Sr. Paco Segura i Claverol
Sr. Paco Segura i Claverol
PC, 21è VOLUM. Estètica corporal i equilibri emocional

PACO SEGURA I CLAVEROL

IGESPORT – INICIATIVES PER A LA GESTIÓ ESPORTIVA

Text del 23-11-2010

“Fer activitat física significa signar un contracte amb un mateix en el qual la responsabilitat i la regularitat són essencials. Els seus beneficis es donen quan és continuada i s’ajusta als paràmetres personals; cal, doncs, ser tan constants com realistes”

“Les motivacions per d’inscriure’s a un club esportiu són diverses, però sempre parteixen de la voluntat de millorar la imatge o la salut o, simplement, d’esbargir-se”

“És necessari fer esport per portar una vida més plena i assolir l’equilibri entre la nostra ment i el nostre cos, els dos components indissociables que ens conformen”

“A diferència d’altres indrets de l’Estat, gairebé totes les poblacions catalanes de mida mitjana disposen d’una instal·lació pública i d’un o diversos clubs esportius privats. La pràctica d’esport és una característica definitòria de l’actual societat catalana”

Director d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona en l’època de l’alcaldia de Pasqual Maragall i membre del comitè organitzador dels Jocs Olímpics d’Estiu de 1992 durant vuit anys, Paco Segura i Claverol ha estat des de sempre un apassionant de l’esport, defensor, per tant, d’un estil de vida dinàmic i saludable. “Dels sis als 24 anys vaig tenir una implicació activa en el món de l’esport de competició, primer dins l’àmbit de la natació i, posteriorment, en el del waterpolo. Després d’abandonar la competició activa, he continuat lligat a l’esport de forma professional i també personal. De fet, mai no he abandonat la pràctica esportiva perquè, per mi, és impossible dissociar el benestar físic del mental. Al meu parer, i a fi d’assolir i de mantenir la plenitud de les facultats corporals i mentals, cal sovintejar la realització d’exercici; sempre tenint en compte, és clar, les característiques i els objectius personals. Cal portar a terme un programa d’exercici físic i salut adequat per tal de no perdre la condició física i sentir-se bé amb un mateix, no pas per assolir reptes impossibles.”

En aquest sentit, “fer qualsevol mena d’activitat física representa signar un contracte amb un mateix en el qual la responsabilitat i la regularitat són essencials. Els beneficis de l’exercici físic es donen quan és continuat i s’ajusta als paràmetres personals; cal, doncs, ser tan constants com realistes. Afortunadament, fa anys que es va deixar enrere el concepte d’anar al gimnàs per patir. Qualsevol activitat física ha de tenir sempre un cert component de gaudi.”

Justament, l’element de gaudi i socialització distesa és un dels factors que mou les persones a per fer-se sòcies d’una instal·lació esportiva. “Les motivacions per d’inscriure’s a un club esportiu o per portar a terme qualsevol mena d’activitat física són diverses, però sempre parteixen de la voluntat de millorar la imatge, la salut i l’equilibri personal. A això se li pot afegir el desig de relacionar-se amb altres persones, i no només en l’entorn del gimnàs, sinó també en la vida en general, perquè l’exercici millora la nostra percepció corporal, cosa que contribueix a afermar-nos l’autoestima i l’optimisme, trets essencials per encarar de forma positiva les diverses relacions quotidianes.”

Professionalment, el fet d’haver tingut la sort i el privilegi de ser part activa en la preparació de la celebració dels Jocs Olímpics d’Estiu a la ciutat de Barcelona, va permetre al senyor Segura ser conscient de la importància d’aquest esdeveniment com a un punt d’inflexió en el món de l’esport català. “Per poder organitzar les Olimpíades, es van crear i millorar molts equipaments esportius. Des d’aleshores, s’incrementaren els clubs esportius fins a l’extrem que avui dia els empresaris promotors del sector consideren que és un mercat amb poques expectatives noves de negoci a Catalunya. En realitat, i a diferència d’altres indrets de l’Estat espanyol, gairebé totes les poblacions catalanes de mida mitjana disposen d’una instal·lació esportiva municipal i d’un o diversos clubs esportius. A més, la celebració dels jocs olímpic creà tot un corrent de cultura esportiva popular: la gent es va conscienciar de la necessitat de fer esport per tal de portar una vida més plena i millorar l’equilibri entre la nostra ment i el nostre cos, els dos components indissociables que ens conformen. Val a dir que la pràctica d’esports és una de les característiques definitòries de la societat catalana actual. Per exemple, si comptem només el nombre de socis de clubs de natació que hi ha a Catalunya, la xifra resultant és molt superior a la quantitat de socis d’una entitat amb tanta repercussió simbòlica com el F.C. Barcelona.”

Una vegada enllistada la seva etapa com a agent organitzador dels jocs de 1992, Paco Segura va crear, el 5 de gener de 1993, “IGESPORT, una empresa dedicada a la implantació i la gestió integral d’instal·lacions esportives, la majoria de les quals es vertebren a partir de les activitats aquàtiques. Per experiència i per vocació ens hem especialitzat en la posada en marxa i en l’administració de complexos amb piscines, ja que som especialistes en el tractament d’aigües. Cal tenir present que treballem en un sector fortament normativitzat, on és necessari prendre moltes mesures de seguretat i on la higiene i l’atenció envers la qualitat de l’aigua de les piscines és essencial. Val a dir que el H2O de qualsevol instal·lació aquàtica és un element viu, per tant subjecte a transformació a partir de les reaccions provocades pels múltiples components, orgànics i inorgànics, que hi aboquen els usuaris de forma involuntària.”

El modus operandi d’IGESPORT acostuma a ser, generalment, “la posada en marxa i la gestió d’instal·lacions públiques, el control de les quals s’aconsegueix a partir d’un concurs públic. D’aquesta manera, els ajuntaments optimitzem la gestió d’uns espais molt cars de mantenir i que requereixen un elevat grau d’especialització per part dels seus administradors, ja que no tan sols es tracta del constant i adequat manteniment de les instal·lacions, sinó també de preparar un quadre d’activitats variat i idoni per a un públic heterogeni: natació familiar, activitats a la sala de fitness, cursos de natació escolar, sessions en grup amb monitors, etc.”

En aquests moments, l’entitat gestiona equipaments esportius públics a localitats tan dispars com “L’Hospitalet de Llobregat, Cervelló, Sant Just Desvern, Sant Boi de Llobregat, Vila-seca, Cunit, La Pobla de Mafumet, Roquetes, Móra d’Ebre, La Roca del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sabadell o Picanya”, i dóna serveis a “més de 30.000 usuaris, així com feina de manera regular a uns 380 treballadors, unes quantitats que s’incrementen considerablement durant els mesos d’estiu, amb l’ús de les piscines descobertes.”

Tots els professionals relacionats amb la vigilància i la direcció de les activitats esportives són tècnics titulats que segueixen de forma periòdica programes de reciclatge. “A banda de la gestió d’equipaments públics, també en gestionem de privats, com ara l’Spa de l’Hotel Rey Juan Carlos I, un espai excepcional per a la pràctica de programes d’exercici físic i salut, ja que disposa d’unes instal·lacions de 4.500 m2.”

Malgrat la crisi socioeconòmica en què estem immersos, empreses com IGESPORT tenen assegurada la seva continuïtat. “Ara s’imposa una política de reducció de costos per part dels consistoris. Aquesta política, evidentment, pot arribar a perjudicar empreses com la nostra, perquè pot obligar a aturar o a endarrerir la creació d’instal·lacions esportives municipals potencialment deficitàries, en les quals el possible nombre d’usuaris no s’ajustaria amb les despeses de manteniment. En aquest sentit, és important ser conscient que una piscina coberta no acostuma a ésser viable econòmicament en poblacions amb menys de 10.000 habitants. D’altra banda, tanmateix, la crisi actual pot fer replantejar-se a molts ajuntaments la necessitat d’externalitzar la gestió dels seus equipaments esportius amb l’objectiu de reduir despeses.”