Sr. Pablo López González
Sr. Pablo López González
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

PABLO LÓPEZ GONZÁLEZ

CERCLE IMMOBILARI

Text del 2007

El fet de construir no és pas una garantia de vendre.

La trajectòria professional del jove empresari Pablo López González és la suma de 19 anys de dedicació i esforç al sector immobiliari. “Vaig iniciar-me en aquest àmbit als 21 anys, quan em va sorgir la possibilitat d’ocupar una plaça d’aprenent en una important empresa. De seguida vaig adonar-me que havia entrat en un camp professional que em captivava i vaig tenir clar que aquell era l’inici d’una carrera que ja no abandonaria.”

Des d’un bon començament, Pablo López mostrà interès en la seva tasca diària, així com una gran capacitat d’aprenentatge. “Durant aquella primera experiència laboral vaig treballar en un equip professional molt vàlid, i dels meus caps puc dir que vaig aprendre força. Aquells anys em serviren per observar el mètode de treball que empraven els responsables dels departaments amb experiència i aquell va ser, per a mi, un bon model. Una de les meves premisses principals sempre ha estat la d’instruir-me a través dels bons professionals que he anat trobant al llarg de la meva trajectòria.”

Aviat, el rigor i la serietat de Pablo López van ser determinants perquè pogués començar a progressar dins l’àmbit laboral. “Vaig inspirar confiança a l’empresa per a la qual treballava i, gradualment, se’m brindà l’oportunitat d’anar-me integrant en els diversos departaments que la conformaven. Aquella avinentesa va fer possible que arribés a conèixer en profunditat les diferents àrees que impliquen la professió immobiliària. El sector de la venda em va atraure des d’un principi i vaig adonar-me que jo sempre havia estat un venedor vocacional.”

Després de sis anys d’aprenentatge en aquella entitat, Pablo López se sentí prou motivat i amb els coneixements necessaris per crear el seu propi negoci, Cercle Immobiliari, una societat establerta a la ciutat de Terrassa que funciona com a intermediària. “En els orígens, l’empresa va ser ideada com una oficina modesta, d’acord amb les meves possibilitats del moment. El que sempre vaig tenir clar, però, era que volia adequar-la al meu criteri i vaig mirar-m’hi molt a l’hora de trobar la imatge idònia que inspirés confiança i comoditat als nostres clients.”

Cercle Immobiliari va fundar-se tot just després dels Jocs Olímpics de Barcelona de l’any 1992, un moment en què el sector immobiliari entrà en una crisi. Pablo López, però, fou capaç de sobreposar-se. “L’experiència m’ha ensenyat que si una persona té una bona base d’aprenentatge i és constant en la seva feina, les crisis són més fàcils de superar. El sector immobiliari és un àmbit que requereix moltes hores de dedicació i una gran persistència. Una bona mesura per poder perdurar en aquest negoci és mantenir-se informat, reciclar-se contínuament, acceptar suggeriments i, si s’escau, posar-los en pràctica.”

Al llarg de 14 anys de trajectòria, Cercle Immobiliari ha anat creixent i, avui dia, disposa d’una plantilla de vuit treballadors. “Progressivament, l’empresa començà a expandir-se i vaig inaugurar dues noves oficines, una a Sabadell i una altra a Rubí. També, amb el temps, la complicada situació que patia el mercat immobiliari m’obligà a invertir en la compra d’habitatges de segona mà per tal de guanyar terreny en el sector i, d’aquesta manera, intentar lluitar contra la creixent competència del moment.”

Però, quan gran part de les empreses immobiliàries se sumaren a aquesta iniciativa i també començaren a disposar d’habitatges propis per vendre, Pablo López s’adonà que li calia innovar. “Fou aleshores quan vaig decidir involucrar-me en l’àmbit de la promoció immobiliària i fa vuit anys vaig crear una petita empresa, establerta a la província de Tarragona, dedicada a aquest camp. La idea inicial d’optar per aquesta zona geogràfica obeïa a la voluntat d’enfocar els nostres habitatges a tota aquella gent de l’àrea metropolitana de Barcelona que vol traslladar-se a un entorn més tranquil. Actualment, també tinc una altra empresa dedicada a la promoció immobiliària, amb seu a Terrassa.”

Abans d’embarcar-se en un projecte, tot promotor immobiliari ha d’estudiar de manera minuciosa quin és el tipus de producte que oferirà i sospesar-ne la viabilitat. “A la nostra empresa, abans de fer realitat qualsevol idea, analitzem de manera metòdica les necessitats del mercat, adeqüem els habitatges a la ubicació del terreny i tenim sempre en compte els usuaris a qui estan destinats. Personalment, dedico molta atenció a la valoració comercial de qualsevol producte que projecto, ja que el fet de construir no és pas una garantia de vendre.”

El nostre país viu un període de bonança immobiliària constant des de fa més de deu anys. “Existeixen diferents factors que han col·laborat en aquest fenomen. Penso que un dels més significatius va ser el descens que, fa un temps, van experimentar els tipus d’interès. Abans, el preu de l’habitatge era més barat, però s’havien de pagar uns percentatges molt elevats en els tipus d’interès. En el moment en què això canvià, els promotors, els constructors i els intermediaris immobiliaris s’adonaren que la compra proliferava perquè era relativament senzill accedir a una hipoteca i pagar-la amb certa comoditat. Aleshores, la demanda va provocar un augment de la producció en tot l’àmbit del sector immobiliari.”

Darrerament, però, s’especula amb l’arribada d’una crisi immobiliària. “No crec que s’arribin a paralitzar les vendes dels habitatges al nostre país, però sí és probable que l’usuari es torni més selectiu i només estigui disposat a adquirir aquell producte que reuneixi uns requeriments de qualitat. Aquesta situació pot arribar a provocar que certes empreses del sector hagin de cessar, però no considero que haguem de témer l’arribada de cap crisi catastròfica. Personalment, continuaré dedicant-me a la promoció immobiliària, tot i que és cert que, a partir d’ara, faré una valoració més exhaustiva del preu del sòl que pretengui comprar, ja que penso que aquesta és la base que permet projectar un producte adequat a la demanda del mercat. Per tal que una empresa dedicada al sector immobiliari funcioni és important conèixer les particularitats d’allò que es compra; d’aquesta manera és possible obtenir un marge de beneficis coherent i, alhora, oferir al client un preu d’acord amb el mercat.”

Pablo López González es revela com una persona generosa i enormement agraïda amb el seu entorn més immediat, de qui assegura haver après a lluitar, a sortir endavant i a situar-se on és actualment. “La meva família és el motor que em fa funcionar en el meu dia a dia. Dels meus pares, Antonio López Aguado i Josefa González Prados, vaig rebre la millor herència que un fill pot esperar, una lliçó magistral que em va ensenyar a formar-me i a desenvolupar-me com a persona amb honestedat, dedicació i esforç. La meva esposa, Elena Lindez Jiménez –que també treballa a Cercle Immobiliari, on exerceix d’interiorista–, és qui m’inspira, m’orienta i em recolza davant les vicissituds de la vida, tant professionals com personals. I els meus tres fills, Patrícia, Paula i Pol, són la raó indiscutible de la meva lluita diària.”