Sr. Ignacio Guerra i Mercadal et alia
Sr. Ignacio Guerra i Mercadal et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

RAMÓN FONTANALS DE NADAL i IGNASI GUERRA I MERCADAL

Alfa Consulting

Text del 4-03-2014

Amb una visió de gestió integral, aquesta consultoria ajuda les empreses clients a implementar canvis per millorar les seves operacions. El president i conseller delegat, ambdós cofundadors de l’entitat, defensen la inversió en un servei que, en temps de crisi, permet a les companyies donar el millor de si mateixes; al seu parer, es podria millorar la competitivitat de les nostres empreses si s’apostés per un sistema educatiu de qualitat i estable i es flexibilitzessin les relacions laborals. 

Consultoria dedicada a millorar les operacions de les empreses

L’any 1996 vaig fundar, juntament amb Ramon Fontanals, aquesta consultoria de la qual ell és el president i jo, el conseller delegat. La nostra tasca rau a millorar les operacions de les companyies, tant comercials com de logística, de serveis o industrials. El punt diferencial respecte a les consultories tradicionals és que col·laborem colze amb colze amb els clients per implementar els canvis. El producte final que oferim és la implantació de millores en les operacions i els resultats associats a aquests canvis. El nostre equip humà està format per més de seixanta persones, dues terceres parts de les quals operen a Espanya, perquè el 55% del nostre negoci es concentra a l’Estat, una quinzena al Brasil i tres més a Mèxic, on acabem d’introduir-nos.

On aportem més valor afegit amb els processos de canvi és a les grans corporacions

Treballem per a companyies de gran envergadura amb projectes de canvi que requereixen una ajuda externa per dinamitzar tot el procés i aplicar metodologies que donin resultats concrets en un termini al més curt possible. En aquest sentit, podem competir tant amb les grans consultores estratègiques internacionals com amb les grans companyies tecnològiques perquè oferim un servei molt específic, ja que la nostra implementació de les estratègies no es basa en sistemes informàtics o tecnologies de la informació sinó en la millora de les capacitats de l’organització. Coincidint amb l’arribada de la crisi ens vam adonar que on aportàvem més valor afegit amb els processos de canvi era a les grans corporacions. Això ens va menar a afrontar tota una sèrie de transformacions internes per esdevenir més atractius per a companyies espanyoles com Iberdrola, Repsol o Gas Natural, i internacionals com Pepsico i Schindler, amb les quals treballem.

Un equip humà amb visió de gestió empresarial

El perfil bàsic del nostre equip professional és un enginyer o economista, amb formació complementària de màster en Administració d’Empreses. D’aquesta manera, obtenim una visió de gestió empresarial. Un altre avantatge competitiu del nostre equip humà és que, en general, es tracta de professionals que prèviament han format part de companyies no consultores, de qualsevol sector, per la qual cosa coneixen bé les necessitats de les empreses clients i les dificultats a què s’enfronten.

Estratègia, implantació i trajectòria

El 25% de la nostra tasca es refereix a la part més estratègica de l’empresa, i es concentra en el disseny de les operacions a llarg termini, l’avaluació de l’estructura que ha de tenir la companyia, com es fa l’operació i estudiar-ne la viabilitat. El 75% restant correspon a la implementació, que consisteix a obtenir millores a curt termini que siguin perdurables i estables en el temps. L’objectiu final és que els equips dels nostres clients siguin capaços de continuar millorant un cop hem acabat la nostra intervenció.

Metodologia específica

Disposem d’una metodologia específica molt detallada i concreta per millorar l’eficiència de les diferents àrees operatives de les companyies. Val a dir que, en l’actualitat, el mercat ha experimentat una gran evolució i les companyies reclamen un procés metodològic molt consistent, a més de coneixement sectorial. Tota la gestió ara està molt tecnificada. Tanmateix, a banda de la metodologia, la visió de la persona és essencial. Per tant, allò que garanteix l’èxit del nostre mètode és el nostre equip humà, professionals que hem seleccionat i que hem format, tant en la nostra manera de fer com en els nostres valors i maneres d’entendre el negoci. Pensem que passa el mateix a totes les empreses: malgrat les dinàmiques de gestió establertes, una persona al capdavant d’una gran organització pot ser capaç de determinar el tarannà de l’equip i els resultats.

Projectes amb un retorn pràcticament immediat

És difícil que una companyia disposi d’un equip intern orientat a la implantació de grans canvis en les operacions, perquè aquests tipus de transformacions s’afronten amb poca freqüència. A més, una empresa externa pot aportar uns valors diferents, perquè té una capacitat d’atraure l’atenció de l’equip molt més alta que algú de la mateixa organització. Invertir en consultoria exigeix un retorn directe. Els nostres projectes solen obtenir un retorn pràcticament immediat, tot i que varia segons el sector i l’àrea d’actuació. En l’àmbit logístic, en què el retorn dels projectes pot ser fins de deu a un, hem assistit a un canvi espectacular en els darrers anys, ja que totes les empreses han hagut d’afrontar transformacions molt exigents, amb moltes implicacions en persones, centres de distribució, processos radicalment diferents… Com aquest àmbit ha adquirit un nivell molt sofisticat, hem creat una filial, Logistalfa, centrada en la part d’enginyeria logística.

Convèncer el sector empresarial dels avantatges de la nostra tasca

Un dels nostres reptes és que les empreses acceptin que les podem ajudar en la seva tasca habitual; sobretot quan es tracta d’empreses familiars i tradicionals. Resulta més senzill en empreses professionalitzades. Si fan una avaluació objectiva de la inversió i del retorn que n’obtenen, és més fàcil que s’adonin de la idoneïtat de canviar les seves dinàmiques operacionals. Fem recerca activa de clients, i això també ens diferencia respecte d’altres consultories. Dediquem una part important del nostre temps a mantenir contactes amb els directius de les companyies; els exposem la nostra experiència i els proposem avaluar-ne les seves operacions.

Una productivitat ben entesa

Les necessitats de les companyies són molt diverses i evolucionen amb el temps. En èpoques de bonança, per exemple, es tractava de millorar la capacitat per ampliar els marges de benefici. Però, quan ha començat a trontollar l’economia, s’ha buscat rendibilitzar recursos i reduir costos; això reclama una millora de la gestió per optimitzar els resultats. A vegades les millores de productivitat es busquen reduint plantilles, però és molt més eficaç que cadascú treballi de manera més eficient cada dia i que les relacions entre persones i departaments siguin més fluïdes.

La millor manera de protegir drets laborals és treballant perquè l’empresa sigui competitiva

Al nord d’Europa, qualsevol persona és conscient de la necessitat de ser productiu. Aquí tenim un problema cultural, perquè hem creat una consciència social errònia, com si la productivitat fos perniciosa, en el sentit d’equiparar-la a acomiadaments i a la vulneració de drets individuals. La millor manera de protegir drets laborals és treballant perquè l’empresa sigui competitiva. Hem defensat durant anys privilegis exagerats i, en arribar la crisi, hem assistit a una caiguda molt acusada de l’ocupació; molt més acusada que la de l’economia.

Educació i sistema laboral

L’educació i la manca de flexibilitat laboral són dos dels grans problemes a què ens enfrontem. En ensenyament, cada Govern ha canviat el model en arribar al poder, de manera que no hi ha cap generació que hagi pogut seguir un programa sencer. A més, els sistemes educatius es canvien de manera frívola, sota condicionaments ideològics i sense metodologia. A Europa hi ha models que funcionen millor que el nostre i no els tenim en compte. Pel que fa a la flexibilitat laboral, mentre que a Alemanya és viable contractar personal a temps parcial, aquí les càrregues i els costos superen els guanys. Això provoca que tinguem com a base de creixement la prolongació dels horaris de qui ja té feina, cosa que fa impossible la conciliació familiar de les persones que tenen feina i no es generen nous llocs de treball per als aturats.

Valor afegit en els petits nínxols de mercat

Per poder ser competitius internacionalment, la clau és donar un valor afegit al teu producte o servei; i, sovint, en molts mercats el valor afegit es troba en els nínxols. Hi ha empreses que han sabut explotar petites àrees de negoci per convertir-se en companyies multinacionals presents a tot el món. A vegades l’èxit consisteix a analitzar on es troba aquest valor afegit i concentrar tot els esforços en aquella activitat. Creiem que moltes empreses haurien de basar la seva expansió en aquest model.

La UE anirà consolidant-se

La UE és un projecte molt incipient. Quan es va crear l’euro no es van preveure possibles escenaris com l’existència de diferents tipus d’interès, els desequilibris en els ritmes de creixement econòmic o l’harmonització fiscal. És de suposar, però, que, a base d’errors, la Unió Europea anirà aprenent, rectificant i consolidant-se.

Un consulta mal plantejada

Des del punt de vista empresarial, la meva opinió respecte al procés sobiranista és que seria oportú arribar a acords econòmics més equitatius i resoldre el problema de descompensació de balances fiscals. Però els polítics estan molt centrats en visions partidistes; els falta visió d’Estat. Quant a la consulta, crec que el dret a decidir és indiscutible en una democràcia. Tanmateix, el referèndum no s’està plantejant adequadament, perquè directament s’està proposant la independència, i això provoca que tots els sectors es polaritzin.