Prof. Dra. Anna Maria Carmona i Cornet.
Prof. Dra. Anna Maria Carmona i Cornet.
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

PROF. DRA. ANNA MARIA CARMONA I CORNET

INSTITUT MEDICOFARMACÈUTIC DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTIC, UNIVERSITAT DE BARCELONA – REIAL ACADÈMIA DE FARMÀCIA DE CATALUNYA

Text del 2006

El nostre equip català del grup de recerca europeu va descobrir una alga marina amb activitat farmacològica antioxidant, antitumoral i antiangiogènica que no s’havia utilitzat mai terapèuticament.

Anna Maria Carmona i Cornet és llicenciada i doctora en Farmàcia per la Universitat de Barcelona, diplomada en Sanitat, diplomada en Gestió hospitalària i Economia mèdica i enginyera tècnica industrial, entre d’altres. Actualment és presidenta de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya i de la Secció d’Historia de la Farmàcia, Legislació i Deontologia de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. Així com professora titular del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Universitat de Barcelona

La passió de la doctora Carmona per l’estudi de l’origen i l’evolució dels medicaments la va empènyer, l’any 1974, a especialitzar-se en l’àmbit de la història del medicament i de les ciències de la salut com a professora a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, al Departament d’Història de la Farmàcia, Legislació i Deontologia Farmacèutiques. La història de la patologia del càncer és el camp al qual ha dedicat la seva recerca durant els darrers 15 anys. “El càncer ha estat una gran preocupació al llarg de la història de la humanitat. De l’estudi dels textos i manuscrits antics que en parlen, se’n desprèn que a l’antiguitat ja s’utilitzaven productes naturals animals, minerals i vegetals en base a l’empirisme i l’observació clínica. Això em va animar a crear un grup de recerca europeu interdisciplinari, en el qual intervingueren diferents especialistes en filologia, farmacologia i historiadors de les ciències de la salut.”

Fruit de la tasca d’aquest equip, l’any 1990 va sorgir el projecte europeu Training and mobility. “Tots plegats vam aconseguir la fita important d’elucidar noves estructures per obtenir nous caps de sèrie de medicaments. Quan vaig començar aquesta recerca històrica vaig aprofundir en la concepció mèdica i la terapèutica que s’aplicaven en les diferents èpoques, fins arribar al segle xix, en què es va començar a aplicar terapèuticament els principis actius aïllats de diversos productes amb activitat biològica, d’origen terrestre i marí.”

L’estudi selectiu de la doctora Carmona es va reflectir l’any 1998 en una recerca exposada a la Reial Acadèmica de Doctors de Catalunya. “A l’inici d’aquesta recerca i després de consultar  a diversos farmacòlegs, vaig seleccionar un centenar de productes naturals, entre els quals vull destacar el Salix alba o salze blanc, que és el precursor de l’aspirina actual. Vaig adonar-me que alguns principis actius d’aquests productes naturals tenien activitat antioxidant i antitumoral. Això confirmava la meva teoria de recerca històrica i vaig comprovar experimentalment els productes seleccionats.”

La hipòtesi de la doctora Carmona es va corroborar per mitjà de l’experimentació. “Amb quatre productes seleccionats vam fer assajos, “in vitro” i “in vivo”, amb animals d’experimentació de l’Estabulari. Es van poder comprovar les hipòtesis, en el fet d’induir un tumor en 60 ratolins d’una raça especial. Aquests ratolins van desenvolupar un carcinoma renal i els hi vam administrar el producte que volíem validar. En comparar els resultats amb la podofilotoxina utilitzada habitualment, vam comprovar que els ratolins tractats amb aquest producte morien ràpidament a causa de la seva toxicitat; en canvi, amb el nostre producte sobrevivien més de tres mesos.”

D’entre les nombroses recerques desenvolupades per la doctora Carmona, en destaca una patent internacional d’investigació d’un producte vegetal d’origen marí, de gran interès terapèutic “El nostre equip català del grup de recerca europeu va descobrir una alga marina amb activitat farmacològica antioxidant, antitumoral i antiangiogènica, que no s’havia utilitzat  mai terapèuticament. Vaig iniciar aquesta recerca amb més de 12 grups d’investigadors internacionals. Actualment, el resultat és totalment positiu, ja que tenim la patent publicada internacionalment amb l’activitat antitumoral, antioxidant i antiangiogènica. Aquesta patent

es va sol·licitar l’1 d’abril de 2003 pel Centre de Patents de la Universitat de Barcelona i es  va concedir el mateix any, amb el nom de: Laminaria algal extract for use as a therapeutic agent.

Tota la recerca de la doctora Carmona planteja noves estratègies d’investigació històrica. “A diversos països, com el Japó, els Estats Units, la Xina, Corea, Malàisia i Rússia, determinats equips investigadors han trobat en aquests productes principis actius amb una destacable activitat antitumoral i antioxidant. També tenim la modalitat transgènica i mutagènica del blat de moro, amb unes activitats antitumorals sorprenents. Els meus alumnes han fet recerca amb Daucus carota, Carica papaia, Apium graveolens, Oryza sativa, Allium sativum, Linum ussitatissimum entre d’altres.

Amb la seva àmplia formació, que inclou la farmàcia, la biologia, la química i la medicina, la doctora Carmona ha volgut que la història de la farmàcia deixés de ser una assignatura obsoleta per esdevenir quelcom més. “Els medicaments no han evolucionat més perquè hem desconegut el seu passat. D’aquest fet, els historiadors de la farmàcia en són una mica responsables, perquè no s’hi han dedicat a fons. Crec que per avaluar aquest tema, a més de ser historiador de la farmàcia, cal tenir certs coneixements científics i pràctics.”

Pel que fa a la seva tasca docent a la Facultat de Farmàcia, la doctora Carmona ha impartit i imparteix docència d’assignatures troncals i optatives, entre les quals es contempla l’Evolució de la teràpia antitumoral, aprovada pel pla d’estudis l’any 2002. És la única assignatura optativa que ha estat fruit d’una recerca totalment innovadora. “És una matèria optativa d’èxit. En el curs 2004-2005 s’hi van matricular 75 alumnes. En el curs 2005-2006, dels 63 matriculats hi ha tres alumnes Erasmus d’Itàlia, un dels quals és deixeble del professor de farmacologia Francesco Capazzo, de la Universitat Frederic II, de Nàpols, el qual havia col·laborat amb el  nostre equip europeu.”

Des de l’any 1992, compagina la seva tasca docent i investigadora amb el càrrec de presidenta de l’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya. Des d’aquesta Institució, ha organitzat i creat l’Aula de Promoció de la Salut i l’Aula de Qualitat de la Salut, adreçades als professionals sanitaris i a la societat civil. “L’Institut Medicofarmacèutic de Catalunya és una institució catalana internacionalment oberta, que col·labora amb d’altres organismes oficials i no oficials. L’Institut ha signat un conveni amb el Col·legi de Farmacèutics per implantar, per primera vegada, el XIIè Cicle de l’Aula de promoció de la salut com a formació continuada per a tots els col·legiats farmacèutics, ja que desenvolupa una tasca d’educació sanitària molt important. A l’Institut col·laboren i participen prestigiosos ponents i experts científics d’arreu establint debats, per arribar a possibles solucions i per informar, tant els professionals de la salut com la població.”