Sr. Joan Daví Mayol
Sr. Joan Daví Mayol
PC, 15è VOLUM. Entitats mèdiques

SR. JOAN DAVÍ MAYOL

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL DE MOLLET

Text del 2003

El Consorci Sanitari de Mollet del Vallès representa un pas decisiu cap a la construcció d’un nou centre hospitalari dotat d’unes instal·lacions més modernes i basat en la priorització de l’atenció ambulatòria que redueixi els ingressos hospitalaris.

La Fundació Privada Hospital de Mollet té uns orígens centenaris. Fou creada per una mutualitat que va recollir el testimoni de diverses germandats de Mollet del Vallès. El 26 de març de 1933 va tenir lloc la creació d’una mutualitat de previsió social amb el nom de Societat de Socors Mutus de Mollet, sorgida de la fusió de tres germandats nascudes una el segle XVlll, i les altres a la segona meitat del segle xix, i amb l’objectiu de donar cobertura a les necessitats que poguessin sorgir per malaltia. Era força habitual a la Catalunya rural i agrícola d’aquells anys l’aparició d’aquests tipus d’entitats associatives. “La progressiva industrialització va fer que la població de Mollet del Vallès anés creixent i s’incrementessin les necessitats assistencials. El 1944 s’atorgà a la Societat la gestió del Seguro Obligatorio de Enfermedad com a entitat col·laboradora, cosa que va permetre gaudir d’un servei permanent de metges de capçalera. Un any després s’hi integrà una quarta mutualitat molletana i el 1953 es realitzaren les primeres intervencions quirúrgiques.”

Els orígens de l’edifici actual de l’hospital van forjar-se al llarg de la dècada dels 50 en una finca llogada als afores de Mollet, Vil·la Maria. “Va ser un procés lent que va concloure el 1963 amb la compra de la finca, que obrí la possibilitat de consolidar un patrimoni i projectar un centre mèdic i quirúrgic que pogués atendre les necessitats assistencials d’una població que havia de passar de nou mil a quaranta mil habitants en pocs anys. El creixement urbanístic de les últimes dècades ha immergit l’hospital en la trama urbana de la ciutat. El 1963 es va fer un altre pas amb la concertació amb l’Instituto Nacional de Previsión destinat a l’hospitalització d’obstetrícia i ginecologia. Els anys setanta s’aprovà un projecte d’ampliació de l’edifici i l’augment de serveis amb quatre nous consultoris i la secció de radiologia, a més de la concertació de noves activitats amb l’Instituto. En els següents anys es van anar incorporant nous serveis bàsics i modernitzant els equipaments que van ajudar a la consolidació de l’entitat.”

L’Hospital de Mollet té un profund arrelament a la comarca del Vallès Oriental precisament pels seus orígens centenaris. Proporciona l’atenció especialitzada bàsica en hospitalització, consulta externa, urgències i atenció sociosanitària a l’anomenada subcomarca del Baix Vallès formada per Mollet, la Llagosta, Martorelles, Parets, Sant Fost i Santa Maria de Martorelles, amb un volum aproximat de 100.000 habitants i una pressió de creixement constant. Està integrat a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i contractat pel Servei Català de la Salut.

La Fundació es va crear el 1995 amb l’objectiu de separar l’activitat hospitalària pública, que fins aleshores realitzava la Societat de Socors Mutus de Mollet, de l’activitat mutual. “Amb la creació de la Fundació Privada Hospital de Mollet, la Mutualitat va plantejar-se un canvi d’orientació que la va portar a obrir-se a la població. Els estatuts de la fundació estableixen que el patronat estarà format per representants de la Societat de Socors Mutus de Mollet, representants de l’Administració Sanitària de Catalunya i representants de l’Ajuntament de Mollet. En aquest procés de fundació i transformació, el 1997 la Fundació va subrogar-se en el contracte amb el Servei Català de la Salut, així com en els contractes amb el personal de l’Hospital. En aquests moments l’entitat hospitalària compta amb una plantilla d’un centenar de metges, uns cent cinquanta professionals d’infermeria i un centenar més de persones en les àrees administratives, serveis generals, manteniment etc. A l’Hospital es donen serveis d’hospitalització bàsica de cirurgia, traumatologia, ginecologia i medicina interna. També entre d’altres es desenvolupen les especialitats d’urologia, nefrologia, digestologia, oftalmologia i otorinolaringologia. Disposa de tres quiròfans, dues sales de parts, servei de diagnòstic per la imatge, rehabilitació i laboratori d’anàlisis clíniques.”

Mollet és de les poques localitats catalanes que sense ser capital de comarca té un hospital de certa envergadura. “Al centre hospitalari hi ha molt bons professionals i un nivell assistencial que permet que la gent no s’hagi de desplaçar per determinades intervencions als grans hospitals de Barcelona.”

L’actual Hospital consta de 110 llits dedicats bàsicament a l’atenció de malalts aguts que generen unes 6.200 altes hospitalàries l’any i d’una àrea de 20 llits de convalescència i cures pal·liatives “adreçats a persones que ja han passat la fase aguda de la malaltia. Com que a la zona hi ha manca d’aquest tipus de llits sociosanitaris, els treballadors socials valoren les necessitats de cada persona a l’hora d’ingressar-la o optar per l’assistència al domicili.”

El 1989 el servei d’hemodiàlisi de l’Hospital es va constituir com a Unitat d’Assistència Nefrològica, per a malalts renals en procés d’hemodiàlisi o bé pendents de trasplantament. “Va ser de les primeres de crear-se a Catalunya. El 1992 s’inicià l’atenció de convalescència amb el Programa Vida als Anys i el 1994 es va assumir la gestió del Centre d’Assistència Primària en Salut Mental de Mollet gràcies a un acord amb el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament. El 1997 es va inaugurar el Servei d’Urgències de Pediatria.”

El gran repte sanitari dels propers anys és la creació d’un nou hospital que serà el fruit de l’esforç de tots els qui han treballat per la sanitat de Mollet i la seva subcomarca i del Consorci Sanitari de Mollet del Vallès format per la Generalitat, l’Ajuntament i la Fundació Privada Hospital de Mollet. “Representa un pas decisiu cap a la construcció d’un nou centre hospitalari dotat d’unes instal·lacions més modernes i basat en la priorització de l’atenció ambulatòria que redueixi els ingressos hospitalaris.”

El Patronat de la Fundació ha intervingut en aquest projecte. “El futur de l’actual centre hospitalari podria passar per convertir-se en un centre mixt, hospital i centre sociosanitari. Per una banda s’hi podran instal·lar serveis nous que avui no es donen en aquesta localitat. Però, per una altra, també resoldria part de la manca de llits sociosanitaris que hi ha actualment a Catalunya. Davant el progressiu envelliment de la població, seria lògic i positiu dedicar una part de l’hospital a espai sociosanitari. El nou hospital de Mollet és previst que entri en funcionament el 2007 i que disposi de les últimes tecnologies en aparells, utillatge i distribució de l’espai arquitectònic. Davant d’aquests projectes de futur, no s’ha de perdre de vista que la tasca principal de l’hospital ha d’anar orientada a les persones, i més en un moment en què la tecnologia avança amb tanta rapidesa. L’esperit social i assistencial que donà origen a la Societat de Socors Mutus de Mollet i a la Fundació Privada Hospital de Mollet ha de guiar la forma d’actuar del Consorci Sanitari.”