Josep Roca Vallribera
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

Sr. Josep Roca Vallribera

GREMI DE FABRICANTS DE SABADELL

Text del 2002.

“Les empreses estan apostant per la creativitat, la innovació, el servei i la rapidesa com a principals valors afegits”

Sabadell és una ciutat tradicionalment vinculada a la fa­bricació de productes relacionats amb la indústria tèxtil. El Gremi de Fa­bricants de Sabadell és una associació empresarial que defensa els interessos de la indústria tèxtil de la zona i el desenvolupament econòmic i so­cial de la seva àrea d’actuació. Dóna també su­­port a les empreses mitjançant serveis d’assessorament, informa­ció i promoció. El Gremi està presidit per Josep Roca i re­git per una Junta Directiva, formada per empresaris, que es renova cada quatre anys. Disposa igualment d’un cos tècnic de professionals que es responsabilitza de les diferents àrees de treball.

Una entitat com aquesta ajuda l’industrial a estar permanentment al dia de l’evolució del mercat mundial: “La indústria tèxtil d’avui no té res a veure amb la que va emergir durant els anys de la Revolució Industrial, al segle xviii. És cert que durant anys va patir un cert estancament, però al llarg del segle xx es va produir una reconversió total del sector. Catalunya no n’ha quedat al marge i ha sabut afrontar aquest procés de canvi total. La nostra indústria ocupa un lloc important dins de l’economia espanyola i té una projecció de futur, malgrat la incertesa ac­tual dels mercats mundials. Centrant-nos en el tèxtil, el pes de la distribució en poques mans de les decisions de compra està produint uns canvis molts importants en el sector. Els mercats tercers, amb una indústria tèxtil molt potent i amb baixos costos de mà d’obra, no s’estan obrint de la mateixa manera que ho fan els nostres. En tot cas, avui, enfocar el futur només ba­sat en una economia de costos sembla prou difícil. Estem davant una situació que requereix prendre decisions importants que seran clau per al desenvolupament futur. Les empreses estan apostant per la creativitat, la innovació, el servei i la rapidesa com a principals valors afegits.”

El Gremi de Fabricants de Sabadell té l’origen en l’antic Gremi de Paraires de Sabadell, creat el 1559: “Inicialment, el Gremi estava integrat per industrials llaners, però, en l’actualitat, per raó de la interactivitat entre totes les branques del tèxtil, també hi tenen cabuda els industrials del cotó, la seda, les fibres, els acabats, la confecció, la distribució… Ens uneix la necessitat de disposar d’informació, intercanviar-la, compartir-la i fer un front comú per tenir un pes important dins i fora de les fronteres nacionals. A través de la Federació Nacional de la Indústria Llanera, el Gremi participa en les tasques corporatives d’àmbit estatal del sector i també en les activitats de l’organització patronal del Consejo Intertextil Español.” Del Gremi han nascut organismes com el Banc de Sabadell, la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Sabadell, la Mútua d’Accidents del Treball, la Companyia d’Aigües, l’Escola de Disseny, etc.

Un dels objectius del Gremi, a curt termini, és tenir la força d’un grup de pressió: “Els empresaris del Gremi creiem que l’entitat ha de reforçar les seves tasques bàsiques de suport directe a l’empresa i potenciar la funció de grup de pressió. Cal intentar avançar-se als esdeveniments i posar el màxim d’informació a l’abast de les empreses per tal que tinguin els elements necessaris per prendre decisions.”

Josep Roca ens parla del futur en relació amb el comerç mundial, la influència asiàtica, la desaparició de les quotes i la política industrial dels governs: “Dins de la UE, la situació manufacturera dels països del sud és molt diferent de la dels països del nord. Així doncs, la postura per exigir que es compleixin els marcs aranzelaris ja acordats, i que ara mateix no es compleixen, és molt desigual, i aquest fet resta força i credibilitat. És evident que la indústria tèxtil està enfocant decididament el camí del valor afegit en el seu més ampli abast. El creixement continuat de les xifres d’exportació així ho demostra. Però també és cert que la balança de comerç exterior empitjora any rere any, per la gran quantitat de producte acabat que entra. Intentar que les nostres empreses tinguin unes condicions per vendre els seus productes arreu, similars a les dels països tercers, és una de les tasques que s’ha d’emprendre des dels col·lectius de les associacions. Només una veu única i potent pot fer-se escoltar.”

La indústria catalana ha apostat definitivament per portar a terme plans de Recerca i Desenvolupament (R+D): “No només és patrimoni de les grans empreses, sinó també de les PIME. Hi estem invertint d’una manera notable, molt més que en inversió productiva. L’any 1988, sota la presidència del Gremi de Josep Bombardó, es començava a albirar un futur determinat per a l’R+D i el disseny. Aquesta situació ens va fer reflexionar i vam prendre la iniciativa de cedir els antics locals d’emmagatzematge de llana de Sabadell per crear una escola universitària de disseny tèxtil, d’iniciativa privada, avui adherida a la Universitat Ramon Llull. No hi havia continguts, perquè fins aleshores la carrera no existia. Sabadell va entendre que el fet de disposar de professionals del sector, creatius i imaginatius, era una peça clau per a l’avenç de la indústria. El disseny és un element diferenciador que ens ha de permetre ser competitius. Però aquesta és una carrera sense final, no arribes mai a la meta.”

Amb aquests plantejaments, una eina important de promoció de la indústria tèxtil en els mercats internacionals es fa a les fires: “Des de fa uns anys estem mirant de consolidar-ne a punts de la zona asiàtica, com Xangai, Hong Kong i altres. Aquestes plataformes de projecció es realitzen amb altres països euro­peus, com pot ser Itàlia. Les nostres possibilitats d’accedir a aquests mercats, i a d’altres d’arreu del món, depenen molt de la capacitat d’informació de què disposem. La idea és ven­dre i promocionar moda i valor afegit europeus als països que n’estan mancats. La cultura del vestir és mil·lenària i molt evo­lutiva. Avui, la tendència apunta cap als dissenys fàcils de portar, rentar i mantenir.”

Així doncs, amb tot un seguit d’idees, creativitat i il·lusió, el Gremi de Fabricants lluita per impulsar la promoció de la indústria tèxtil catalana fins als països més llu­nyans i, a la vegada, poder continuar escrivint història a l’entitat.