Josep Prats Mustarós
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Josep Prats Mustarós

ECOTÈCNIA, S.COOP.C.L.

Text del 2003.

“El futur del nostre planeta passa per l’aposta de la societat en les energies renovables”

La societat contemporània ha crescut al voltant d’uns tipus d’energies contaminants i no renovables. ECOTÈCNIA, una cooperativa nascuda a Catalunya, porta treballant des de l´any 1981 en el camp de l’energia eòlica i, per tant, aprofitant els recursos renovables que ens ofereix el pla­neta. No ha estat fàcil i molts cops s’ha hagut d’anar a contracorrent, per davant de les administracions i de les mesures explícites de suport a aquest tipus d’energies. Actualment les societats més avançades estan incentivant l’aprofitament de les fonts renovables d’energia pels enormes beneficis ambientals que generen. Josep Prats és el president i director d’innovació d’ECOTÈCNIA, s.coop.s.l., una cooperativa que agrupa més de 250 persones: “L’associacionisme és una manera d’ajuntar voluntats de moltes persones per assolir un objectiu, i el cooperativisme és la seva concreció en forma d’empresa. La societat cooperativa comporta que tots els treballadors siguin a la vegada propietaris de l’empresa. Els darrers anys la majoria de cooperatives hem desenvolupat uns models de funcionament, participació i gestió molt avançats i professionals. La gestió estratègica ha esdevingut essencial per portar endavant la nostra cooperativa. Els socis de la cooperativa ens trobem com a mínim dues vegades l’any en una Assemblea on s’aproven, entre d’altres coses, els plans de gestió que han de regir el funcionament empresarial en un determinat període de temps. A banda de l’Assemblea hi ha dos altres òrgans, el Consell Rector i el Consell de Direcció.”

El cooperativisme és un model molt interessant per aplicar en la creació de noves empreses. “ECOTÈCNIA va néixer el 1981 de la mà de vuit persones: Josep Puig, Quim Corominas, Pere Escorsa, Mi­quel Cabré, Josep Congost, Xavier Traver, Ermen Llobet i jo mateix. Érem tots enginyers en diferents disciplines. Vam veure la possibilitat de donar vida a un projecte empresarial a partir de tres eixos bàsics: primer, volíem crear una cooperativa, una fórmula associativa d’acord amb la nostra manera de pensar que seria un valor intrínsec i una forma d’organitzar la nostra feina. Per altra banda, vo­líem dur a terme un feina lligada al món tecnològic i amb una àrea de producció. El tercer eix era un compromís amb el medi am­bient: treballar en un camp fins aleshores incipient, el de les energies renovables. Potser aleshores vam ser una mica visionaris, però teníem clar, i encara avui seguim convençuts, que el futur del nostre planeta passa per l’aposta de la societat en les energies renovables.”

ECOTÈCNIA va néixer amb un plantejament més tècnic que comercial. “Tots els emprenedors d’aquest projecte érem tècnics i no teníem una visió comercial marcada. Els nostres primers passos van ser en la investigació d’aparells tecnològicament avançats per introduir al camp de les energies renovables. Des d’aleshores no hem deixat de desenvolupar una tecnologia pròpia i competitiva. Vam rebre un cert suport oficial per dur a terme els primers projectes. El 1984 vam muntar els primers prototipus d’aerogeneradors, una màquina que converteix el vent en energia elèctrica, a la zona de l’Empordà. Un dels trets més característics d’ECOTÈCNIA és i ha estat sempre el desenvolupament de tecnologia pròpia. Hem estat pioners a l’Estat espanyol en aquest camp i amb un notable esforç hem pogut donar a conèixer i comercialitzar els nostres aparells fora de les fronteres espanyoles. La clau del nostre èxit ha consistit en treballar molt i creure en el nostre projecte sense buscar un benefici econòmic ràpid.” L’optimisme i visió de futur d’aquests joves emprenedors els havia de portar molt més enllà…

ECOTÈCNIA va topar amb el rebuig social envers les instal·lacions eòliques, aleshores poc conegudes: “Als anys vuitanta tot just es co­men­çava a parlar de la col·locació de molins de vent per produir electricitat. Tot i que l’acceptació social dels parcs eòlics va ser en general molt bona, certs sectors van alentir, amb la seva oposició per raons d’impacte visual, la implantació de l’energia eòlica en algunes zones. Vint anys després s’ha mentalitzat la societat so­bre els beneficis de les energies renovables i s’ha aconseguit que a l’Estat espanyol la potència eòlica instal·lada sigui l’equivalent a quatre centrals nuclears.”

Si els aerogeneradors que ECOTÈCNIA havia instal·lat l’any 1984 tenien dotze metres de diàmetre, l’any 1992 les continuades investigacions tecnològiques van portar a crear nous models que superaven els vint metres de diàmetre amb una generació elèctrica de 200 kW. “Vam aconseguir consolidar una tecnologia que ja estava al nivell de la que es produïa a Europa. A partir d’aquest període, ECOTÈCNIA adopta una visió molt més comercial i el 1992 instal·la el primer parc eòlic comercial de l’Estat espanyol. El primer complex, de 65 molins, es va muntar a Tarifa. El 2004 haurem instal·lat al voltant de mil molins de vent a diferents punts del món, com ara el Japó o l’Índia. Els països membres de la Unió Europea volen assolir el 12% d’energia eòlica l’any 2010. Tot i així, Catalunya ha desenvolupat poc les possibilitats de generació energètica a través de parcs eòlics i esperem que adopti una nova política energètica en els propers anys.” Avui ECOTÈCNIA abraça totes les activitats pròpies de la construcció d’un parc eòlic.

A curt termini el futur energètic passa per integrar la generació eòlica entre els altres mitjans de generació. “Ara s’està arribant a la conclusió que l’energia eòlica és l’energia més controlable a través d’ordres electròniques. A Dinamarca s’utilitzen parcs eòlics per controlar la xarxa elèctrica. De totes maneres, és cert que caldrà trobar la manera de poder emmagatzemar l’energia que genera el molí de vent.”

En els darrers anys ECOTÈCNIA ha crescut amb rapidesa. “Els objectius són els mateixos de fa més de vint anys: trobar sistemes de producció d’energia respectuosos amb el medi ambient. El balanç d’aquestes dues dècades és molt positiu. Avui som una companyia dedicada al disseny, fabricació i operació d’aerogeneradors amb una gran plantilla distribuida entre les oficines centrals de Barcelona, i les fàbriques de As Somozas (A Coruña) i Buñuel (Navarra). Tenim un potent equip d’enginyeria que desenvolupa aerogeneradors que abarquen potències unitàries de 1.600 kW.” Des del 1999 ECOTÈCNIA està integrada a Mondragón Corporación Cooperativa, una organització constituïda per més de cent cooperatives que treballen en diferents sectors industrials.