SR. JAVIER PERIS, SR. JORDI JULVE, DR. ANDRÉS FERNÁNDEZ
SR. JAVIER PERIS, SR. JORDI JULVE, DR. ANDRÉS FERNÁNDEZ
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. JAVIER PERIS, SR. JORDI JULVE, DR. ANDRÉS FERNÁNDEZ

SALVAT

Text del 2003

Les companyies farmacèutiques hem contribuït a millorar el nivell de la sanitat espanyola.

Darrere la popularitat d’un medicament reeixit hi sol haver la creativitat anònima d’un grup d’investigadors i el treball pacient i constant d’un equip multidisciplinari de professionals integrats dins del que coneixem com companyia farmacèutica. Qui no ha sentit parlar, per exemple, de Cristalmina? Es tracta d’un producte que va sorgir d’una idea molt senzilla: un antisèptic ha d’ésser incolor per permetre veure l’evolució de la ferida i no tacar la roba. Tanmateix, poca gent coneix que la creativitat dels professionals que van idear fa molts anys el nou líquid transparent, capaç també de desinfectar les nostres ferides amb la mateixa eficàcia, però sense deixar rastre, provenia d’una empresa catalana anomenada Salvat, amb cinquanta anys d’història al nostre país i amb un prestigi reconegut ja dins i fora de les nostres fronteres. Salvat, avui en dia, continua constituint un grup farmacèutic independent, de titularitat nacional, i identificat amb tres pilars bàsics: La R+D (Recerca més Desenvolupament), la internacionalització i, sobretot, el manteniment de la salut dels éssers humans “tot ajudant a oferir medicaments segurs, eficaços i de qualitat.” Des del 1955 Salvat ha treballat per consolidar-se en el sector farmacèutic i ha anat incorporant en el seu camí altres empreses: DOM, empresa filial comercial, Salvat Medical Device, dedicada al desenvolupament i a la comercialització de productes innovadors per a la curació de ferides i Salvat Biotech, especialitzada en productes terapèutics i diagnòstics d’origen biotecnològic. El grup està constituït actualment per 253 persones, un 18% de les quals es dedica a la R+D. “Un 40% de la nostra recerca s’externalitza a parcs científics i centres públics de recerca, com són les universitats o els hospitals, tant a Catalunya com a Espanya o Europa. Actualment no té sentit una investigació aïllada del món acadèmic, d’on sorgeixen les idees, les noves dianes terapèutiques.”

La innovació és la guia de totes les actuacions de Salvat: “L’oportunitat d’innovar i aportar nous conceptes farmacèutics és fonamental, ja sigui en tecnologia o en nous productes.”

De fet, des dels seus inicis, la investigació pròpia ha estat el motor del creixement de l’empresa i, al mateix temps, allò que n’ha permès la independència econòmica. La companyia destina un 14% del volum de negoci a la recerca i al desenvolupament de nous productes. Els resultats són evidents: Mitjançant tecnologies avançades en química mèdica, com és el disseny molecular i la química combinatòria, Salvat sintetitza més de mil cinc-cents nous compostos anuals. “Cada compost, una vegada s’ha identificat per mitjà de moderns mètodes d’anàlisis estructurals, s’avalua amb tècniques biològiques d’alt rendiment. Finalment, es completa l’avaluació dels perfils d’eficàcia, metabolisme i seguretat dels compostos seleccionats”, expliquen.

És el departament d’investigació clínica el que condueix les darreres fases de recerca que desemboquen en el destinatari final: els pacients. A la dècada dels noranta Salvat va continuar recollint els fruits del seu potencial creatiu –sovint més potent en empreses de petites o mitjanes dimensions que en grans corporacions que acaben funcionaritzant tant el seu equip humà com la presa de decisions. “Vam pensar que un antibiòtic molt eficaç i conegut, que aleshores s’utilitzava només per via oral o injectable, podria ésser una eina valuosa i segura per al tractament tòpic de les otitis, i vam aconseguir ser els primers en el món a desenvolupar-lo en forma de gotes d’aplicació òtica que evitaven al pacient l’exposició sistèmica a l’antibiòtic. Estem parlant d’un avenç que va modernitzar el tractament d’aquesta patologia.”

L’última gran aportació s’ha produït aquest any 2004. La companyia està en procés de llançament d’un nou fàrmac, l’eberconazol, dissenyat per al tractament de les micosis dèrmiques. Present ja a l’Amèrica Central i a l’Àfrica francòfona, Salvat continua treballant en la implantació a l’Orient Mitjà, a l’Europa de l’Est i al sud-oest asiàtic. De cara a un futur immediat, Salvat es troba immersa en un projecte de gran envergadura: situar el seus productes als Estats Units, un referent mundial en el món farmacèutic i sanitari i tradicionalment molt difícil per a les empreses europees. Confien arribar a aquell mercat el 2006. En definitiva, el continent americà es perfila com el principal objectiu de la desitjada internacionalització, un procés, però, que no els ha de fer perdre la independència. “La nostra estratègia són les aliances. Volem trobar un partner industrial per poder fabricar els nostres medicaments allà i n’estem concretant d’altres per comercialitzar-los”, revelen.

La tradició innovadora de Salvat s’assegura el futur: “Som l’única companyia farmacèutica catalana i espanyola que, juntament amb vuit grups acadèmics de tota Europa, ha assolit el suport de la Unió Europea per a un dels seus projectes de recerca: l’obtenció d’antibiòtics amb un nou mecanisme d’acció que no provoqui resistències”, avancen.

A Salvat pensen que: “Per tenir idees originals, per gestar-les, no necessites un equip de milers d’investigadors, sinó gent molt preparada, que aporti al seu treball diari un component imprescindible: la il·lusió.”

Hi ha també un altre factor clau: Una filosofia que anteposi el treball en equip per sobre dels protagonismes individuals. “Sempre aprofitem els recursos que tenim i compartim les idees.”

A Salvat diuen amb orgull que estan contribuint a obrir les portes als científics catalans que s’han format a l’estranger per tal que “tinguin l’oportunitat de tornar al país i aportar els seus coneixements.”

Una tasca que es complementa amb el paper de la indústria farmacèutica en la formació continuada dels professionals mèdics: “Hem contribuït a millorar el nivell de la sanitat espanyola”, afirmen.

A Salvat tenen molt clar que no tot el suport a la recerca, però, ha de provenir del món privat; les administracions també hi tenen molt a dir: “A Catalunya es dedica un 1,27% del PIB a la investigació. A Espanya, un 1,03%, a Europa, un 1,9%, i als EUA, un 3%. La UE s’ha marcat arribar a un 3% l’any 2010. Aquesta xifra indica un camí per recórrer i només amb l’esforç de les empreses no s’aconseguirà, hi ha d’haver també una voluntat política.”

Un projecte ambiciós que denota l’esperit d’una companyia que no ha deixat de créixer des de l’inici: El seu volum de negoci s’eleva cada any un 25% més i els seus recursos humans s’han duplicat en els darrers vuit anys. “La nostra vocació internacional ens ajudarà a créixer encara més”, asseguren, fent palès, una vegada més, el seu tarannà inquiet.