Sra. Teresa Bassons Boncompte
Sra. Teresa Bassons Boncompte
PC, 18è VOLUM. Recerca Científica

TERESA BASSONS BONCOMPTE

FARMÀCIA BASSONS

Text del 2006

La farmàcia ha de seguir evolucionant per disposar de major reconeixement.

La farmàcia té un pes molt rellevant dins de la nostra societat. La consideració i prestigi adquirits al llarg de la seva història s’han preservat i avui l’oficina de farmàcia s’adapta a nous requeriments socials i a noves necessitats. M. Teresa Bassons Boncompte expressa la importància que té per a la població l’existència d’uns farmacèutics i unes oficines de farmàcia que ofereixin qualitat d’atenció al client, servei i productes garantits. “És així com el col·lectiu farmacèutic assoleix la confiança dels usuaris.”

El món de la salut havia atret M. Teresa Bassons des de sempre, “però segurament va ser la influència directa del meu pare, Jaume Bassons, que va empènyer-me cap al sector de la salut. Ell hagués volgut ser metge però la Guerra Civil li va impedir finalitzar els estudis. Va ser sobretot un home emprenedor que junt amb la meva mare va fundar una empresa tèxtil, avui encara activa. Un oncle meu que és farmacèutic va ser una altra influència propera que em va acabar de portar cap al món de la farmàcia.”

Teresa Bassons ha pogut observar de prop la transformació del sector farmacèutic al llarg dels darrers anys; primer des de l’hospital de Sant Pau, on va adquirir una valuosa experiència al costat d’un gran equip de farmacèutics. “Vaig estar sis anys treballant amb l’equip del doctor Bonal, a qui considero el meu mestre professional, un excel·lent farmacèutic amb gran capacitat de lideratge. Ha estat un personatge clau per al nostre sector. Els coneixements que vaig adquirir en aquest entorn he intentat traspassar-los a l’oficina de farmàcia, sobretot a l’hora d’impulsar l’atenció farmacèutica al pacient.”

Les seves inquietuds sobre la farmàcia actual i del futur, sobre l’atenció al pacient, i la direcció de l’oficina de farmàcia la van portar a vincular-se a la junta del Col·legi de Farmacèutics. “Primer com vocal i comptadora i desprès durant set anys com vicepresidenta. Han estat uns anys molt intensos i una experiència molt enriquidora, ja que formant part d’un gran equip he pogut contribuir a la transformació del mateix col·legi i de la professió. De la meva dedicació a projectes professionals guardo un especial record en haver impulsat molt activament l’elaboració del Llibre blanc per la integració d’activitats preventives a l’oficina de farmàcia. I pel que fa a la projecció social del col·lectiu, crec haver-hi contribuït, tant participant en les relacions institucionals del col·legi, com des de la direcció de l’àrea de comunicació.”

M. Teresa Bassons dirigeix també les revistes del Col·legi de Farmacèutics, la Circular Farmacèutica i L’Informatiu, una plataforma des d’on divulga la tasca de l’entitat i del seu col·lectiu. Des de fa tres anys, també per procés electoral, és membre del Ple de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona. “Vaig accedir a formar part del Comitè Executiu amb la idea de poder treballar de forma més directa pel conjunt del sector farmacèutic, i la veritat és que penso que està sent una experiència molt positiva”. També col·labora amb les relacions amb altres col·legis, gremis i associacions per tal de donar a conèixer els serveis de la Cambra i comenta l’ interès que té formar part d’aquesta rellevant institució

Actualment, des de la Secretaria del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya treballa amb la resta de membres pel futur de la farmàcia catalana, perquè es reconeguin les diferents activitats dels farmacèutics i sobretot en les negociacions amb l’administració sanitària “Uns dels projectes capdavanters en aquests moments són la recepta electrònica, la millora de la prestació farmacèutica a la gent gran o la implementació de l’atenció farmacèutica. Però es fan moltes accions per reforçar el reconeixement professional i econòmic del farmacèutic.”

Des del Col·legi i el Consell s’ha dut a terme un important esforç en el camp de la promoció de la salut: “Les activitats de promoció de la salut i les accions preventives de malalts són molt rellevants. La promoció de la salut també es fa en gent sana, un grup de població que s’ha de tenir especialment en compte perquè acostuma a anar poc al metge i en canvi sí a la farmàcia. Mitjançant el llibre blanc d’activitats preventives estem desenvolupant tasques de deshabituació del tabaquisme, cribatges d’hipertensió, de colesterol, de diabetis, consell alimentari i d’altres.”

Els professionals que es troben al capdavant d’una oficina de farmàcia tenen cada dia nous reptes en una activitat que ha esdevingut molt canviant. En aquest sentit, el farmacèutic es converteix en una figura singular amb un paper socialment rellevant: “El farmacèutic realitza una gran aportació al sistema sanitari, una aportació callada i discreta però resolutiva. Aquest professional és capaç de donar respostes i de resoldre gran quantitat de problemes de salut dels ciutadans. Darrere la despesa del medicament s’oculta una tasca compromesa i professional. Aquest valor afegit és molt difícil de quantificar i en el fons no té preu però té un cost per qui el dóna. Som a més un sector que té un pes important dins de l’economia i que fa una aportació fonamental en benefici de la salut dels ciutadans. Tot i això, la farmàcia ha de seguir evolucionant per disposar de major reconeixement.”

Dins del sector farmacèutic afloren problemàtiques i dinàmiques diverses que una vegada resoltes beneficiarien profundament el sector i de pas l’entorn social. “Un aspecte que caldria resoldre és la col·laboració entre professionals sanitaris. En el cas de la meva farmàcia, situada a Sant Feliu de Llobregat, hem assentat una bona relació amb el centre d’atenció primària més proper, i utilitzem la via telefònica o d’internet per resoldre dubtes que puguin sorgir en el moment de dispensar. Tot i així, malgrat que quan metges i farmacèutics treballem conjuntament som capaços d’instaurar una bona col·laboració, la relació no és fàcil i s’haurien d’articular mecanismes que la facilitessin. La labor mèdica i la farmacèutica són complementàries.”

L’oficina de farmàcia és avui una activitat que comporta una gestió com la de tota petita empresa. El farmacèutic es troba amb una responsabilitat afegida a la tasca purament professional, la gestió del negoci. “El problema és que el farmacèutic no té una vocació mercantil però ha de trobar l’equilibri entre les decisions professionals que han de prevaler, amb les comercials. Som farmacèutics, que exercim des de la farmàcia, que és un establiment sanitari, i que tot i tenint una entitat comercial, s’ha d’organitzar per dur a terme les funcions professionals.”

La premissa bàsica que guia la farmàcia és el servei que implica “la dispensació de medicaments, assessorar i ajudar el ciutadà a millorar la seva salut. Entre tot l’equip de la farmàcia intentem donar un servei molt personalitzat. A més estem introduint el sistema personalitzat de dosificació, especialment indicat per a l’administració de medicaments a gent gran. En el futur la farmàcia haurà de tenir una cartera de serveis acreditats i recolzats per un procediment de bones pràctiques.”