PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

SERGI I CARLES TORRECILLA I LERA

GRUP ORFEO

Text del 21/04/09

L’empresa va néixer de la mà del meu pare, qui va aportar com a novetat el manòmetre incorporat a l’extintor”

“En col·laboració amb DuPont, hem desenvolupat un gas anomenat FE-36, per a extintors portàtils. La seva alta eficiència, la gran netedat a l’hora extingir el foc i el fet de no tenir xoc tèrmic i de ser innocu en presència humana, el fan un agent extintor ideal per a la protecció de bens d’alt valor econòmic o funcional”

“La tendència de la banca a la reducció del flux creditici em sembla una reacció desproporcionada, ja que, si bé tenim de l’ordre del 2-3% d’impagats, a la davallada econòmica de l’any 1993 es va arribar fins al 20%, i no es prengueren aquestes mesures tan radicals”

Grup Orfeo aplega les empreses Orfeo Protección contra Incendios i Tecnología i Proyectos Orfeo, participades per la família Torrecilla i dedicades respectivament a la fabricació i a l’enginyeria de sistemes contra incendis. L’empresa antecessora d’aquesta societat va ser Extintors Orfeo, fundada el 1960 per León Torrecilla. Amb la propietat que li atorga la seva llarga experiència empresarial, explica el seu fill Sergi Torrecilla i Lera, actual president de la firma, l’activitat present del grup. “Orfeo es dedica al disseny i fabricació d’extintors i sistemes contra incendis per als sectors industrial i marítim, oferint a l’hora un eficaç servei de manteniment. L’empresa va néixer de la mà del meu pare, qui va aportar com a novetat el manòmetre incorporat a l’extintor. Tinc tres germans, Ricard, Carles i Elena. El primer successor del pare fou en Ricard, que es va ocupar de la gerència. Quan es va jubilar, vaig fer-me càrrec de la direcció general de la societat. A la direcció de l’empresa m’acompanya el meu germà Carles. A part d’Orfeo Protección contra Incendios i Tecnología i Proyectos Orfeo, hi ha diverses companyies distribuïdes arreu d’Espanya que formen part del grup, però sense tenir-ne una participació directa, sinó tan sols una relació comercial. Treballem amb la idea de fer el vestit a mida i això ha contribuït a situar-nos com a líders europeus en el desenvolupament i subministrament de solucions innovadores i de qualitat.”

Entre els més de 400 productes que conformen la gamma de models d’Orfeo al mercat, Sergi Torrecilla en destaca una sèrie de dipòsits extintors fixos, de gran capacitat, homologats tant per a ús industrial com marí. “Aquests aparells han demostrat un poder extintor inigualable fins al moment. Amb capacitats compreses entre els 250 i 2.000 kg de pols o escuma, representen una opció indispensable per a llocs d’alt risc o de grans superfícies a protegir. Tenen l’avantatge de poder ser instal·lats en vaixells de mercaderies, petrolers, zones portuàries i polígons industrials.”

Igualment, se sent molt orgullós de l’empresa per haver pogut desenvolupar un sistema d’extinció automàtica per a cuines. “Està fet amb aigua i aditius i és per a campanes extractores de fum. Funciona per mitjà d’un sol cilindre i diferents difusors, i incorpora uns detectors tèrmics. L’originalitat d’aquest sistema és que pot disparar-se automàticament, és econòmic i de fàcil instal·lació; fins i tot hem dissenyat uns models que ja vénen de fàbrica muntats a la campana en un kit i preparats per penjar la campana a qualsevol cuina. La recerca ens ha permès trobar el punt del fusible tèrmic perquè la temperatura adient l’afecti; ha de ser prou alta perquè el fongui i no es dispari amb un foc normal. Fent proves al laboratori, hem arribat a trobar una temperatura mitja, a partir de la qual el dispositiu s’activa en fraccions de segon.”

El senyor Torrecilla descriu el gas extintor FE-36, de DuPont, com el vaixell almirall d’Orfeo. “Abans s’utilitzava l’haló, un gas considerat com el millor agent extintor existent al mercat, tant per a extintors portàtils com per a instal·lacions fixes, però, al pertànyer a la família dels frions, que són els coneguts agents que ataquen la capa d’ozó, es va prohibir a les cimeres de Montreal i Kyoto. Com a alternativa a aquest gas, i en col·laboració amb DuPont, hem desenvolupat un gas net, anomenat FE-36, per a extintors portàtils. Aquest producte ha demostrat ser el substitut més eficaç del gas haló. La seva alta eficiència, la gran netedat a l’hora extingir el foc i el fet de no tenir xoc tèrmic i de ser innocu en presència humana, el fan un agent extintor ideal per a la protecció de bens d’alt valor econòmic o funcional, com obres d’art, ordinadors, màquines de diagnosi mèdica, etc. L’FE-36 ha demostrat ser també un agent extintor molt eficaç en el sector del petroli i del gas.”

Orfeo reafirma la seva prestigiosa imatge mitjançant les certificacions internacionals i la responsabilitat mediambiental. “Ens hem enfocat força cap a la marina, perquè a diferència de l’àmbit terrestre, té unes homologacions i certificacions internacionals, cosa que suposa un alleugeriment de costos. Els nostres equips industrials compleixen les normes europees EN-3 i EN-1866, Marca Europea CE, segons Directiva Europea 97/23/CE – D.C. 93/465/CEE, així com disposen de la garantia de qualitat ISO 9001:2000. Tots els sistemes destinats a la marina estan homologats conforme a les normes SOLAS i IMO de la Convenció Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana al Mar i a les Directives Europees 96/98/CE – 98/85/CE – 2002/75/CE d’equipaments marins.”

Les exportacions se centren sobretot en països preocupats per la qualitat. “El gruix de les nostres exportacions es dirigeix cap a França, Itàlia, Bèlgica, Noruega, Alemanya, Polònia, Holanda, Dinamarca, Regne Unit i Portugal, països avançats que tenen molt en compte la qualitat dels seus productes.”

Gràcies a la seva xarxa de delegacions, Orfeo pot abastar qualsevol servei de post-venda, com és el manteniment d’extintors, retimbratges, recàrregues, etc. “Tenim distribuïdors a l’estranger i delegacions a l’Aragó, Balears, País Basc, Catalunya i Portugal. Des de la ciutat comtal s’atén també la resta d’Espanya. Aquesta infraestructura ens permet encarregar-nos de la comercialització de nombrosos productes relacionats amb els sistemes contra incendis i equipaments de seguretat, com instal·lacions, ignifugacions, senyalització, equips de protecció individual o vestuari laboral, entre d’altres.”

Sergi Torrecilla considera l’actual crisi essencialment financera i molt similar a la recessió del 1973. “El més greu de tot és el problema financer. Són els bancs els que estan malament i de retruc ens arrosseguen a la resta, en retallar els crèdits. I encara sort que la banca a Espanya és considera una institució sòlida. Quan parlo de la banca no assenyalo la gran, perquè està ben parapetada i el mal que li pugui fer una crisi d’aquestes l’afecta ben poc. El problema rau als petits bancs i, més concretament, a les caixes petites. La manera com han reaccionat mostra que estan molt afectades, ja que és insòlit que retallin o eliminin de cop i volta les pòlisses de crèdit i descompte, uns productes que permeten disposar de diners en moments puntuals i donen la tranquil·litat d’estar protegits davant imprevistos. La tendència de la banca a la reducció del flux creditici em sembla una reacció desproporcionada, ja que, si bé es parla que hi ha de l’ordre del 2-3% d’impagats, a la davallada del 1993 es va arribar fins al 20% d’impagats i no es van prendre aquestes mesures tan radicals.”

Pel que fa als projectes de futur, Orfeo s’encara cap al sector de les energies renovables. “És un àmbit que sembla estar de moda i no pateix la crisi. L’aerogenerador és un dispositiu elèctric mogut per una turbina accionada pel vent. Estem estudiant com podem protegir-lo, ja que són aparells que també es cremen a causa de la fricció que es produeix a la dinamo per obtenir l’energia.”