Sra. Anna M. Durán i Casanovas
Sra. Anna M. Durán i Casanovas
PC, 13è VOLUM. Associacions professionals

SRA. ANNA M. DURÁN I CASANOVAS

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS CATALANES DE CENTRES DE FORMACIÓ I ACADÈMIES PRIVADES

Text del 2002

Formem part  de la societat civil  creant llocs de treball  i oferint formació  de qualitat i cultura;  és la nostra tasca. 

“Els catalans hem estat el motor de l’associacionisme més pur. Sempre ens hem identificat amb la idea d’aconseguir units allò que individualment no es pot assolir. Creiem fermament en la sinergia de grup, en la posada en comú de les inquietuds d’un col·lectiu com el nostre, integrat per tots els centres i acadèmies privades de formació no reglada de Catalunya. Hem defensat la unitat i la solidaritat d’un sector que té anys d’història i professionalitat”, assevera Anna M. Duran, presidenta de la Federació d´Associacions Catalanes de Centres de Formació i Acadèmies Privades (ACCAP), fundada l’any 1990: “La nostra entitat va ser creada per representar i defensar les empreses dedicades a la formació privada no re­­glada amb la finalitat d´orientar i consolidar els seus interessos em­pre­sarials, i ser interlocutors i representants del sector davant l’Ad­mi­nis­­tració pública i els diferents organismes i entitats públics i privats.” La Federació és la portaveu de les associacions provincials i ofereix serveis d’assessorament i informació, de representació i suport, i de reciclatge i formació continuada a tots els membres directius i professionals.

En l´actualitat, a les persones en edat laboral els manca una formació per tal de consolidar els coneixements que no han estat coberts, que ampliï les deficiències del sistema educatiu i de la nova formació, que com a professionals els permeti ocupar un lloc de treball adient a les seves expectatives i mantenir-lo. Els centres de formació i acadèmies privades han exercit amb dedicació absoluta i professional aquesta tasca. En aquests anys els canvis en el mercat laboral han dut als centres a fer una forta aposta per cobrir les demandes. Aquest fet implica uns avantatges: gaudir d´autonomia en la presa de decisions i flexibilitat d´adaptació, imprescindibles per a la continuïtat de la seva activitat. Val a dir que al­guns dels centres superen el mig segle d´existència, temps durant el qual s´han reafirmat amb una formació competent, de qualitat i exercida per bons professionals. Convençuts de pertànyer a aquest sector i del seu paper rellevant en la societat, podem constatar que fa anys que ens dediquem a la formació no reglada de milers d’alumnes que han re­but coneixements d’acadèmies especialitzades en els nínxols que tant l’ensenyament obligatori i postobligatori com l’universitari han deixat al descobert.

L’ensenyament d´anys enrere –peritatge mercantil, esteno­grafia, mecanografia, secretariat, comptabilitat, cursos de repàs o cursos per correu, entre d´altres– ha evolucionat cap a una formació més orientada al coneixement, flexible, de qualitat i intel·ligent, adaptada a les circumstàncies dels nous temps: la formació empresarial, l’ensenyament d’idiomes i de les TIC (tecnologies d’informàtica i comunicació), la formació professional ocupacional, les oposicions, la naturopatia, l’acupuntura, la restauració, la perruqueria, la música, la dansa, etc. són algunes de les àrees impartides en els centres associats: “Ens hem adaptat a les demandes de l’entorn on som ubicats. Els equipaments han de ser punters, i les instal·lacions exemplars, ens hem d’avançar als centres d’ensenyament reglat. Som capaços d´adaptar-nos a les exigències dels nostres clients, oferint les millors condicions per a un producte final fet a mida. La qualitat és el tret distintiu; apostem per ser capdavanters, com sempre ho hem fet. Conservem viu el debat sobre for­ma­ció i arrelem una sensibilitat social i institucional que redundi en el reconeixement i el prestigi de les persones consagrades a la formació no reglada. Ens sentim orgullosos de la nostra labor, ja que l’aprofitament de l’ensenyament repercuteix positivament en els individus i en la professió. La professionalitat l’atorga el client, que sap distingir entre un bon centre professional i un d’incompetent o oportunista.”

El sector s’ha d’esforçar a sostenir nivells de competitivitat i qualitat, per això cal orientar-se cap a noves línies de negoci: “Un centre de formació és una empresa que s’ha de gestionar bé, ha de ser rendible. Ens movem en el si d’una classe mitjana. La nostra ambició com a empresaris consisteix  a guanyar prou per mantenir un ritme d’inversió continuada que el mercat actual exigeix. Cal una dinàmica generadora d’iniciatives de futur.”

Una de les preocupacions de la Federació en l’actualitat és l’intrusisme ferotge, “la capacitat sobtada de tothom de fer allò que nosaltres realitzem des de fa molts anys, formar amb vocació i des de la professionalitat docent i pedagògica. No s’entén que entitats no professionals, ajuntaments, patronals i sindicats, imparteixin avui formació no reglada. És incongruent que no s’hagi reconegut la nostra existència i que ara, de cop, tothom pugui donar formació no reglada i que no es vulgui admetre que estan gestionant un terreny que no és el seu.”

La Federació ACCAP és membre de CECAP (Confederación Española de Centros y Academias Privadas), de Foment de Treball, vocal del Consell Escolar de Catalunya, membre de la Junta Arbitral de Barcelona i de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona: “Des de la Junta Directiva, formada pels presidents de cada una de les associacions provincials (ACCAB de Barcelona, ACCAT de Tarragona, ACCAGI de Girona i ACEF de Lleida), pel president de la Confederació CECAP de Madrid i per la presidenta de la Federació ACCAP, per un secretari general i un tresorer, tenen l´obligació de copsar les necessitats del soci i apostar pels convenis i per les millores internes del sector, per així afermar el pres­tigi que sempre ens ha caracteritzat.”

La Federació actua allà on s’hagi de defensar l’ensenyament no reglat. En l’actualitat, “ens sentim atesos per part de l’Administració, amb qui s’ha establert una comunicació fluida, inexistent abans. En aquest marc de diàleg, desitgem que millorin les relacions amb el Departament d’Ensenyament per rebre el reconeixement que mereixem.” Amb la desaparició de l’INCANOP (Institut Català de Noves Professions), sorgeix la nova Direcció General de Formació Professional, i s’està creant l’Institut Nacional de Qualificació, en el qual es contemplen els tres subsistemes: el reglat, l’ocupacional i el reciclatge, per tant, hi entra la formació no reglada, perquè la formació contínua i l’ocupacional són no reglades.

“El nostre col·lectiu és nombrós i els resultats obtinguts són una prova contundent. La didàctica, la pedagogia i la metodologia són les disciplines que treballem intensament. Encara que no estem regulats per una llei, ens regim per unes normes internes i un funcionament impecable i rigorós.”

Sens dubte, les paraules d’Anna M. Duran emmirallen una creen­ça vehement: “És fonamental dipositar confiança en la Junta i en la presidència de la Federació per acordar amb consens els objectius més convenients. Hem d´agrupar en una mateixa plataforma totes les associacions del sector. No tenim res que ens lligui tant com la nostra pròpia feina. Formem part de la societat civil i procurem crear llocs de treball i oferir formació de qualitat i cultura; és la nostra tasca. Creiem que anem per bé de la societat, allà on estiguin establerts els centres, en qualsevol poblet de Catalunya.”