PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

RAFAEL DE LA SOTILLA CLARASSÓ

MEKANO4

Text del 2007

Si Gaudí hagués conegut el sistema de pretensats l’hauria utilitzat.

Les enginyeries de ponts i camins i la d’estructures tenen un paper fonamental en la nostra societat. Si bé la imatge popular de l’enginyer és la d’un personatge avorrit i gris, centrat en complexos càlculs i acompanyat per diverses normatives, avui aquesta activitat adopta una nova faceta marcada per la innovació i la creativitat. El senyor Rafael de la Sotilla Clarassó, Enginyer de Camins, Canals i Ponts, és un dels creadors de Mekano4, una empresa d’enginyeria que des del 1992 proporciona solucions tècniques per a la construcció i el manteniment de ponts, estructures, barres i ancoratges. La companyia és líder a l’Estat espanyol i pionera a Europa en el sector.

Actualment, l’enginyeria ha esdevingut una disciplina amb un component de creativitat molt important. “L’enginyer calculista té avui com a eina aliada l’ordinador, que s’encarrega de la lenta i dificultosa tasca del càlcul d’estructures i de forces. El que tradicionalment havia definit l’enginyer, el càlcul, l’estudi de les forces, els fluids i les resistències, no deixava veure la seva faceta de disseny artístic, el seu vessant humanístic. Avui l’enginyer està donant-se a conèixer i deixa enrere l’anonimat. Algú sap qui va ser l’enginyer que va calcular el 1957 amb una regla de càlcul i una bona dosi de matemàtiques l’estructura de la marquesina de l’estadi del Futbol Club Barcelona, el Camp Nou? Aquell enginyer, gran matemàtic i calculista, és el meu pare, Eduardo de la Sotilla Pascual, que va ser catedràtic de matemàtiques de l’Escola d’Enginyers. Tots els honors d’aquest camp van ser per a l’arquitecte i, com en la majoria de dissenys arquitectònics, va quedar en l’oblit l’enginyer industrial que en va fer possible les estructures. M’agrada recordar aquesta i altres obres del meu pare, un eminent calculista admirat per molts, i també un referent per a mi i els meus germans. El pare m’ha transmès molta il·lusió per la professió.”

Com és natural, des de l’enginyeria es viu amb gran interès el món de l’arquitectura. “Un personatge genial de l’arquitectura molt admirat per mi és Antoni Gaudí, el domini de les formes i de l’estàtica del qual és insuperable. Les seves formes obliqües no són en absolut aleatòries. Buscava sempre la solució estàticament més simple.”

Les tècniques i materials que s’han utilitzat en la construcció han evolucionat al llarg de la història. “Els romans construïen amb pedres i les unien amb calç, que quan reaccionava es convertia en una pega molt eficaç. Al segle xix, a Anglaterra hom barrejà la calç amb fang i en sorgí el ciment. La barreja de pedres petites amb aquesta pasta significà la creació del formigó. Amb el desenvolupament de la metal·lúrgia va passar-se a combinar el formigó amb el ferro, que implicava que quan les pedres es deformaven i es trencava el ciment, l’esforç de tensió de trencament l’absorbia el ferro. El formigó armat és una barreja de ciment i ferro. La col·locació de tires de ferro junt amb el ciment conforma una peça monolítica amb unes forces interiors comprimides. Si apareix una força superior externa que la vol trencar, la força interior la compensa. Aquest és el formigó pretensat o postensat, una tecnologia inventada per l’enginyer francès Eugène Freyssinet que, tot i que té més de 60 anys d’història, és encara força desconeguda.”

Junt amb un grup de professionals de l’enginyeria, el senyor De la Sotilla va desenvolupar i patentar fa alguns anys un sistema espanyol de pretensat per aplicar a les forces de l’estructura de formigó. “Aquest és el sistema que utilitzem a Mekano4, un dels millors sistemes d’aplicació del formigó pretensat amb homologació europea. Apliquem els esforços pretensats a les estructures, sobretot d’obra civil. Per exemple, en un pont pel pas de l’AVE s’hi posen uns cables d’acer als quals s’aplica tensió. El formigó adquireix una gran força i es converteix en una obra extremament resistent.”

L’aplicació d’aquest sistema als edificis és l’assignatura pendent. “Si Gaudí hagués conegut el sistema, estic segur que l’hauria utilitzat, però el gremi és conservador. La torre Agbar de Barcelona és postensada en les darreres plantes.”

El servei de Mekano4 és especialitzat i complet, amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels clients aportant alternatives innovadores i eficients. Alguns dels productes i solucions tècniques d’aquesta empresa són, a més del postensat, suports per a ponts, juntes de dilatació, mètodes constructius alternatius per a ponts, dispositius antisísmics, estructures penjades, barres d’alta resistència, sistemes de façanes i encofrats per a murs i pantalles. “La màxima eficiència i qualitat dels nostres productes i serveis ens han convertit en un dels líders del mercat en aquest àmbit, especialment en el postensat.” Postensats en ponts, en edificacions (projectes tan rellevants com la Torre Agbar, Marina Towers o l’Edifici Mapfre), en dipòsits i sitges, en ponts empesos, en avanços per a voladissos successius (com el pont de Piedrafita, el pont sobre el riu Miño i el pont de Betanzos), en estructures i ponts amb tirants i penjants, són, entre altres, projectes especials realitzats per Mekano4.

Un gran equip de professionals integrat per enginyers i tècnics especialistes en ponts, estructures i geotècnia aporten l’experiència i l’expertesa per implantar els seus sistemes arreu del món. “Per consolidar aquest programa de treball considerem fonamental l’aposta en R+D+D per desenvolupar productes i serveis innovadors així com comptar amb la sòlida col·laboració de subcontractistes locals experimentats. Ens hem associat amb companyies com Balvac Whitley Moran, Planhus, Ekkaf, Middle East Foundation Group, Renfor-bat i Tecsa. Hem de ser competitius i eficients i hem de ser millors que la competència. També mantenim una estreta col·laboració amb l’Escola de Ponts i Camins de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb grans investigadors com Toni Marí, Luis Agulló i Ángela Aparicio.”

Un dels aspectes centrals de l’empresa és la millora constant del sistema de qualitat, objectiu que certifica la ISO corresponent. “També gaudim del Documento de Idoneidad Técnico Europeo per al sistema MK4 PT per al posttensat interior d’estructures mixtes i de formigó.”

Des de fa alguns anys, Mekano4 exporta els seus serveis. Ha creat una societat a Polònia i una altra a Colombia, és líder a Dubai i treballa a Qatar i a Bahrein. “La nostra filosofia de treball, flexibilitat i especialització ens permet adaptar-nos amb facilitat a nous mercats emmotllant-nos a les demandes específiques de cada projecte i cada client.”

Un plantejament que és el reflex del tarannà del senyor De la Sotilla. “L’enginyeria per a mi és apassionant i molt creativa. Enfrontar-te a un problema lluitant contra les forces de la naturalesa pot ser molt creatiu. Però cada art té les seves característiques. Si el pare no hagués estat enginyer potser hauria estat filòsof. Estic convençut que el gran èxit de Mekano4 és l’equip, la seva gran il·lusió i la capacitat d’involucrar-se en els projectes.”