Sr. Sergi Piqueras León
Sr. Sergi Piqueras León
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

SERGI PIQUERAS LEÓN

TINICORP MC, S.L.

Text del 2008

“Aportem valor afegit als edificis que rehabilitem”

.

En el sector de la construcció i la rehabilitació d’edificis han adquirit importància aspectes que sovint s’havien descuidat i que, a causa d’aquesta poca cura, havien perjudicat greument el col·lectiu professional que s’hi dedica. L’adopció de criteris de rehabilitació que ajudin a respectar estructures arquitectòniques catalogades és un d’aquests aspectes, com també ho és la introducció d’elements que facin que l’habitatge sigui cada vegada més sostenible ecològicament i s’integri en l’entorn. Són criteris que comencen a estar molt presents en empreses d’inversió com Tinicorp MC, S.L., dedicada a la compra de sòls, a l’edificació i a la restauració d’edificis, amb oficines a diferents localitats catalanes i espanyoles. Dirigida per empresaris catalans, emprenedors i convençuts dels seus objectius, aquesta companyia compta amb un equip de treball encapçalat pel director comercial Sergi Piqueras León, un professional amb una dilatada trajectòria en el sector.

La realitat canviant de les nostres societats obliga a tots els individus a adaptar-se i trobar solucions adequades als nous entorns. Els darrers anys, s’ha apostat de forma decidida per la rehabilitació d’edificis antics perquè puguin recuperar la seva bellesa interior i exterior. “Comprem immobles a dins i a fora de la ciutat de Barcelona, la majoria de renda antiga, sobre els quals realitzem un estudi exhaustiu per rehabilitar-ne tant la façana com els interiors. En moltes finques hem d’instal·lar-hi ascensor i arreglar-hi patis que han restat abandonats durant anys. Els immobles antics recuperen el seu esplendor passat, fins i tot el milloren, i contribueixen a fer més bonica una ciutat. Aportem valor afegit als edificis que rehabilitem.”

De moment, un 80% de la tasca de Tinicorp MC se centra en la rehabilitació i el 20% restant, en la construcció d’habitatges nous “Aquesta tendència està canviant per circumstàncies del mercat. Trobar immobles per rehabilitar cada vegada és més difícil i, en canvi, detectar sòl edificable fora de Barcelona és més fàcil. Evolucionem amb el mercat. Quan trobem un terreny edificable, desenvolupem un projecte per a aquell espai, l’adaptem a la zona on es troba i el venem tant a petits inversors com a particulars que hi aniran a viure. Fins fa poc temps, no era fàcil trobar solars en venda: no sempre podíem comprar el que volíem, sinó el que ens deixaven. La tendència està canviant i avui tenim més possibilitats d’escollir.”

El gran creixement del sector immobiliari dels últims temps ha estat el resultat de la suma de diferents factors. Per en Sergi Piqueras, un dels més rellevants ha estat el creixement demogràfic: “L’arribada d’immigració a Catalunya des de diferents punts del territori espanyol va fer que es produís una explosió demogràfica. Els fills d’aquells immigrants han hagut de buscar pis per viure, la qual cosa ha estat una primera base per consolidar la dinàmica de creixement del sector immobiliari en els darrers anys. Però també ha estat important l’onada migratòria més recent de persones de fora de l’Estat. S’han establert a les nostres localitats primer llogant un habitatge, però, un cop han assolit la regularització laboral i ciutadana, també han pogut comprar-lo. Paral·lelament, hi ha moltes persones que veuen en aquest sector una fórmula segura d’inversió. La borsa dóna sorpreses i, en espais curts de temps, és complicat obtenir-hi beneficis. Per això moltes persones confien en la inversió immobiliària. A més a més, els governs han propiciat les desgravacions fiscals, la qual cosa ha contribuït que el sector passés per una etapa de gran creixement.”

La compra de finques senceres s’ha de realitzar amb un escrupolós respecte als arrendataris que hi viuen. “Una bona part de la venda va destinada als mateixos llogaters. Fins fa uns deu anys, els inquilins eren reticents a comprar, però aquesta actitud ha canviat i avui molts arrendataris esperen que els seus pisos es posin a la venda. A aquelles persones, sobretot gent gran, que tenen més dificultats per comprar, les ajudem a trobar una solució. La nostra empresa posa voluntat per fer bé les coses. A tall d’exemple, en un immoble que hem comprat al casc antic de Barcelona, hi havia una senyora de 84 anys a la qual se li acabava el contracte d’arrendament el març del 2007. Nosaltres, quan comprem, no veiem la persona, només el contracte d’arrendament. Aquesta persona estava amoïnada sobre la seva situació futura, tot i que nosaltres no teníem pas la intenció de treure-la de casa seva. Ella mateixa ens va demanar si podíem ajudar-la a trobar una residència, i així ho hem fet. Èticament no la podíem fer fora: aquell pis havia estat la seva vida. Si alguna vegada hem hagut d’indemnitzar llogaters, ho hem fet, i en molts casos ha significat ajudar-los a comprar el seu primer pis. Escoltem les necessitats de tots els arrendataris.”

La visió de futur dels alcaldes de Barcelona en les darreres dues dècades ha fet de la ciutat un referent mundial. “S’ha aconseguit que cada barri tingués espais amb vida pròpia, centres de comerç i de socialització. Aquesta redistribució urbanística ha estat molt reeixida. En canvi, sóc més crític amb les polítiques d’habitatge d’orientació bàsicament restrictiva, perquè com més en tinguem al mercat, més podrem abaixar-ne els preus. Tanmateix, això no sempre és possible, perquè hi ha restriccions a l’hora de convertir espais en llocs habitables. Per exemple, a molts carrers del barri de Gràcia hi ha baixos fabulosos que la llei obliga que siguin locals comercials. També les últimes plantes de molts edificis podrien reestructurar-se per fer-hi dos pisos. L’Administració local ens hauria d’ajudar a crear habitatge.”

Un aspecte que preocupa especialment Tinicorp MC és el respecte envers el medi ambient. “L’Administració obliga el promotor a posar plaques solars i a seguir certes normatives per tal d’aconseguir habitatges més respectuosos amb l’entorn natural. Nosaltres ens adaptem a una situació evident de canvi climàtic, però els poders públics també haurien de canviar i actuar en conseqüència.”

El senyor Piqueras reivindica més atenció per part de les administracions a la voluntat de promotors i clients d’adaptar-se a les normatives mediambientals. “El comprador d’un habitatge que adopta les mesures necessàries per convertir-lo en un model de casa sostenible hauria de ser compensat d’alguna manera. Cal premiar aquelles persones que fan bé les coses, ja sigui reduint alguns impostos o amb altres fórmules. També és injust que a Catalunya haguem de pagar un 7% en l’impost de transmissions patrimonials. L’Administració pública hauria de ser més considerada amb la societat i recompensar allò que es fa correctament.”

Les perspectives de futur de Tinicorp MC s’orienten a ampliar la seva àrea d’actuació al llarg de l’arc mediterrani, amb la voluntat de continuar treballant amb rigor i expertesa per tal d’oferir als clients productes de qualitat que tinguin les màximes garanties.