Montserrat Sàbat i Josep Álvarez
Fotografia: Àngel Font
PC, 8è VOLUM. Industrials de Catalunya

Srs. Montserrat Sàbat i Josep Álvarez

Hispano Italiana de Trenzados Especiales (HITE)