Dra. Montserrat Rivero Urgell
Dra. Montserrat Rivero Urgell
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

MONTSERRAT RIVERO URGELL

DIRECTORA GENERAL CIENTíFICA – GRUP ORDESA

Text del 2006

“Darrere de cada èxit hi ha un altre desafiament, darrere de cada línia d’arribada n’hi ha una altra de partida”

Montserrat Rivero Urgell és doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona i especialista en farmàcia industrial i galènica. Va continuar la seva formació a França, on va fer estudis superiors en Nutrició Humana i Dietètica a la Facultat de Medicina de la Universitat de Nancy. És, a més, màster en Ciències de l’Alimentació per la Universitat de Barcelona, diplomada en Nutrició per l’Escola de Nutrició de la Universitat de Granada i té també dues diplomatures per l’Escola de Sanitat de Barcelona: Sanitat i Alimentació i Nutrició. Així mateix, va estudiar Màrqueting Conceptual a I’EADA, Barcelona, i un Programa de Desenvolupament Directiu a I’IESE, Barcelona. La doctora Rivero també es va formar a I’estranger, en un moment en el qual l’estudi de la nutrició no estava regulat a Espanya. “Vaig marxar a França, perquè allà aquests estudis estaven molt avançats.» Aquesta àmplia preparació li ha permès ocupar diversos càrrecs de responsabilitat a distintes companyies.

La doctora Montserrat Rivero va escollir la carrera de farmàcia sense tenir cap precedent a la seva família. “Vaig decantar-m’hi perquè m’entusiasmaven la química biològica i la nutrició, m’agradava el que passava dins del cos humà. El pare, que procedia de Valladolid, és doctor en químiques i la seva vocació era ser catedràtic. Però també volia tenir una família nombrosa, i deia que amb el sou de catedràtic no hauria pogut mantenir-la. Home emprenedor, va obrir una fàbrica a Barcelona, on va trobar un teixit industrial important. Era una fàbrica de margarines i olis situada al carrer de Tarragona. Aquí va conèixer la mare, es van casar i es van quedar a viure a Barcelona. Sóc la gran de nou germans, la qual cosa m’ajudà a aprendre a dirigir equips des de petita, consensuant decisions, motivant i posant pau entre tots.”

El vessant més important de la trajectòria professional de la doctora Montserrat Rivero, a més de la docència, ha estat la recerca. Ha dirigit 57 projectes d’investigació relacionats amb diferents camps, com I’alimentació infantil, embarassades, nens, adolescents i gent gran, realitzats en col·laboració amb universitats, hospitals, centres geriàtrics, escoles, institucions públiques d’investigació i indústries, alguns dels quals amb el recolzament de l’Administració pública. “Gràcies a aquests estudis he elaborat al llarg de la meva vida professional més de 400 nous productes per a diferents companyies: medicaments, productes dietètics, cosmètics, plantes medicinals i, en els últims anys, aliments infantils.” Com a conseqüència, Montserrat Rivero té diferents patents al seu nom.

“Vaig començar a treballar a la facultat durant alguns anys com a professor ajudant i adjunt. Aleshores treballava també a la indústria com a directora tècnica, primer en el Laboratori de Cosmètica, SA, i després als Laboratoris farmacèutics Géminis, SA. He estat directora del Departament Científic de Dietisa, cap de l’Àrea de Nutrició (I+D) de Nutrexpa i cap del Departament d’investigació i Desenvolupament de Laboratoris Ordesa. Des l’any 2002 ocupo el càrrec de Directora General Científica del grup Ordesa.”

El Grup Ordesa és una companyia catalana pionera en I’alimentació infantil a l’Estat espanyol. “Durant més de 60 anys ha introduït al nostre mercat productes innovadors, com les farinetes hidrolitzades, sense gluten, els aliments especials per al tractament de les alteracions digestives, llets especials i llets líquides per a infants.”

Recentment ha rebut el premi Ediciones Mayo al producte OTC més innovador del 2006 per la seva fórmula de dia i de nit, amb la qual ha iniciat un nou concepte de “crononutrició”. El grup Ordesa compta amb una plantilla de 355 treballadors i delegacions a diversos països. “Estem presents a Itàlia i a França, on tenim filials i estructura comercial, i exportem a diversos països, com l’Aràbia Saudita, Jordània, Ecuador, Perú, Bulgària i Turquia.” La companyia dóna suport mitjançant la Fundació Ordesa a nombrosos projectes d’ajut a la infància a països del Tercer Món.

El farmacèutic ha de tenir amplis coneixements en alimentació i nutrició si vol realitzar una completa labor professional d’atenció farmacèutica: “La majoria de tractaments requereix conjuntament dieta i medicació, i alguns solament dieta. És importantíssim el paper de l’alimentació en la salut, prevenció i curació de moltes malalties. Per actualitzar la formació en aquest camp, són nombrosos els cursos que s’organitzen des de les universitats, els col·legis de farmacèutics i el Consejo General de colegios oficiales de farmacéuticos, amb milers de participants. Aquest darrer organitza les campanyes denominades PLENUFAR, “plans d’educació nutricional farmacèutica”, els objectius de les quals són ajudar a millorar els hàbits dietètics de tots els col·lectius. Vaig tenir l’honor de dirigir la campaña adreçada als escolars d’àmbit nacional PLENUFAR 2, en què participaren 120.000 nens d’entre 10 i 12 anys de la mà de 3.000 farmacèutics.”

En aquest sentit, “seria bo que a les escoles s’ensenyés alimentació i nutrició des dels primers anys i els mestres comencessin jugant amb els nens petits, que els ensenyessin que al plat hi ha d’haver diversos colors: el verd de la verdura, el marró o el vermell de la carn, les tonalitats de la fruita. Per mitjà dels colors, els nens s’adonen fàcilment si un plat està equilibrat. Si el nen des de petit rep aquesta educació, quan sigui gran mantindrà uns bons hàbits dietètics i la seva salut millorarà molt.”

Membre de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, del Comitè Científic de l’lnstitut d’Estudis Catalans, de la junta directiva de la Sociedad Española de Nutrición, i de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, ha format part també en diverses ocasions de les Comisiones de Expertos del Ministerio de Sanidad, creades per a I’estudi de I’anorèxia i la bulímia, la celiaquia i el goll. Així mateix, ha pres part en I’organització de diferents congressos intencionals o nacionals i ha assistit a més de 200 congressos, symposiums i seminaris.

Cal destacar, a més, la implicació de la doctora Montserrat Rivero en el món de I’ensenyament: “He impartit més de 217 cursos i seminaris, a farmacèutics, metges, estudiants, escoles i població en general. I he donat 117 conferències sobre nutrició i salut pública.” Ha dirigit diverses tesis a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i ha format part de diferents tribunals per a l’obtenció del grau de doctor a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de Granada.

Fruit de la dilatada trajectòria professional i dels coneixements de la doctora Montserrat Rivero, són els 18 llibres i capítols de llibres, 28 articles divulgats a la premsa, 46 publicacions a revistes professionals farmacèutiques i 51 publicacions a revistes científiques internacionals.