma part del Servei de Traumatologia d’aquest mateix centre hospitalari. “En general s’acostuma a pensar que l’equilibri i l’harmonia corporals són àmbits exclusius de la cirurgia o la medecina estètiques, però el cert és que un especialista en traumatologia també ha de treballar l’harmonia del cos. En aquest sentit, és essencial que els nostres pacients es trobin bé, tant interiorment com exteriorment, per tal que assoleixin la millora. Tenint en compte que el nostre objectiu és millorar la qualitat de vida d’una societat cada vegada més longeva, el nostre repte ha estat treballar amb els factors de creixement, unes proteïnes que hi ha a la sang encarregades de la proliferació i de la supervivència cel·lulars, molt adients, consegüentment, com a eines de regeneració i de rejoveniment. No obstant això, en començar els nostres estudis, vam trobar que la bibliografia sobre aquest àmbit era més aviat escassa, malgrat les aportacions cabdals i pioneres del doctor Eduardo Anitua, metge estomatòleg d’extensa experiència científica que ha dut a terme una intensa tasca investigadora. Especialment, vam adonar-nos que, per norma general, la recerca realitzada anava enfocada a especialitats mèdiques que no eren la nostra; en aquell moment fórem conscients que era necessari fer-ne en traumatologia i en medecina antienvelliment. Per aquesta raó, vam reunir un grup multidisciplinari de metges, veterinaris i investigadors amb la intenció de començar tots plegats a investigar.”

D’aquesta manera, dins la Fundación García Cugat, una entitat liderada pel doctor Ramon Cugat Bartomeu i dedicada a la investigació científica, l’educació i la cooperació amb el desenvolupament, es va consolidar el projecte de les dues doctores. “Actualment, l’activitat de la Fundació se centra en la identificació, la quantificació i el coneixement de l’actuació dels GF. El nostre objectiu és trobar mètodes que afavoreixin la recuperació i la regeneració dels teixits del sistema musculesquelètic lesionats.”

Aquesta entitat també va crear la beca Doctor José García Cugat, mitjançant la qual s’impulsa la carrera de professionals de les ciències mèdiques amb pocs recursos o bé interessats a emprar processos biològics terapèutics. Les doctores Garcia-Balletbó i Wang-Saegusa, per tant, compatibilitzen el seu temps entre el vessant clínic que els aporta l’atenció als pacients a l’Hospital Quirón i la recerca que desenvolupen a la Fundación García Cugat. “Ens dediquem bàsicament a la medicina regenerativa, una especialitat que vol potenciar l’efecte regeneratiu que posseeix tota persona viva; perquè cal recordar que la cicatrització d’una ferida és un procés natural que es produeix sense la intervenció de cap agent extern. Nosaltres prenem aquesta realitat com a punt de partida amb el propòsit d’accelerar i d’afavorir localment el procés de reparació i de regeneració tant en els teixits lesionats com en els sans o els envellits.”

Les especialitats mèdiques de les doctores Garcia-Balletbó i Wang-Saegusa, així com la seva experiència laboral i investigadora, les han fet constatar que la ment i el cos estan lluny de ser dos compartiments aïllats, al contrari: no hi ha un veritable equilibri psicoemocional sense que hagi un equilibri fisicoestètic. De fet, la famosa frase del poeta llatí Juvenal (Mens sana incorpore sano) segueix sent vigent i reveladora. “La salut i l’aspecte extern són les dues motivacions principals dels pacients que acudeixen a la nostra consulta; qui ens visita és conscient que allò que anomenem bellesa no és més que el reflex exterior de la salut interna i per aquest motiu desitja tenir un organisme equilibrat i que, alhora, sigui harmònic. Els pacients saben també que el millor pla d’inversions per tal de poder mantenir-se actius a través del pas del temps és romandre en bones condicions físiques, quelcom del tot fonamental, sobretot donades les circumstàncies actuals.”

Cal posar a la balança la salut interna i l’aparença externa, i només quan estiguin al mateix nivell s’assolirà la qualitat vida més idònia segons l’edat de cadascú. “Les persones ens hem de preocupar, no només de tenir bon aspecte extern, sinó també intern, de la salut, que es veu reflectida en la pell. En aquest context, la teràpia biològica amb factors de creixement entra dins d’aquesta filosofia de cura. En realitat, per arribar a grans amb bona aparença ens hem de començar a cuidar quan encara som joves; i això implica tenir cura de la nostra alimentació i de la nostra manera de viure, és a dir, que s’han de modificar aquells hàbits que siguin perjudicials (fumar, sedentarisme…) i potenciar els beneficiosos. Teràpies biològiques o teràpies que modifiquen la resposta biològica com són els factors de creixement han d’ésser tingudes en compte com a part de la medicina antienvelliment; els GF suposen un nou enfocament per a la consecució d’una pell més radiant i més jove sense canviar l’aspecte i sense al·lèrgies ni rebuigs, ja que són obtinguts del mateix pacient. Suposen un pas més enllà a la medicina, és la medicina del futur però que ja és el present. Tractaments clàssics com l’aplicació de substàncies de farcit, vitamines, radiofreqüència, làsers, etc. no estan renyits amb d’altres innovadors com l’aplicació dels factors de creixement. La consecució d’una bellesa esplèndida, serena i sense estridències amb tractaments poc agressius és un art, que requereix de coneixements, experiència i sensibilitat. Com a metges hem de tenir cura primer de la salut i per això pensem sempre que no pot haver-hi bellesa sense salut, i que la bellesa és harmonia i equilibri.”