PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

PERE GRANADOS CARRILLO

AJUNTAMENT DE SALOU

Text del 08/06/2009

Salou és la segona població de Catalunya, després de Barcelona, amb més hotels.

Malgrat el mal moment que vivim per a la inversió, en dos o tres anys el sector hoteler tindrà un creixement important.

Incentivem que les activitats i els serveis estiguin actius durant tot l’any, i no només a l’estiu, quan la nostra població augmenta de 28.000 a 200.000 habitants.

Fa temps vam demanar a la Generalitat de crear cicles formatius relacionats amb el turisme, però no ens ho van concedir.

Donem suport als emprenedors, en especial als joves que volen crear noves empreses, tot facilitant-los informació i treballant per eliminar al màxim la burocràcia.

Pere Granados Carrillo és advocat i un gran amant de les arts plàstiques, però la seva autèntica vocació, i l’activitat a la que dedica més hores, és la política municipal. L’any 1993 va entrar a formar part de l’equip de govern de Salou com a regidor de Cultura i Ensenyament; i ara, ja com a alcalde, emprèn aquesta nova etapa dedicada a la vila de Salou amb il·lusió i ganes de treballar, per donar a conèixer les possibilitats d’una localitat que, a més de gaudir d’un entorn natural privilegiat, té l’avantatge d’estar situada ben a prop de l’important motor econòmic que és PortAventura. “Sens dubte, hem d’estar molt contents de l’indret on vivim.”

L’alcalde Granados té clar que l’orgull d’ésser al capdavant d’un municipi com Salou no pot expressar-se només amb paraules boniques, i per això ha impulsat diferents projectes, entre els quals destaquen els plans per a la zona coneguda com Sector 03. “Estem treballant perquè a aquesta àrea es localitzi un complex esportiu que donarà servei a la població i generarà llocs de treball, però que també ens ajudarà a consolidar la nostra vila com a marca de turisme d’esports, un tipus d’activitat que atraurà visitants fora de la temporada alta d’estiu. Igualment, volem que s’hi instal·li una indústria lleugera, allò que anomenem una indústria d’aparador, perquè és l’activitat adient per al nostre entorn econòmic. I, finalment, hi promovem la construcció d’hotels d’alta qualitat.”

Aquest últim és un punt especialment rellevant per a aquesta població costera. “Pensem que Salou és la segona població de Catalunya, després de Barcelona, amb més hotels i places turístiques. Però des de l’Ajuntament, i gràcies als informes dels nostres tècnics, vam detectar que hi havia una manca d’allotjament de qualitat, de manera que vam decidir fomentar-lo a través del Pla General, que entre altres coses determina els usos del sòl. Val a dir que els empresaris han entès bé el nostre posicionament, perquè s’han adonat que aquest buit de mercat els permetrà rendibilitzar les seves inversions. Tot plegat ens fa pensar que, malgrat el mal moment que vivim per a la inversió, en dos o tres anys el sector hoteler tindrà un creixement important.”

En paral·lel a aquest desenvolupament, l’Ajuntament de Salou està treballant per captar el nou turisme i promoure la formació de joves en el sector de serveis, dos factors determinants per al futur de la indústria de l’oci. “Hem de tenir en compte que bona part dels nostres visitants, gairebé la meitat són families amb joves i infants, però també tenim un percentatge important de gent de la tercera edat. Això explica que molts dels nostres hotels estiguin adaptats per al turisme familiar, a més de trobar-se adscrits a les polítiques de seguretat i sanitat per a la tercera edat promulgades des d’Espanya i diferents estats europeus. Però, al mateix temps, nosaltres ens hem preocupat de dotar la nostra vila dels serveis que aquestes persones requereixen. En aquest sentit, destaca el projecte per ampliar i transformar el Centre d’Assistència Primària en un centre d’alta resolució, com un hospital lleuger. D’altra banda, incentivem que les activitats i els serveis estiguin actius durant tot l’any, i no només a l’estiu, quan la nostra població augmenta de 28.000 a 200.000 habitants. Hem aconseguit que l’activitat no s’aturi durant l’hivern, i estem treballant per dotar el municipi de serveis relacionats amb l’esport, l’oci i la cultura. I és que tenim molt clar que hem de complementar l’actual oferta de sol i platja, perquè, tot i que aquesta és molt important, no ha de ser la única. Per això ens preocupem de què Salou ofereixi una bona estada a qualsevol moment de l’any.”

La formació dels joves, en canvi, no avança amb la determinació que voldria Pere Granados. “Fa temps vam demanar a la Generalitat de crear cicles formatius relacionats amb el turisme, però no ens ho van concedir. Ara hem reprès la nostra proposta, perquè ens sembla inconcebible que la nostra vila no pugui oferir als seus joves aquests estudis. Però, lamentablement, la seva aprovació no és a les nostres mans.”

Les limitacions de les administracions locals són un dels principals entrebancs amb què es troben les alcaldies, tant pel que fa als problemes estructurals com als derivats de l’actual crisi. “Estem treballant per resoldre les mancances relacionades amb les infraestructures de la vila, com la canalització de les aïgues pluvials amb xarxa separativa, o la canalització del barranc de Barenys per evitar riscos greus d’inundacions i els conseqüents danys a bens privats i públics, un problema que patim sovint. Una altra reforma infraestructural, que fa referència al sanejament públic, és la necessària ampliació de la depuradora de residuals que depen de la Generalitat.” Pel que fa a les dificultats derivades de la crisi, el senyor Granados també es mostra crític amb algunes de les mesures adoptades pel Govern central i que afecten la política municipal. “Els ajuts no són suficients per evitar que l’atur augmenti, perquè si bé és cert que creem llocs de treball, el ritme en què es destrueix ocupació és superior. A més, tot i que han estat de ràpida aplicació, les preses amb què s’han adoptat aquestes mesures han impedit fer els estudis indispensables per tenir en compte les característiques de cada poble. A Salou, per exemple, el creixement de població a l’estiu demana un notable augment dels costos en vigilància, entre d’altres.”

Aquestes limitacions, però, no eximeixen l’alcalde de prendre totes les decisions que depenen d’ell perquè Salou pugui superar el difícil moment present, tot pensant en el futur. “Hi ha coses que podem fer, i les estem fent. En primer lloc, la Regidoria d’Acció Social està treballant a fons perquè les famílies més afectades rebin suport. D’altra banda, ens preocupem de donar la confiança que els empresaris necessiten per no deixar d’invertir. Aquesta és una labor que l’hem de fer conjuntament amb l’Administració autonòmica i estatal, i és fonamental. A més, donem suport als emprenedors, en especial als joves que volen crear noves empreses, tot facilitant-los informació i treballant per eliminar al màxim la burocràcia. Igualment, hem reduït tot el possible la fiscalitat, hem promogut ajudes a les empreses que creen llocs de treball i hem apostat per projectes de certa importància, capaços de generar més inversió i llocs de treball.”

És difícil portar endavant totes aquestes propostes perquè els pressupostos dels ajuntaments són limitats, però aquest no és motiu per deixar de buscar solucions imaginatives. “En aquest sentit, hem reduït un 5% els sous dels càrrecs de polítics i de gent de confiança, i els diners estalviats els hem lliurat a Caritas.”

La recepta per a la crisi de l’alcalde Granados passa, així, per la reivindicació davant de les administracions i l’ajut als més desprotegits, però, sobretot, per la iniciativa de l’empresa privada i la confiança que han d’atorgar les administracions públiques. “Mai hem de deixar de pensar en positiu.”