Abel Camprubí Ravés
Fotografia: Àngel Font
PC, 10è VOLUM. Assessors d’empresa

Sr. Abel Camprubí Ravés

CENTRE D’ANÀLISI I PRESCRIPCIÓ EMPRESARIAL

Text del 2001.

“Comprar millor també vol dir vendre millor”

Segurament Abel Camprubí no s’imaginava quan estudiava filosofia i lògica matemàtica que esdevindria assessor dels compradors de pro­ductes en matèria de noves tecnologies i, concretament, en les qües­tions relacionades amb Internet i el comerç electrònic. El seu primer contacte amb aquest sector va tenir lloc quan treballava com a assessor de comerç exterior al Consorci de Promoció Comercial de Catalunya, COPCA: “L’any 1995 va aparèixer Internet. Aquest nou mitjà de comunicació comportava una utilització diferent de la informàtica, ja que fins a aquell moment s’havia emprat únicament per dur a terme la gestió interna de les empreses, però no per a transaccions externes. Amb anterioritat la informàtica va ajudar poc als departaments de compra de les empreses, perquè no permetia la interacció amb els departaments de vendes dels proveïdors, etapa imprescindible com a font de la informació de productes i preus. El departament de compres porta a terme una tasca molt important i els seus membres han d’estar especialment preparats per a la negociació. Per això, era una llàstima que bona part de la seva jornada laboral s’estigués perdent en tasques burocràtiques que, a sobre, suposaven una important despesa per a l’empresa. Internet permet finalment als compradors de disposar de tota la informació dels proveïdors. No obstant els avantatges que representava Internet, la seva introducció va ser progressiva. El 1996 les em­preses més avançades van començar a elaborar les seves pàgines web i el 1998 aquesta pràctica es va generalitzar. A partir d’ales­hores es va comprendre que Internet oferia possibilitats de negoci i que era un mitjà molt pràctic per gestionar determinades trans­accions.”

El potencial d’un canal amb infinites i desconegudes opcions va despertar molt vivament les ganes d’Abel Camprubí d’esdevenir-ne un expert: “La informàtica m’apassiona perquè és un repte constant per a la intel·ligència. Contínuament s’han de respondre noves preguntes, la solució de les quals, al seu torn, en destapa d’altres. Des d’una òptica social i històrica, aquesta ciència comporta un canvi radical dins de la història de la humanitat, les conseqüències del qual encara no han estat prou valorades. Nosaltres tenim la sort d’estar vivint la primera fase de la primera etapa.”

La idea de fundar un innovador concepte d’assessorament en la branca de les noves tecnologies, va néixer arran d’unes converses amb els qui ara són els seus socis: Montserrat López –especialista en formació empresarial–, Carles Otero, –especialista en mitjans de promoció em­pre­­sarial–, Enric Pujol –propietari i director d’una empresa de tele­comunicacions que actualment s’encarrega del desenvolupament dels seus projectes–, i Eduard Benito –propietari de QSOFT, firma dedicada a l’elaboració d’eines informàtiques de gestió interna. Aquestes xerrades informals estaven destinades a ajudar un amic editor a preparar una nova publicació que només es difondria via Internet, i durant el seu transcurs es van adonar de les grans oportunitats de millora dels processos empresarials que existien, de la necessitat d’acotar-les. Es van decantar per la que van considerar més sòlida: “La nostra proposta redueix entre el 10% i el 20% de les despeses gestionades pel departament de compres a través de les comandes de productes no estratègics, és a dir, que no s’utilitzin per a la producció dels seus articles, però que siguin d’ús quotidià, com ara material d’oficina, hotels, restaurants, informàtica, etc. Aquesta reducció de despeses no és únicament econòmica, sinó que també comporta una important reducció temporal. La gestió interna de les compres millora, ja que únicament es treballa per pantalla i s’eli­minen el paper i les ordres de compra amunt i avall.”

La seva funció s’orienta a donar respostes concretes a les empreses, que, a la llarga, s’aniran traduint en serveis de major abast: “La nostra tasca es pot definir gràficament amb la figura d’un triangle o d’un con invertit; el primer contacte amb els departaments de compra el tenim mitjançant el nostre servei a Internet que ofereix informació comparativa de característiques, qualitat i preu de més de 5.000 productes no estratègics; en un segon nivell, localitzem activament ofertes adequades a les necessitats concretes d’una empresa; si el volum de la compra és important, realitzem subhastes inverses o concursos de contractació, i també oferim als departaments de compra la possibilitat de gaudir del seu propi sistema de lo­calització d’ofertes, subhastes i concursos, que llança les sol­licituds sobre els 4.000 proveïdors del nostre servei i els seus proveïdors habituals; d’aquí a la gestió electrònica integral de compres hi ha un pas: vincular aquest sistema de comandes amb el catàleg personalitzable de productes, mitjançant un circuit intern de sol·licitud i autorització de les ordres de compra.”

La seva voluntat és arribat a tot tipus d’empresariat: “De moment, aquest pas és assumit avui només per les grans corporacions, però el nostre objectiu és arribar també a empreses més petites però actives i innovadores. Aquestes darreres s’haurien d’interrogar serio­sament quant a la implantació de mitjans tecnològics i la seva repercusió si volen competir en un termini pròxim. En qualsevol cas, nosaltres els oferim a través de la nostra pàgina web un fons documental perquè també puguin executar les seves compres en les millors condicions. Aquest nou sistema de gestió és interessant per a qualsevol tipus d’empresa perquè una comanda tradicional qualsevol, per petita que sigui, origina entre 6.000 i 25.000 pessetes de despeses i, per tant, la quantitat de costos reduïts és molt elevada.”

La reacció dels departaments de vendes de les empreses ha estat molt positiva, perquè han valorat l’agilitació i desburocratització: “No som una alternativa als departaments de compra, sinó l’eina per fa­cilitar-los la seva tasca per tal que es puguin centrar exclusi­vament en la negociació i, a més a més, guanyin temps perquè les gestions que abans es perllongaven durant setmanes ara es duen a terme en qüestió de dies.”

Tot i que el seu primer objectiu és satisfer les seves demandes, cal que tinguin molt bones relacions i un contacte permanent amb els departaments de vendes: “Hem de tenir una re­lació i informació constants de les empreses proveïdores, ja que col­­­·­laborem per oferir el millor servei als clients, que compartim. Comprar millor també vol dir vendre millor.” Sens dubte, aquest equilibri és la clau del seu èxit.