Sra. Roser Luis Roca
Fotografia: Àngel Font
PC, 11è VOLUM. Assessors jurídics d’empresa

Sra. Roser Luis Roca

AUDITOR’S 1970 SL

Text del 2001

La primera impressió que ofereix aquesta advocada mataronina és la d’una persona de caràcter amable, sincer i comunicatiu. Característiques que són prou adequades per desenvolupar la seva professió: l’advocacia. Forma part de l’equip d’Auditor’s 1970 SL, una assessoria multidisciplinar, amb una llarga història a la vila de Mataró en la qual Roser Luis Roca s’encarrega de la direcció del departament laboral i jurídic. “Som un grup de professionals del dret i de l’economia que abastem una àmplia gamma de matèries jurídiques i econòmiques. Pretenem que els nostres clients rebin un tracte molt proper i personalitzat, eficient i amb qualitat de servei. La fidelització en el nostre camp és bàsica i per això oferim un servei integral, aspectes fiscals, civils, mercantils, matrimonials, etc.”

Les empreses petites i mitjanes veuen cada vegada més necessària la utilització dels serveis que ofereixen les assessories. La societat és cada vegada més complexa i els aspectes legals són molt canviants. “Els assessors som una eina essencial per orientar correctament molts elements de l’empresa. Els darrers anys han sorgit moltes normatives i s’està exigint a les empreses que tinguin cura de molts temes (fiscals, mediambientals, riscos laborals…). Coneixem les normatives i podem proporcionar un servei preventiu a l’empresari que és molt important per no caure en errors. Els clients acostumen a preguntar-nos qualsevol dubte i nosaltres els donem el consell que considerem més adequat, amb la legalitat vigent. De tota manera, encara hi ha moltes persones que arriben al despatx perquè els resolguem els problemes derivats de manca d’informació i d’assessorament professional. En els darrers anys el col·lectiu d’advocats ha treballat de valent per canviar el comportament i mentalitat de la gent. Calia que entenguessin que l’assessorament és molt favorable pel futur de l’empresa. És evident que comporta un cost, però a la llarga és més econòmic que haver de pagar les conseqüències d’un error.”

La Roser ha pogut comprovar que a mesura que l’empresa es fa gran precisa més aquest servei d’assessoria. “Intervenim més en una empresa a mesura que aquesta va creixent. El petit empresari és més recelós de consultar els seus dubtes, mentre que el mitjà i gran empresari ha entès que és més rentable assegurar tots els passos.”

L’empenta de la Roser per portar endavant els seus projectes també la transmet en el seu àmbit de treball adquirint responsabilitat en un camp tan complex com el dels recursos humans. “Els temes laborals passen per la meva taula. L’empresari té molts dubtes sobre els drets i obligacions dels treballadors i, com que aquesta no és la seva feina, de vegades el treballador se n’aprofita. Ens consulten tot tipus d’aspectes fins i tot allò més simple, i en realitat és la solució més adequada.”

Si fem un salt enrere en el temps, fins l’època de la transició espanyola, podem veure que la relació entre treballador i empresari ha canviat radicalment. S’ha passat d’una situació molt tensa, fins i tot violenta, a una altra comparativament tranquil·la. “L’empresari ha entès l’equip de persones que fa funcionar l’empresa té drets a més d’obligacions, i el treballador també es mostra més comprensiu amb les dificultats que té l’empresari per portar la companyia endavant. De totes maneres, el nivell d’entesa hauria de ser major. Les coses han canviat fins al punt que el treballador coneix molt bé els seus drets i obligacions, de vegades massa. De totes maneres, ha d’entendre que d’alguna manera ell és empresari del seu lloc de treball.”

En el món empresarial català, el futur de l’empresa familiar, centrat en el tema de la successió, ha generat grans debats. Catalunya ha rebut l’impuls fonamental d’una empresa petita i mitjana de caràcter bàsicament familiar. Quan arriba el moment de donar pas a les noves generacions comencen els problemes. “El propietari ha de passar les regnes del negoci però no sap identificar la persona idònia que l’ha de substituir. És un problema que es repeteix en moltes empreses familiars catalanes. L’amo, iniciador del negoci, no vol jubilar-se i no reconeix la capacitat per substituir-lo dels fills o d’altres professionals que de vegades no són dins de l’àmbit familiar. S’està comprovant que la separació de gestió i propietat és una alternativa adequada per preservar el futur de l’empresa. No és un procés fàcil i els advocats intentem aconsellar i orientar tant a les generacions més antigues com a les més joves sobre la manera de fer les coses. No obstant, la transició és un procés difícil per a tots i s’ha de realitzar de forma progressiva i el menys traumàtica possible.”

La comunicació entre assessor i client és un element fonamental per poder crear un clima de confiança. La Roser té una voluntat ferma d’ajudar les persones, símptoma inequívoc de la seva vocació: “Moltes vegades els advocats hem de fer de psicòlegs, escoltem atentament les explicacions, preocupacions dels nostres clients. El fet d’escoltar ajuda en gran manera a la persona que tenim davant. Se sent menys sola i indefensa. Després ens toca donar-los una solució fruit d’una reflexió. A vegades es tracta de donar alternatives al client, sempre exposant-li la veritat. Desitjo que el client surti satisfet del despatx, que es despreocupi d’una problemàtica que es pot resoldre.”

Enamorada de la seva professió, voldria que romangués la imatge de l’advocat com a persona bona, que busca la justícia i es mostra altruista davant la societat: “M’agradaria que en la meva vida professional aquesta afirmació sigui certa”.

En aquesta professió, ser dona i jove comporta alhora avantatges i desavantatges: “En determinades situacions el fet de ser dona condiciona la forma de relacionar-me amb els clients. Crec que més favorablement que a l’inrevès. Potser desprenem una imatge més protectora, “maternal”, que fa que a vegades la gent confiï en nosaltres amb més rapidesa. D’altra banda també sembla que als companys, sobretot als més grans, els inspiris una sensació de més ingenuïtat, com si t’haguessin de tractar amb menys agressivitat. Això no vol dir, però, que ens deixem enganyar; ben al contrari, molts cops aquesta actitud fa que ens sigui més fàcil aconseguir una solució pactada prou bona pel client.”

Però darrera d’aquest tarannà dolç s’hi amaga una dona lluitadora, compromesa amb el seu client i amb la justícia: “Les dones portem implícita una voluntat lluitadora. Diuen que no és gens fàcil negociar amb una dona advocada perquè som molt dures. Tenim aquesta fama. Pretenem defensar els interessos dels nostres clients i arribar a una solució que satisfaci les parts.”

I afegeix: “Amb tot això també hi juga un paper important l’edat, respecte dels companys més grans, cosa que evidentment també ens passarà amb els que ens venen darrere en edat, i entenc que això és prou bo.”

Val a dir que la Rosa Luis no és l’únic advocat de la família, ben al contrari. En l’actualitat, a la família més propera s’hi compten sis advocats, a més del seu marit, Jaume Pich Macià, un suport molt important per poder desenvolupar la seva tasca professional.