Sr. Ramón Nicolau i Predrola et alia
Sr. Ramón Nicolau i Predrola et alia
TH, 6è VOLUM. Crisi i Perspectiva

ROBERT ALIANA I NICOLAU i RAMON NICOLAU I PEDROLA

AECA GROUP

Text del 27-01-14

L’adaptació i reconversió són les claus de l’èxit d’aquest grup d’empreses d’enginyeria, especialitzat en temes energètics i medioambientals, avui present a més de 30 països, que entengué que la superació de la crisi passava per la diversificació geogràfica i funcional. Els seus dos màxims responsables subratllen la importància de la formació i l’R+D+I per mantenir el nivell de desenvolupament, així com assenyalen el futur pes econòmic dels països emergents.

Grup empresarial d’enginyeria tècnica i energètica

L’empresa que inicià el projecte AECA Group fou creada per Robert Aliana, enginyer de formació, l’any 1994, com una enginyeria dedicada a l’electricitat de mitjana tensió. L’any 2007, a partir de l’associació amb Ramón Nicolau, llicenciat en ciències econòmiques, l’entitat va créixer fins a constituir-se en un grup empresarial. En l’actualitat AECA Group està format per vint empreses que operen arreu del món i que donen serveis en tres àmbits de l’enginyeria: la consultoria energètica, el tractament d’aigües i la producció energètica, tant de procedència convencional com renovable. De fet, avui una de les nostres principals tasques és el disseny, la construcció i el manteniment d’instal·lacions per a la generació sostenible d’energia d’origen fotovoltaic, tèrmic, geotèrmic, aquatèrmic, minioèlic o de biocombustibles.

Orgull d’haver sabut fer créixer la nostra plantilla en temps de crisi

Fins a l’any 2007 operàvem fonamentalment a l’Estat espanyol; disposàvem d’un equip de sis professionals només per treballar amb despatxos d’arquitectura, als quals oferíem solucions tècniques en àrees específiques. La recessió, tanmateix, obligà a reconvertir professionalment el nostre equip humà per poder mantenir-ne els llocs de feina. I avui podem dir que n’estem molt orgullosos, ja que no tan sols hem conservat la nostra plantilla, sinó que l’hem incrementada exponencialment.

Una intensa labor formativa reconeguda amb el Premi Cambra 2013

Per poder dur a terme aquesta reconversió, vam implementar 1.200 hores de formació i 52 cursos planificats per a tots els departaments d’AECA. Aquest esforç fou reconegut amb el Premi Cambra 2013 a la Formació i Coneixement, guardó que concedeix la Cambra de Comerç de Terrassa.

Aposta per la internacionalització

La decisió de diversificar internacionalment les nostres activitats professionals sorgí el 2008, quan s’evidencià que limitar-se a operar únicament a Espanya no garantia la continuïtat de la companyia; val a dir, però, que aquesta operació ha estat possible gràcies justament a l’estabilitat de les tasques que portem a terme a l’Estat. L’any 2009 vam obrir filials a França, Singapore i Cambodja, i un any més tard ja ho fèiem a la República Dominicana i Egipte.

Estudi de mercat previ i socis locals

El nostre model d’internacionalització es basa en la necessitat de diversificar geogràficament els nostres serveis per minimitzar el perill de dependre només d’un mercat. Treballem en petits projectes in situ amb la implicació d’un soci local. Som conscients que cada projecte està condicionat per factors interns i externs diferents, i que per tant no tots fructificaran; però creiem que un cert risc és inherent a la vocació empresarial. De totes maneres, quan percebem oportunitats comercials en un país, primer realitzem un estudi de mercat propi que ens orienta sobre les possibilitats reals de negoci; en el nostre sector, avui n’hi ha a gairebé tots els països emergents però cal estudiar molt les possibilitats. Nosaltres no som una gran empresa amb musculatura financera, no ens podem permetre masses errors.

Projectes internacionals que avui superen en volum els del mercat intern

Des de fa dos anys, el nostre volum de facturació internacional és superior a l’intern. En aquests moments disposem de delegacions a deu països, malgrat que desenvolupem projectes a trenta; entre els més actius cabria citar Colòmbia, Brasil, Mèxic, Guinea Equatorial, Namíbia, República Dominicana o França. Les àrees de treball que hi desenvolupem, grosso modo, es poden dividir entre el disseny d’equipaments energètics i el de solucions de potabilització d’aigua; en el primer cas es tracta sobretot d’instal·lacions fotovoltaiques, que generalment després mantenim nosaltres mateixos. En el segon cas, el nostre objectiu pot ser tant la potabilització d’aigües insalubres com el bombeig d’aigua per a ús agrícola emprant l’energia solar.

Avantatges d’internacionalitzar-se

Diversificar-se geogràficament permet minimitzar els riscos financers alhora que possibilita enriquir-se amb nous models d’estructura i de funcionament empresarials, així com amb múltiples avenços i innovacions tecnològiques. Davant els problemes de finançament de l’Estat, ens es més fàcil i econòmic finançar-nos per la nostra estructura francesa que per la casa mare. Per tant, en presentar-nos a un gran projecte, ara ho fem amb la filial que té més possibilitats de trobar finançament; tinguem en compte que la diferencia de finançament és un 2% més competitiva per part de les entitats franceses que espanyoles.

Consultoria energètica i manteniment d’instal·lacions d’alta tensió

A Catalunya, actuem com a consultors energètics per a 400 clients, pertanyents als sectors de la indústria, de l’hoteleria i al de les comunitats de propietaris. El nostre objectiu és millorar la seva competitivitat a través de l’eficiència energètica ajustant al màxim la potència contractada amb aquella que veritablement necessiten; igualment, els assessorem i ajudem a negociar amb les companyies subministradores les millors condicions contractuals possibles i si s’escau els instal·lem tecnologia d’estalvi energètic amb solucions tèrmiques, de il·luminació … i fins i tot els hi fem el manteniment, que també prestem als grans consumidors energètics en les instal·lacions d’alta tensió, tant convencionals com alternatives.

Disposar d’una estructura mitjana ens permet ser més àgils i flexibles

La nostra estructura és menor que la de moltes companyies competidores, cosa que ens permet ser molt àgils i flexibles prenent decisions i en la metodologia emprada. Ja que tenim menys mitjans que la competència, ho suplim amb la nostra intuïció i motivació professionals. En el nostre sector, és habitual que les empreses projectin idees que no sempre es materialitzin o que ho facin molt temps després. Treballar amb aquesta incertesa, òbviament, no és ideal, però és un handicap assumit. De fet, això ens ha portat, en part, a apostar per la venda de productes com els de potabilització d’aigua o d’eficiència energètica, ja que la seva materialització és a més curt termini, uns sis mesos.

Un mercat interior centrat en el manteniment i un mercat exterior centrat en la creació d’infraestructures

La nostra activitat es vincula a la creació d’infraestructures estratègiques en l’àmbit energètic i hidràulic; per aquesta raó podem contribuir al creixement econòmic de països en vies de desenvolupament, on ara s’estan construint les infraestructures primordials. És evident, doncs, que la nostra expansió ha d’estar fonamentalment lligada a Llatinoamèrica, a Àfrica i al Sud-est asiàtic, mentre que a l’Estat la nostra prioritat ha de ser tendir cap a un creixement més moderat, centrat en el manteniment de les instal·lacions creades i a fer aliances estratègiques amb partners o clients que operen en els països on som presents.

Increment de les partides de recursos humans i R+D+I

Considerant el nostre creixement exponencial dels últims exercicis i les previsions per als propers anys, possiblement ampliarem la plantilla i incrementarem la partida d’ R+D+I, que en la nostra companyia es destina tant a la implementació i creació de productes, com, sobretot, a la recerca de conceptes nous.

Les energies renovables a l’Estat espanyol: una oportunitat perduda

Malgrat les inversions que es van fer a l’Estat, les empreses que s’hi crearen i la normativa que s’hi promulgà per difondre les energies renovables, avui el seu ús es troba estacant. Els motius són diversos; d’una banda, no es portà terme una planificació adequada d’aquest procés; a més, l’energia produïda amb mitjans alternatius, com no es pot emmagatzemar, desaccelera el cicle productiu de les companyies subministradores, que funcionen amb cicles combinats. En adonar-se de la magnitud del cabdal energètic alternatiu, doncs, les elèctriques pressionaren els polítics perquè limitessin aquestes pràctiques i continuar gaudint del seu oligopoli. I en última instància, la picaresca propicià que es construïssin massa instal·lacions, de vegades en condicions precàries. Companyies com la nostra podríem haver proporcionat una alternativa energètica real per a l’Estat espanyol, però lamentablement ho farem als països emergents.

Fem pedagogia a l’exterior a fi que es comprengui el perquè de l’esclat sobiranista

El debat sobiranista ha engegat un procés del qual encara no coneixem les conseqüències finals. No pot negar-se que existeix un sentiment ciutadà que el Govern estatal no vol comprendre, i que potser podria esdevenir un moviment pacífic de suport a la independència si el resultat del referèndum fos afirmatiu. En qualsevol cas, sembla que allò que veritablement desitja la població és una relació més equitativa amb l’Estat. A AECA Group, atès que el nostre mercat principal és a l’exterior, no estem preocupats per les conseqüències econòmiques d’una eventual secessió, però sí hem observat que els empresaris internacionals senten curiositat, i fins i tot preocupació, per un procés que no acaben d’entendre. Per aquest motiu, sovint fem una tasca pedagògica a l’exterior explicant el perquè del moviment.