Sra. Lídia Pradas López et alia
Sra. Lídia Pradas López et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

NOEMÍ CUNÍ I SANS LÍDIA PRADAS I LÓPEZ

BROADCASTER

Texto del 22-01-2014

Fa més de vint anys que aquesta productora audiovisual es dedica a la informació i el periodisme des d’una aposta per la qualitat dels formats; una oferta que ha ampliat amb l’àmbit de la comunicació corporativa. Les responsables de gestió de l’entitat, imbuïdes dels sòlids valors de rigor i exigència dels fundadors de l’empresa, Josep Cuní i Montse Sans, veuen l’actual crisi com una oportunitat per canviar inèrcies i millorar la manera com es comuniquen i interaccionen amb el seu mercat. 

Ràdio, televisió i comunicació corporativa

Fundada l’any 1991 per Josep Cuní i Montse Sans, l’entitat Broadcaster és una productora independent de ràdio i televisió orientada a la comunicació periodística i informativa. Si bé ambdós socis participen activament en la direcció de la companyia, han delegat la promoció del creixement i l’estabilitat a llarg termini de l’empresa en nosaltres, Noemí Cuní i Lídia Pradas, que som, respectivament, el relleu generacional i responsable de nous projectes, i la responsable de la direcció financera. Des de la seva creació, Broadcaster produeix programes d’actualitat, divulgatius i d’entreteniment, així com també reportatges, documentals, etc. La crisi, que ha canviat l’escenari dels mitjans de comunicació, ha fomentat la nostra voluntat per potenciar una línia de negoci que sempre havia estat latent dins la companyia; per aquesta raó, paral·lelament a la funció habitual de qualsevol productora, ens dediquem també a la comunicació corporativa i assessorem i dissenyem estratègies de comunicació personalitzada i a mida per a empreses i directius, especialment dins l’àmbit d’Internet.

Contrastar la informació abans de comunicar-la

L’experiència de la nostra productora en el camp periodístic ens aporta un bagatge important a l’hora d’analitzar els punts forts de les empreses per a les quals treballem. Com fa tot periodisme seriós, l’àmbit de la comunicació corporativa també exigeix una destacada tasca de recerca d’informació, que és necessari contrastar i entendre abans de transmetre-la. Som molt conscients que la nostra feina no pot basar-se en tòpics sinó que ha de demostrar la validesa d’allò que comuniquem.

Flexibilitat de la nostra estructura que ens permet aconseguir la flexibilitat i la immediatesa que requereix el nostre sector

Broadcaster comprèn una plantilla fixa de cinquanta treballadors, la majoria dels quals mantenen una dedicació completa als programes de televisió i ràdio que avui produïm. Així mateix, recorrem sovint a un col·lectiu de professionals freelance de la nostra confiança que solen formar part de l’equip tècnic de petites produccions audiovisuals. Sense la seva disposició no podríem aconseguir la flexibilitat i la immediatesa que requereix el nostre sector.

La importància de l’element audiovisual per arribar al públic present i futur

Diversos estudis de mercat coincideixen a assenyalar que el 80% dels internautes retenen més fàcilment un contingut audiovisual que no pas un text. Aquesta facilitat mental d’assimilació i l’aposta per la creativitat que duem a terme els professionals del sector audiovisual incrementen l’interès de l’usuari envers els vídeos que circulen per la xarxa, alhora que potencien el seu factor viral. Un estudi de Cisco afirma que l’any 2017, el 70% del contingut que es mourà per Internet serà de tipus audiovisual. En aquest sentit, les empreses es veuran obligades a sumar-se a aquesta tendència si desitgen captar l’atenció del consumidor i fidelitzar-lo.

Canvis en les estratègies corporatives a causa de l’augment del nivell d’exigència del consumidor

D’uns anys ençà el consumidor ha incrementat el seu nivell d’exigència i la seva capacitat de comparar; avui en dia l’elecció d’una marca ve determinada per la confiança i els valors diferencials que és capaç de transmetre. Malgrat que, òbviament, darrere de qualsevol firma hi ha un producte en concret, ara el màrqueting i la comunicació ja no estan focalitzats a vendre només el producte en qüestió, sinó que el missatge que s’envia al consumidor busca principalment l’empatia i la implicació dels usuaris amb la marca.

Projectes personalitzats

Moltes empreses necessiten un suport audiovisual per explicar qui són i què fan: des d’un vídeo de presentació en congressos o en la seva pàgina web, fins al desenvolupament de complexes estratègies de comunicació que busquen una efectivitat a llarg termini. Tant en un cas com en l’altre, la nostra feina consisteix a conèixer el client, detectar quines són les seves necessitats, què és el que desitja comunicar i el seu públic objectiu, amb la intenció de poder elaborar la proposta que m’és escaigui als seus interessos. Dins d’aquest vestit a mida, també s’ha d’incloure el branded content, una modalitat no intrusiva de la publicitat, que es basa en la potenciació dels valors d’una marca tot oferint continguts d’interès per a l’audiència (d’entreteniment o informatius) i animant-la a formar part activa en la creació d’aquesta experiència comunicativa.

El suport online genera més impacte que el televisiu

Els nostres clients són grans empreses però també pimes en expansió, moltes de les quals veuen l’espot televisiu com una eina llunyana i inaccessible econòmicament. El suport online permet realitzar campanyes de comunicació a partir de pressupostos bastant més assequibles, ofereix la mateixa qualitat que la publicitat emesa per televisió i es beneficia d’un major impacte, ja que en l’actualitat Internet concentra molts més usuaris i té un abast internacional.

 Només assumim aquells projectes en què podem garantir la nostra qualitat

No podem negar que la figura de Josep Cuní és el nostre segell. La seva credibilitat com a comunicador i líder d’opinió a l’àmbit català és una realitat innegable; una circumstància que ens obliga a mantenir el prestigi i el valors que inspira d’exigència i rigor en tot allò que fem. Eventualment, aquest requeriment ens ha portat a declinar propostes que ens podrien haver desviat dels paràmetres mínims de qualitat que considerem acceptables.

Una societat sense valors: l’èxit de la teleporqueria

Els elevats índex d’audiència dels espais televisius coneguts com teleporqueria reflecteixen l’escassetat de valors de la nostra societat. Malgrat que sembla haver-hi un corrent majoritari que es declara obertament en contra d’aquesta modalitat de televisió, la realitat és que són uns programes que continuen comptant amb quantitats ingents de seguidors, quelcom que els fa molt rendibles i n’afavoreix la proliferació. 

S’han malbaratat fons públics, possiblement amb finalitats electoralistes

Infraestructures de dubtosa utilitat i una estructura administrativa sobredimensionada demostren que l’Administració en ocasions no ha sabut orientar la despesa pública amb criteris de sostenibilitat. Davant d’aquesta evidència hom no pot evitar sospitar que aquesta deficient gestió pública respon a guanyar votants. L’oportunisme polític és, en part, responsable de la complexa situació econòmica que patim avui. Si la crisi bancària, financera i de mercats hagués trobat un país menys endeutat, segurament disposaríem de majors facilitats i recursos per superar-la. Les polítiques anticícliques s’han aplicat sempre a destemps. Quan l’economia anava bé, era el moment de pujar impostos o contenir despesa pública. Això hauria creat un raconet per poder ara fer polítiques expansives. Malauradament, posar el fre quan es viu un moment d’expansió, no és políticament popular i cap partit es veu capaç de fer-ho.

Acostar l’Administració al model laboral del sector privat

La major xacra de l’Administració pública és la manca de productivitat derivada d’estructures poc eficients, de l’excés de burocràcia i de l’acomodament del funcionariat, fet que evidencia la urgència d’optar per un nou model laboral més flexible i proper al de l’entorn privat. No cal dir que la competència i l’alt nivell qualitatiu de certs grups vocacionals, com ara metges i educadors, és innegable; paradoxalment, aquests dos col·lectius han estat els més afectats per la política de retallades.

Treballar per objectius, no per hores

Mesurar la feina dels empleats per objectius, en lloc de fer-ho per hores, evita la rutina, incrementa la motivació i, en conseqüència, millora la productivitat. Així mateix, flexibilitzar la jornada laboral, valorant l’efectivitat d’una plantilla per la seva consecució de fites, permet al treballador gestionar millor el seu temps i afavoreix la conciliació entre la vida privada i professional.

Com menys sensació de retorn hi ha dels nostres impostos més augmenta l’evasió fiscal

Al nostre país, igual que passa en d’altres Estats del sud d’Europa, tenim una clara tendència a la picaresca. La corrupció no hauria de ser excusa per mirar de no pagar l’IVA de la factura de la reparació de casa, ja que la suma de tots aquests petits fraus és astronòmica. Això no obstant, probablement aquesta actitud també ve determinada per una sensació generalitzada de què no rebem un retorn ajustat dels impostos que paguem. I és que el fet que el ciutadà, per llei, estigui obligat a pagar tributs no eximeix l’Administració de retre-li comptes.

No hi ha prou informació respecte al procés sobiranista

Hem observat que el moment polític que travessa actualment Catalunya genera molta incertesa entre el teixit empresarial, atesa la manca d’informació respecte al futur que planteja el procés sobiranista. L’absència de diàleg i el tancament en posicions extremes no estan ajudant a propiciar la inversió empresarial, una realitat que va en detriment de la recuperació econòmica.