Sr. Paul-Friedrich Drumm
Sr. Paul-Friedrich Drumm
PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

PAUL-FRIEDRICH DRUMM

LINDE MATERIAL HANDLING IBÉRICA

Text del 14/09/09

Fabriquem més de 50 línies de vehicles: des de carretons amb motor Diesel, de gas o elèctrics, fins a carretons antideflagrants, per aixecar contenidors o per treballar a grans alçades.

Volem formar especialistes en logística perquè, cada cop més, la màquina esdevé un centre de treball, no només dedicat a la conducció, sinó també al control, la gestió de la càrrega o la transmissió de dades.

No s’ha sabut considerar el rol d’Espanya dins un mercat més global, un error continuo de tots els partits al poder que no han après la lliçó de la crisi dels anys 90.

La productivitat d’Espanya és encara molt baixa, perquè no hi ha prou espai dedicat a la recerca ni tampoc a l’educació de les noves generacions o a la formació dels treballadors.

Paul-Friedrich Drumm és al capdavant de Linde Material Handling Ibérica, filial de la multinacional alemanya Linde Material Handling, mundialment coneguda per la fabricació i comercialització de vehicles per al transport i el magatzematge de materials. “Hem de saber encaixar les peces del nostre puzzle, perquè la crisi no se supera només amb una única mesura, sinó amb diferents iniciatives.”

A la Península, la companyia opera des del 1982, i manté el seu liderat gràcies a la ràpida adaptació del negoci a les demandes del transport i l’emmagatzematge dels diferents mercats regionals. Des del 1985, la filial es consolidà com a marca destacada en la comercialització de carretons elevadors, posició en la qual pretén mantenir-se, malgrat les embranzides de la crisi. “El nostre mercat ha caigut en un 55%. És una xifra alta, no podem badar: hem impulsat un paquet de mesures per defensar la nostra posició. L’operativitat és important i, per mantenir-la, no requerim de tanta estructura. D’altra banda, ens decantem per oferir al mercat més prestacions en diferents àmbits: formació, serveis i innovació.”

De fet, la companyia sempre ha apostat per la tecnologia i el R+D, i s’ha caracteritzat pel seu esperit pioner arreu del món. Avui, “fabriquem més de 50 línies de vehicles: des de carretons amb motor Diesel, de gas o elèctrics, fins a carretons antideflagrants, per manipular contenidors o que serveixen per treballar a l’interior de magatzems a grans alçades, entre d’altres. Oferim als nostres clients màquines amb sistemes que disposen d’un sol comandament per canviar el funcionament de benzina a gas. Així, si se’n va la llum o falla el servei de subministrament de gas no s’ha d’interrompre la feina, es pot continuar treballant. Són novetats tecnològiques que aporten el seu gra de sorra per tal de mantenir i millorar la nostra posició.”

Els enginyers de Linde també aposten per la seguretat, el confort i l’ergonomia de la màquina, factors estretament lligats a l’alt rendiment, la qualitat, la fiabilitat i la rendibilitat econòmica. “Gràcies a la recerca aconseguim màquines potents. Però aquest no és l’únic objectiu: volem que també ofereixin seguretat per al conductor, per a la mercaderia i per a les zones per on es treballa.”

Precisament, l’aportació més important de Linde en seguretat ha estat la transmissió hidroestàtica, “amb la qual ja no fa falta el canvi de marxes. Quan el conductor deixa anar el pedal, la màquina es frena de manera automàtica gràcies a una vàlvula de subministrament d’oli, que s’obre i es tanca depenent de la pressió sobre el pedal.”

Per a Paul-Friedrich Drumm, la conducció d’un carretó és ara molt més senzilla que abans. “No es requereix cap força física especial. La prova és que fa anys no es veia cap dona en un magatzem conduint una màquina de certa capacitat. I ara sí, tot i que també cal reconèixer que les professions eren més rígides i les dones no s’atrevien a entrar dins l’àmbit de la mecànica.”

Malgrat la menor dificultat, els conductors no poden obviar la necessària formació, perquè “la seguretat és important. No només s’ha de saber conduir sinó que també cal controlar el funcionament de l’aparell perquè no falli.”

Per això, Linde Material Handling Ibérica ofereix programes de formació per a conductors de carretons adaptats a tots els nivells d’experiència. I també ha iniciat un programa de formació amb el Centro Español de Logística. “Volem formar especialistes en logística perquè cada cop més la màquina esdevé un centre de treball, no només dedicat a la conducció, sinó també al control, la gestió de la càrrega o la transmissió de dades.”

Malgrat que el senyor Drumm reconeix que la sinistralitat laboral ha baixat, continua predominant la temporalitat, i això implica un major risc, perquè se sol disposar de treballadors que no han rebut la formació adequada o que tenen poca o cap experiència; per tant, no obtindran el mateix rendiment de les mateixes màquines. A més, quan una empresa opta per abaixar despeses a costa dels seus operaris, la feina esdevé menys humana. Necessitem normes més definides; cal imposar límits en benefici dels empleats per assegurar-ne la salut i la continuïtat en el procés laboral, una mesura que, d’altra banda, a la llarga tindrà una repercussió positiva en el funcionament i els beneficis de l’empresa.”

El directiu de Linde es lamenta que cada vegada hi hagi més països que, amb la globalització dels mercats, ignorin limitacions cabdals per tal d’abaratir costos. “Per exemple, hi ha unes noves normatives de conducció europea sobre les característiques tècniques dels carretons a favor dels treballadors que molts països obvien, amb l’objectiu de seguir important màquines que no l’acompleixen. I a sobre es permet que aquestes màquines competeixin en el mercat amb les que sí la respecten. És un despropòsit i una injustícia.”

L’aposta per la cartera de serveis és un altre tret que caracteritza l’empresa, que compta a Espanya amb 338 treballadors, 192 dels quals són tècnics encarregats de posar a punt i de mantenir la maquinària. El lloguer de carretons, amb un flota disponible de més de 14.000 vehicles, forma part d’aquesta estratègia. “El lloguer representa un 55%-60% del nostre negoci. És una demanda que hem de satisfer perquè molts dels nostres clients no poden esperar 15 anys a amortitzar una màquina, ja que, si un magatzem canvia de producte, ha de fer servir un altre tipus de maquinària. Llogar, en canvi, no els representa, per si sol, cap risc afegit.”

El responsable de Linde Material Handling Ibérica mira amb ulls crítics l’actuació del Govern espanyol davant l’actual davallada econòmica. “Personalment he perdut la confiança. Els polítics han de començar a pensar en el país i no en els vots i tenir una visió a llarg termini. També crec que els ciutadans haurien de fer més pressió per millorar la qualitat de la gestió dels governants.”

Des de l’anterior crisi, ningú ha pres iniciatives per millorar la indústria ni reorientar-la amb el fi d’aconseguir una major competitivitat i de crear nous productes dirigits a un mercat mundial. “No s’ha sabut considerar el rol d’Espanya en un mercat més global, un error continuat de tots els governs, que no han après la lliçó de la crisi dels anys 90.”

De fet, “la productivitat d’Espanya és encara molt baixa, perquè no hi ha prou espai dedicat a la recerca, ni tampoc a l’educació del jovent o a la formació dels treballadors.”

Una prestació d’atur de llarga durada és, per això, contraproduent. “Tothom necessita treballar, no només per rebre un sou, sinó per sentir-se útil i disposar d’un cercle de relacions socials. A la majoria de persones, l’atur els minva l’autoestima i la capacitat laboral.”

Com a solució a aquests problemes, el senyor Drumm proposa “oferir incentius a les empreses perquè vinguin a Espanya. I el Govern hauria de ser capaç de conciliar tota la societat; cal un acord entre patronal i sindicats, ja que una negociació entre ambdues forces no pot fallar mai: l’entesa sempre és la millor via.”