Sr. Salvador Ballús i Trill
Sr. Salvador Ballús i Trill
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

SALVADOR BALLÚS I TRILL

BALLÚS PROJECTES I DISSENY

Text del 2008

Una llar ha d’envellir lentament per tal que el seu propietari pugui gaudir-ne tant de temps com sigui possible.

Amb 30 anys d’experiència en el sector, actualment Salvador Ballús i Trill assumeix la gerència de Ballús Projectes i Disseny, una empresa situada al municipi de Cardedeu, coneguda amb el nom comercial d’Oficina Tècnica Cardedeu, “opció que vaig triar amb la intenció que hi quedés representada la població de la qual sóc originari.”

Ballús Projectes i Disseny, una entitat formada per dotze treballadors, entre els quals figuren tant empleats com col·laboradors, és una empresa que comprèn diverses disciplines i, principalment, ofereix serveis integrals en els àmbits de l’arquitectura, la topografia i l’interiorisme. “Tot i que treballem indistintament tant en el camp de l’habitatge plurifamiliar i unifamiliar com en el dels projectes industrials, la nostra especialitat són les cases unifamiliars aïllades. Quan realitzem una tasca d’aquestes característiques, la nostra feina acostuma a englobar tot el desenvolupament del projecte de manera general, i ens ocupem del disseny exterior i interior i del paisatgisme dels possibles jardins de què puguin disposar les edificacions.”

Però a Ballús Projectes i Disseny, també s’ocupen en ocasions d’altres àmbits que fan referència al món de la construcció. “Puntualment, també tractem alguns aspectes que tenen relació amb el camp de l’enginyeria i que van indiscutiblement lligats al món de l’arquitectura. Dins d’aquest àmbit acostumem a assumir la responsabilitat de temes relacionats amb l’enginyeria industrial i les telecomunicacions, ja que és imprescindible que sapiguem integrar amb coherència tots aquells elements que pot requerir la construcció d’una nau industrial o, en el cas dels habitatges, tot allò que fa referència a les noves tecnologies.”

L’estudi que dirigeix Salvador Ballús també disposa d’una secció immobiliària enfocada a la promoció d’obra nova. “En aquest aspecte, la nostra labor consisteix a informar els promotors de les característiques del terreny o la parcel·la que pretenen adquirir i, després, realitzem un disseny per tal que puguin aplicar-lo en el moment de la construcció.”

Per al senyor Ballús, la topografia representa una tècnica cabdal a l’hora de concebre l’art de l’arquitectura. “La meva relació amb aquesta disciplina va iniciar-se de molt jove. En aquella època, quan la topografia encara era quelcom força desconegut al nostre país, em va sorgir l’oportunitat de començar a treballar com a ajudant d’un reconegut topògraf que comptava amb una àmplia experiència a l’estranger. D’aquesta manera, la topografia em començà a interessar fins a arribar al punt de convertir-se, durant els primers anys de vida professional, en la meva disciplina principal. Considero que la tècnica topogràfica és el fonament sobre el qual se sostenen diverses professions, inclosa l’arquitectura. Sempre he tingut la impressió que hi ha alguns arquitectes que són bons professionals en el vessant del disseny, però que, en part, descuiden el costat topogràfic que implica la seva activitat. La topografia posseeix la gran virtut d’acostar les característiques del sòl a la taula del despatx, i aquesta és la base per emprendre la creació de qualsevol edifici. Un arquitecte sempre ha de disposar de l’aixecament topogràfic abans de començar a redactar el seu projecte, cosa que, des de fa un temps, l’Administració exigeix rigorosament.”

L’arquitectura aplicada al món de l’habitatge és una necessitat bàsica, quelcom imprescindible per a tot individu que forma part d’un sistema social. La majoria de persones valora l’habitatge per damunt de cap altre bé material que posseeix. Per tant, el professional d’aquesta disciplina té una sèrie de responsabilitats importants. “Des del meu punt de vista, un arquitecte ha de disposar de certs dons de psicologia per tal de poder interpretar com ha de ser l’espai on desitja viure una persona en particular. Una vegada assimilat aquest fet, abans de plasmar la idea damunt el paper, és important que l’arquitecte tingui en compte els requeriments d’un habitatge de cinc anys enrere i, també, que sigui capaç de preveure les necessitats domèstiques de fins a 50 anys endavant. La mirada retrospectiva és necessària per tal que el client trobi a casa seva allò que ja coneix; la visió futura és útil per adaptar l’habitatge als nous temps. Una llar ha d’envellir lentament per tal que el seu propietari pugui gaudir-ne tant de temps com sigui possible.”

El sector immobiliari viu un estat de bonança gairebé continu des de fa un llarg temps, un fenomen respecte del qual en Salvador Ballús manté una clara opinió: “Considero que l’origen de la puixança immobiliària el trobem l’any 1984, quan es realitzà una reestructuració de les Normes Subsidiàries i dels Plans Generals d’Ordenació (PGO). Durant el règim franquista, tots aquells aspectes que implicaven les qüestions urbanístiques s’havien resolt sempre en els despatxos dels ajuntaments i, a vegades, la responsabilitat només requeia en la persona que ocupava el càrrec de secretari. Però les pautes d’urbanisme que s’establiren a partir de 1984 instituïren noves exigències a l’hora de valorar la qualitat de cada un dels projectes que començaren a construir-se a partir d’aquell moment. La millora en les condicions que reuniren els habitatges d’obra nova fou fonamental per incitar la població a adquirir immobles de manera gairebé massiva. Tot això, acompanyat d’una sèrie de facilitats creditícies que les entitats bancàries han anat incorporant amb el temps, ha contribuït que la demanda d’habitatges es prolongués al llarg dels anys. Considero que la base principal de l’alça en el sector immobiliari va venir donada pel fet d’haver assentat un patró per al procés d’urbanisme, un model que propicià la possibilitat de projectar edificacions amb bon criteri. Abans d’instaurar-se la democràcia, al nostre país s’exercia la construcció però no l’urbanisme, i hi havia ajuntaments que seguien unes pautes, al meu entendre dubtoses, que semblaven estar més impulsades per una sèrie d’interessos molt particulars que no pas per vetllar per un urbanisme conseqüent. D’aquella època queden com a testimoni les populars urbanitzacions construïdes durant la dècada dels anys 60, unes edificacions que començaven a aixecar-se abans d’haver acabat d’estipular cada un dels requisits indispensables per poder tancar el projecte. Afortunadament, però, a partir de 1984, moltes d’aquelles construccions començaren a reestructurar-se.”

Ballús Projectes i Disseny, amb més de 3.000 projectes realitzats (projectes d’obres inclosos) des de la seva fundació, continua sent avui dia una empresa que s’obre a la possibilitat d’assolir grans reptes. “La nostra és una empresa nascuda al municipi de Cardedeu, però, tot i haver treballat en aquesta població, també hem actuat en altres localitats del nostre país. Actualment, impulsem un projecte engrescador que consisteix en la projecció de petites promocions a les poblacions de Pipa i Natal, situades a la costa nord del Brasil.”