Sr. MARTÍNEZ SERRA
Sr. MARTÍNEZ SERRA
PC, 19è VOLUM. Impuls immobiliari

XAVIER MARTÍNEZ I SERRA

TQ Tecnol, S.A.

Text del 2007

Una empresa que no és capaç de transmetre valors a la societat tampoc no aconseguirà ser valorada.

TQ Tecnol, S.A. va néixer el 1997 i és actualment una empresa líder en el sector de les solucions tècniques aplicades al ram de la construcció. El senyor Xavier Martínez i Serra és el director general de la companyia. “Fa deu anys ens adonarem que hi havia una necessitat: s’havien de poder aproximar els productes industrials al món de la construcció i s’havia de fer de manera directa i comprensible. Les aplicacions innovadores fan que la construcció sigui més ràpida i senzilla, i menys precària i errònia. I aquestes millores han de poder estar a l’abast dels clients.”

Aïllants, impermeabilitzants, fluids químics, resines i morters, tractaments de superfícies, complements… conformen un catàleg de productes, destinats tant al sector de la construcció com al sector industrial, amb els quals TQ Tecnol ha aconseguit esdevenir un bon referent i un sinònim de recerca, desenvolupament i assessorament en noves solucions tècniques: “Som el tast del mercat.”

L’empresa ofereix un servei integral: s’encarrega de produir, publicitar, vendre i apropar als clients aquests nous productes tècnics. El seu veritable potencial, doncs, és la comercialització. “Fabriquem tots els productes, però tot subcontractant empreses familiars, catalanes o espanyoles, que treballen bàsicament només per a nosaltres. El nostre equip està més especialitzat en màrqueting i xarxa comercial, així com a administrar i gestionar tots els productes.”

De fet, dels més de 600 treballadors de TQ Tecnol, la majoria són tècnics comercials repartits per tot el territori espanyol, Andorra, Portugal i Romania. “Som especialistes a atendre les necessitats dels clients. Actualment, tenim seus territorials a Reus, Madrid, Donostia, Santiago, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Almería i Zaragoza. I aquest any obrirem una nova delegació a Barcelona.”

L’assessorament i la recerca són uns altres dos trets distintius de la companyia que dirigeix el senyor Martínez i Serra. “Som la primera força comercial del sector a Espanya. Ningú no té 400 persones que visitin el ram de la construcció amb aquests productes químics i tècnics. Es tracta d’un model directe de venda, que també inclou l’assessorament. Aquest és el nostre valor afegit.”

La informació detallada dels productes i les tècniques d’aplicació, l’assistència tècnica a peu d’obra abans, durant i després de l’aplicació i la redacció d’informes tècnics que aconsellen sobre l’ús correcte de cada producte són les línies bàsiques d’una estratègia encarada a oferir el millor servei al client. “Donem valor als productes, perquè han de fer que la construcció sigui més qualitativa. I ho serà si, a més, és senzilla i comprensible. Hem d’aconseguir que tot sigui fàcil.”

El diagnòstic i la descripció de patologies forma part també d’aquest servei integral, que engloba tot el procés. Tècnics comercials i químics es responsabilitzen de controlar què succeeix amb tots els productes de la companyia en cada fase, des de la fabricació fins a l’aplicació. Darrere d’aquest ampli equip comercialitzador, hi ha necessàriament un rigorós treball de recerca. “La investigació és bàsica. El nostre equip d’enginyers viatja constantment per tot el món, tant a les fires europees com a les americanes i asiàtiques, per tal de trobar aquelles marques que puguin encaixar millor en les necessitats de la construcció. Parla amb els fabricants i després transmet aquests coneixements a aparelladors, arquitectes, paletes…”

També és primordial la formació. Per això, organitzen de manera constant jornades tècniques, adreçades a tots els professionals de la construcció. “Celebrem un parell de jornades mensuals, unes 25 anuals a totes les comunitats autònomes. A més a més, facilitem informació tècnica per mitjà de fax, i editem dues revistes en què també hi ha docència sobre els nostres productes.”

La formació també s’adreça als comercials: “Totes les setmanes mantenim reunions tècniques amb el nostre equip de venedors.”

La companyia disposa d’un catàleg de 559 productes, així com més de 1.000 referències, totes d’articles registrats. La marca estrella és actualment TQ TECNOTERMIC, un aïllant amb diferents versions: Tricapa, A6 i A10. “Aquest producte permet aïllar acústicament i tèrmicament una habitació d’una manera ràpida, seca i sense haver de subcontractar tercers. Ofereix un important estalvi energètic i de costos, i proporciona un resultat perfecte, sense juntes ni pèrdues.”

Per Xavier Martínez, comptar amb bons aïllants per als edificis és fonamental: “Faciliten un important estalvi energètic i un major benestar tèrmic i acústic. Si poguéssim aplicar a totes les cases la tecnologia de què avui disposem, consumiríem la meitat d’energia.”

L’estalvi energètic centra precisament una de les prioritats immediates de TQ Tecnol: “Volem afegir una nova divisió centrada en les energies renovables. Hi ha productes innovadors, com la teula solar, que ja està disponible en el mercat. Tenim la possibilitat de ser una de les primeres empreses que la venguin a Espanya, però abans d’iniciar-ne la comercialització hem de fer, com sempre, un treball de recerca per tal que el producte pugui arribar al client de manera senzilla i comprensible.”

Entre els projectes de la companyia també hi ha l’obertura d’un nou centre logístic. “Tenim 7.000 m2 d’instal·lacions, però estan repartides per set llocs diferents. Volem centralitzar-ho en un espai d’uns 20.000 m2. Estem a punt d’aconseguir-ho.”

Una altra meta futura és incrementar la facturació de la societat: “L’any passat vam facturar 26 milions d’euros. Per aquest any, n’esperem 35, i per al 2010 volem estar en una forquilla de 75 a 100 milions.”

L’obertura de noves divisions a l’estranger pot contribuir a assolir aquesta fita. “Tenint en compte el refredament del mercat de la construcció a Espanya, pretenem obrir-nos a nous mercats. Volem ser una empresa fortament internacionalitzada. Tenim llaços amb Sud-amèrica i amb països del nord d’Àfrica, com el Marroc, on volem intentar ser un referent en el nostre sector.”

Una expansió que també s’orienta cap als mercats europeus: “Ens estem obrint a Romania, Portugal i el sud de França.”

TQ Tecnol, una de les primeres empreses espanyoles que ha obtingut i manté els tres segells de Qualitat, Medi Ambient i Responsabilitat Social, ha apostat sempre per respectar els valors socials i obtenir la satisfacció i la confiança del personal i dels clients. “Una empresa que no és capaç de transmetre valors a la societat tampoc no aconseguirà ser valorada.”

Fruït d’aquesta preocupació, la companyia ha prioritzat la flexibilitat d’horaris i ha desenvolupat tot un seguit d’ajudes per a la promoció personal i laboral dels seus treballadors i per a la conciliació de la vida familiar i laboral que han merescut diversos reconeixements públics. “Aquestes mesures han propiciat que l’empresa sigui més competitiva i que els treballadors estiguin més motivats. D’altra banda, si tots els beneficis econòmics que obté un negoci no es canalitzen per donar valor a la societat, no té sentit.»