Sr. Santiago Bellver Gabana et alia
Sr. Santiago Bellver Gabana et alia
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

SANTIAGO BELLVER GABANA, ROSENDO CANDELA COTO

GRUPO BC

Texto del 2008

El Grupo BC s’ha convertit en un valor afegit per al sistema econòmic.

El ritme de creixement del sector de la construcció els darrers anys ha comportat una intensa activitat pel que fa a la tramitació d’escriptures, de préstecs hipotecaris i de molts altres tipus de documents. Grupo BC és l’organització empresarial més gran d’Europa en el sector de serveis de formalització i tramitació d’escriptures. Nascut a Catalunya fa trenta anys, compta amb un equip de 1.200 persones que gestionen més de 200.000 expedients anuals. La seva història va començar de la mà de Santiago Bellver Gabana i de Rosendo Candela Coto l’any 1974, quan les seves inquietuds professionals els portaren a crear una associació privada per realitzar la tramitació de documents públics i la seva inscripció en el registre de la propietat o el mercantil. Es tractava d’una gestió tradicional de la tramitació d’escriptures. Onze anys després, el 1985, la fusió dels despatxos professionals dels senyors Bellver i Candela va permetre la creació de l’actual grup, que ampliaria la seva activitat amb l’assessorament jurídic i mercantil. Des d’aleshores, el seu creixement ha estat incessant. El rigor i la professionalitat constants han marcat la trajectòria de Grupo BC, que l’any 1994 va iniciar un pla d’expansió nacional i va adquirir, entre d’altres societats, el Centro de Asesoría Hipotecaria. El senyor Bellver explica l’evolució que ha seguit la companyia: “Vam ser la primera empresa catalana que es va implantar a la resta d’Espanya. A principi dels anys 90, vam començar a treballar per a entitats bancàries i financeres i per a promotores immobiliàries i, a poc a poc, vam anar guanyant més quota de mercat.”

El concepte empresarial dels senyors Santiago Bellver i Rosendo Candela ha estat nou i pioner al nostre país. “Detectàrem la necessitat d’un servei dirigit a tots els professionals del sector hipotecari, i vam cobrir aquest nínxol de mercat.”

Una de les tasques més significatives del grup és el control, el desenvolupament i la externalització de serveis per a les entitats financeres. Com explica el senyor Candela, “l’objectiu primer era donar un nou caire a la nostra activitat fent entendre a les entitats bancàries que érem capaços de realitzar aquells processos que ells duien a terme a casa seva. Hi ha hagut un canvi de cultura de treball i avui la majoria externalitza aquests serveis. També hem estat pioners amb una assegurança d’incidència de fins a tres milions d’euros.”

I afegeix: “La gestió hipotecària és la nostra especialitat. Som apoderats de catorze institucions financeres a l’Estat espanyol i d’algunes més de fora. Externalitzem processos per a la banca però també per als promotors, com la confecció de l’obra nova i altres serveis, mitjançant l’execució d’una taula de suport o Help desk.”

La graella bàsica de serveis de Grupo BC la integren la tramitació de tot tipus de documents públics i privats que s’hagin d’inscriure en els registres de la propietat, mercantil o de béns mobles; la formalització d’operacions per a entitats de crèdit; la realització de serveis especialitzats per a no residents i per a immigrants; la gestió posterior a la firma; la validació de facultats vinculada a la contractació de productes bancaris, i la realització de serveis per a entitats financeres i per a corporacions i promotores immobiliàries. Al mateix temps, Grupo BC presideix l’Asociación Española de Sociedades de Externalización de Procesos y Servicios para Entidades Financieras y Corporaciones (AEPROSER), en la qual s’integren les empreses més importants del sector. “A través d’aquesta associació estem creant una potent eina tecnològica que assegurarà la màxima eficiència del procés hipotecari en conjunt.”

La presència de Grupo BC a França, Gran Bretanya, Grècia, Itàlia i Portugal és una mostra del seu pes creixent. En els darrers deu anys, el grup ha incrementat la seva participació en aquests països oferint el rigor i la serietat que ha demostrat a l’Estat espanyol. “Aquesta voluntat d’expansió continuarà en els propers anys, durant els quals obrirem oficines a Alemanya, Irlanda i Polònia, entre d’altres llocs. Hi ha 29 països al món per als quals és prioritària la seguretat jurídica de la propietat i, per això, han adoptat el sistema de treball d’Espanya.”

Grupo BC compta amb oficina a Anglaterra per donar servei als compradors de propietats anglesos a l’Estat espanyol. “Pretenem fomentar la seguretat jurídica de la propietat. Els britànics, igual que altres europeus, tenen un concepte de la seguretat jurídica diferent del nostre. Fins ara l’Estat espanyol oferia seguretat, però els escàndols immobiliaris com el de Marbella han provocat inquietuds entre aquests compradors estrangers. Ningú no ha negat la possibilitat que un edifici venut a tercers es pogués enderrocar. Una veu autoritzada hagués hagut de dir que érem un país segur per a compradors de bona fe.”

Des del prisma privilegiat d’una empresa de serveis de formalització i tramitació d’escriptures, la visió del mercat immobiliari i del sector de la construcció és àmplia. Pel senyor Bellver, possiblement el creixement del sector de la construcció ha arribat al seu sostre. “L’Estat espanyol ha viscut anys de gran activitat afavorida per l’arribada d’immigrants i de nous residents del nord d’Europa. El litoral, la qualitat de vida del país, la seva gastronomia, etc. són atractius importants per a molts estrangers que hi han comprat el seu habitatge. Espanya es podria comparar amb la Florida dels Estats Units. Els nous residents sud-americans i marroquins s’han convertit en compradors d’habitatges després d’una etapa inicial durant la qual només en llogaven. El declivi immobiliari és de construcció, però no de venda. Avui els compradors i inversors europeus veuen noves possibilitats en països com Croàcia, Romania i fins i tot Alemanya, on el valor del sòl és més assequible que a l’Estat espanyol. Els propers anys un mercat emergent serà Mèxic, que encetarà noves perspectives de promoció per als empresaris espanyols.”

Un segell d’identitat del grup és la cerca constant de la màxima qualitat en els processos i el treball. “Vam ser la primera empresa catalana de serveis a realitzar una auditoria de certificació de qualitat. Des de l’any 1999 som empresa certificada per AENOR.” L’interès del grup pel desenvolupament de nous productes i de nous serveis l’ha portat a implantar sistemes pioners en el camp de les comunicacions amb voluntat de millorar els seus serveis. Disposa d’una intranet corporativa que uneix totes les oficines, la qual cosa els permet tenir un control intern centralitzat i també facilita als clients informació dels expedients, de forma restringida, a través d’Internet.

El Grupo BC ha evolucionat al costat d’un sector financer que s’ha transformat plenament durant les darreres dues dècades. “Tenim 63 centres propis al territori nacional i 34 formalitzadores (centres que hem muntat per a entitats financeres). El Grupo BC s’ha convertit en un valor afegit per al sistema econòmic.”