Josep Maria Ordeix
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Sr. Josep Maria Ordeix

Roller Ibérica SA