Sr. Xavier Canamasas Oliva
Sr. Xavier Canamasas Oliva
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

XAVIER CANAMASAS OLIVA

TALLER D’ARQUITECTURA CANAMASAS

Text del 2008

Els habitatges han de ser extrovertits; els espais, com més diàfans, millor.

L’arquitectura és un reflex de la societat, de les aspiracions, necessitats i també limitacions que té en cada moment. Les ciutats tendeixen a un creixement desorbitat; en aquest context, les reflexions dels professionals són un bon punt de partida per construir de forma equilibrada i coherent. L’arquitecte Xavier Canamasas desenvolupa des del seu taller projectes d’obra nova i també de restauració. Llicenciat a la Universitat Politècnica de Barcelona, ha combinat l’exercici de l’arquitectura amb la tasca d’agent de la propietat immobiliària. La seva vocació va néixer de ben petit. “A la Universitat vaig acabar de descobrir el meu vessant artístic i amb l’ajuda de grans professors com Enric Miralles vaig apreciar encara més l’arquitectura.”

Taller d’Arquitectura Canamasas realitza arquitectura però també disseny de mobiliari. “Fem projectes d’obra nova, rehabilitacions, informes, valoracions, taxacions, urbanisme i interiorisme. El nostre equip està format per aparelladors, delineants i algun estudiant d’arquitectura, la qual cosa ens permet assegurar un treball professional d’alt nivell. També fem promocions d’habitatges, reformes de pisos, construcció de torres, cases unifamiliars, blocs de pisos…”

L’activitat de l’equip se centra a la comarca d’Osona, “especialment a Centelles, una localitat que ha experimentat un fort creixement en els darrers anys per la seva relativa proximitat a Barcelona. Ha passat de ser una vila tranquil·la a esdevenir una localitat en creixement en bona part per la millora de les infraestructures. El fort encariment dels preus dels pisos a Barcelona i rodalies ha afavorit l’expansió de localitats com la nostra. Si aquest procés de transformació desbordés Centelles, els efectes podrien ser negatius. Fins ara, però, el creixement s’ha mostrat racional i progressiu.”

Polítics, tècnics i estudiosos parlen de sostenibilitat, un concepte sovint mal interpretat i sobretot encara poc aplicat. I, tanmateix, parlar-ne esdevé cada vegada més necessari, com també aplicar-lo al camp de l’urbanisme i l’arquitectura. “Hem de construir pensant en criteris de sostenibilitat. Per a mi, sostenibilitat és evitar que la gent que viu a Centelles hagi de marxar a fora a treballar. El desplaçament diari en cotxe implica un gran consum energètic. Les poblacions han de proporcionar tots els serveis, d’esbarjo, sanitaris, culturals, educatius… per evitar que les persones els busquin en una altra localitat. La qualitat de vida consisteix a gaudir al màxim del temps i de l’espai proper. No és bo que fem ciutats dormitori.”

Les obres de Canamasas tenen un segell propi, una manera especial de concebre els espais. “Procuro aplicar un concepte modern de l’arquitectura. Darrere d’un projecte hi ha una reflexió, una comprensió de l’espai i de les necessitats del client. Projecto intentant crear obertures grans per on entri llum que generi relació amb l’exterior. Els espais, com més diàfans, millor. Hem d’evitar les estructures rígides, la qual cosa no sempre és fàcil d’aconseguir. Un pis imposa moltes limitacions perquè els espais acostumen a ser petits. A més, la normativa també posa límits a l’actuació creativa. Amb tot, els habitatges han de ser extrovertits. A la ciutat, l’espai mira cap endins perquè el carrer és hostil, no se surt al balcó perquè es topa amb ‘l’enemic’. Ara bé, si l’entorn permet fer habitatges extrovertits, cal aprofitar-ho.”

El Codi Tècnic de l’Edificació obliga a posar plaques solars als habitatges de nova construcció És un canvi important que generarà certa sorpresa entre la població: “S’haurà de conscienciar la gent que aquesta realitat alterarà el concepte de paisatge urbà creant espais diferents, segurament menys agradables, si més no en un primer moment i fins que ens  hi adaptem.”

L’ocupació del sòl hauria de fer-se tenint en compte el respecte a l’entorn i al medi natural. “Estic a favor del progrés, sempre que prèviament hi hagi hagut una planificació que respecti el medi ambient. El progrés ha d’existir sense imposicions. No hem de destrossar les valls per fer-hi carreteres. No hem d’agredir l’espai, l’hem de deixar respirar. Hem de fer, en definitiva, que les nostres viles siguin sostenibles. D’altra banda, cal no apropar els polígons als pobles, ja que poden frenar el desenvolupament de la població. El creixement urbà ha d’anar unit a la creació d’espais públics, un aspecte que moltes vegades es descuida.”

Taller d’Arquitectura Canamasas també treballa en la restauració d’edificis. Centelles té un patrimoni arquitectònic notable que ha exigit prendre mesures de protecció. “La nostra vila compta amb un pla especial de protecció del patrimoni. No hem de deixar que construccions antigues amb valor històric o cultural s’enrunin. Els cascs històrics de moltes poblacions comencen a tenir cura de les seves edificacions més antigues. A Centelles estem reformant moltes cases centenàries. També restaurem masies, algunes amb més de mil anys d’història. En aquests casos, ens trobem amb uns conceptes d’habitatge completament diferents que els d’avui. La seva estructura interior és totalment obsoleta. El tipus de vida de fa uns segles no té res a veure amb l’actual, i a l’hora de reformar sorgeix el dilema entre conservar l’esperit d’abans o buscar la comoditat de la persona que hi ha de viure avui. Cada casa requereix un estudi específic i en cada cas cal buscar l’equilibri entre allò antic i allò modern.”

Xavier Canamasas ha estat membre de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona i ha format part d’una entitat osonenca que assessorava sobre el patrimoni arquitectònic de la comarca, “una iniciativa que vam compartir amb altres arquitectes.” De fet, actualment bona part dels professionals del sector de l’arquitectura demostren preocupació pel patrimoni artístic i urbà, ja que és en els referents del passat on es poden trobar coneixements i experiència.