Josep Maria Brun
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Maria Brun

Delphi Diesel Systems SL