DR. VALENTÍ FUSTER
Fotografia: Àngel Font
PC, 17è VOLUM. Especialitats Mèdiques de Catalunya, II, Pròleg

DR. VALENTÍ FUSTER

Cardiòleg