PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

PEDRO TORRES MICHELENA

NACANCO / GRUPO EUROLOC

Text del 2008

“Les plataformes elevadores contribueixen a reduir els riscos laborals perquè eviten l’ús d’altres elements

Nacanco, una societat constituïda l’any 1982 i recentment adherida a Grupo Euroloc, enfoca la seva activitat a la venda, el lloguer i l’assistència tècnica de plataformes elevadores. Pedro Torres Michelena, actual director general, manté una estreta vinculació professional amb l’empresa des de fa vuit anys. “El meu primer contacte amb Nacanco sorgí arran d’una sèrie de casualitats, ja que després de llicenciar-me en Ciències Econòmiques vaig dedicar-me principalment al món de la borsa. No fou fins al cap d’uns quants anys, i a través d’una successió d’interessants experiències professionals a l’estranger, que se’m brindà l’oportunitat d’exercir la gerència de la companyia. Amb el pas del temps, he arribat a participar-hi com a soci minoritari.”

Nacanco, que va començar sent una entitat modesta amb una plantilla de 15 treballadors, actualment es perfila com l’empresa líder espanyola en el lloguer de plataformes elevadores. “Hem arribat a la xifra de 300 empleats i pròximament en preveiem un augment. L’important expansió de l’empresa ha fet possible que puguem disposar de deu filials distribuïdes per tot el territori nacional i que el nostre parc de maquinària sumi 3.000 unitats.”

Nacanco posa a disposició del client diferents classes de maquinària. “La nostra varietat s’ajusta a tres tipus de plataformes elevadores hidràuliques : tisores, articulades i telescòpiques, les quals poden arribar a enlairar-se fins a 45 m d’alçada. Les marques que comercialitzem gaudeixen de reconegut prestigi mundial, com ara Genie i JLG, produïdes als Estats Units; Haulotte, procedent de França, i Skyjack, manufacturada al Canadà. Un dels principals avantatges d’aquestes plataformes rau en el seu funcionament autopropulsat, de manera que l’operari pot manipular-les des de l’alçada real en què treballa. Aquestes màquines contribueixen a reduir els riscos laborals perquè eviten l’ús d’altres elements amb més perillositat.”

La formació en el maneig dels equips és un element fonamental a l’hora de garantir la seguretat del treballador. “Per aquest motiu, Nacanco facilita a les empreses un curs de seguretat que instrueix els operaris en la manipulació de plataformes aèries. El nostre programa formatiu té una durada mínima de quatre hores i consta d’una part teòrica i una altra pràctica, on s’analitzen els diferents riscos que comporten els treballs d’alçada i s’imparteixen els coneixements bàsics per manipular correctament l’equip. Un cop finalitzat lliurem un Certificat de Formació que acredita l’operari (i la seva empresa) per la utilització d’aquests tipus de maquinària. Malauradament, Espanya és el país amb major sinistralitat laboral de tota la Unió Europea, fet que considero que és degut a una manca de conscienciació social i a una deficiència en la legislació, ja que al nostre país no existeix cap obligatorietat legal de formar els operaris.”

Una insuficiència reglamentaria que també afecta el manteniment de la maquinària: “A l’Estat espanyol no existeix cap tipus de requeriment normatiu que imposi la revisió d’aquesta classe d’aparells; seria del tot necessari que s’implantés l’obligatorietat de realitzar inspeccions oficials periòdiques a tots els parcs de lloguer que disposen de maquinària com la nostra, tal com ja succeeix a la resta de països europeus desenvolupats. Espanya, juntament amb Irlanda, és el territori on els equips funcionen més hores diàries de tot Europa; per tant, aquest és un assumpte que s’hauria de regular urgentment.”

Malgrat tot, Nacanco ja aplica una política de manteniment preventiu de tots els seus aparells. “Ens basem en un programa de revisions que garanteix l’òptim funcionament de les nostres plataformes. Tota maquinària que tenim activa és revisada mensualment i els equips són inspeccionats meticulosament després d’un període de lloguer. A Nacanco considerem primordial la fiabilitat i la funcionalitat. El deure social d’una empresa no radica només a obtenir beneficis, sinó que també ha d’oferir un servei que no posi en risc la vida de cap treballador.”

Les plataformes elevadores s’implantaren a Espanya ja fa algun temps, però fins fa ben poc no s’usaven gaire. “Cal dir que s’ha produït un creixement notable en els darrers sis o set anys. Abans, en la totalitat del país només s’hi comptaven unes 1.500 plataformes; avui dia la xifra ha augmentat fins a les 40.000 unitats.”

Aquesta implantació ha suposat una forta inversió per a les empreses que s’hi dediquen. “Sovint s’han de fer certs malabarismes financers per aconseguir que les entitats bancàries concedeixin els préstecs necessaris per comprar una maquinària tan costosa. Compensa, però, fer un esforç per intentar captar l’actual quota de mercat. Ara ens situem en un nivell molt elevat de productivitat, però tot indica que aviat el creixement descendirà o, fins i tot, s’estancarà.”

Existeix una certa predisposició social que fa pensar en la possibilitat d’entrar en una etapa de retrocés. “El sector de la construcció engloba un camp molt ampli. És possible que, pròximament, es produeixi un cert alentiment en l’àmbit de l’obra residencial. Pel que fa a l’obra civil i d’infraestructura, encara hi auguro un marge de creixement. Si bé és cert que no crec que l’alçada del sector continuï al ritme accelerat que ho ha fet en els darrers anys, sí penso que el creixement es mantindrà durant tres o quatre anys amb una tendència moderada. El món de la construcció ve marcat per cicles aleatoris de creixement que experimenten un inici i un final de llarga durada. La tendència a l’increment no desapareix mai d’un dia per l’altre, l’inici d’un període de puja és complex i costós, però també ho és la seva cloenda.”

De totes maneres és improbable que un país creixi acceleradament i de forma contínua durant dècades. “No és versemblant que a Espanya es consumeixi més ciment que a tot Europa de manera perpètua, ni tampoc que el creixement dels parcs de maquinària ens facin mantenir perdurablement com el primer país del món en productivitat.”

A pesar dels canvis que s’albiren per al sector, el senyor Torres presagia un bon futur per a empreses com la que ell representa. “Crec que el nostre sector es comença a globalitzar i, en el nostre cas particular, tinc la certesa que impulsem una empresa important que de mica en mica es va diversificant per tot el país amb consistència. Intueixo que d’ara endavant entrarem en un procés de concentració considerable que permetrà ampliar el nostre parc de maquinària amb equips dirigits a treballs de tipologies que actualment encara no tractem. Penso que s’esdevindrà un elevat agrupament d’empreses que, alhora, durà a una major professionalització del sector.”

Pedro Torres sap amb certesa que la perseverança, la fidelitat a l’empresa i la lluita contra les dificultats són elements cabdals per tirar endavant en el camp professional. “El món empresarial sovint et posa a prova. Però si te’n surts després de topar amb les complicacions més inimaginables, t’adones que qualsevol esforç ha estat compensat.”