PC, 20è VOLUM. Empenta i Coratge

XAVIER SUNYER I DEU

TFO TECNOLOGIA EN FIBRA ÒPTICA

Text del 18/03/09

“Dediquem molts esforços a l’àmbit municipal, perquè sabem que és el motor necessari per situar el país al nivell d’infraestructures tecnològiques avançades”

“Els empresaris podem posar el nostre gra de sorra contra la crisi, però necessitem que el Govern demostri que hi està actuant”

“No es comprèn que, si es dóna suport a les empreses petites i mitjanes i se les tecnifica, podrem superar millor aquest tràngol”

“Aquesta crisi ha de servir per conservar el talent i la iniciativa de les persones dins les empreses”

“En aquests moments històrics, el més important no és la productivitat, sinó el coneixement.” Aquesta és la opinió d’en Xavier Sunyer i Deu, enginyer industrial amb 20 anys d’experiència en el sector de les telecomunicacions i fidel representant del paradigma de creativitat i dinamisme que hauria de perfilar l’empresariat del futur.

El 2005, cinc anys després de rebre el premi a la Millor Trajectòria Empresarial, lliurat per l’Associació de Joves Emprenedors de Catalunya, fundà TFO Tecnologia en Fibra Òptica, empresa de la qual n’és el president executiu. “Vaig crear el negoci juntament amb dos socis, tot pensant que havíem d’ésser presents no tan sols a Catalunya sinó arreu del món. Així, vam obrir també delegacions a Portugal, al Marroc i a Centre Amèrica, i, en aquests moments, el grup compta amb 26 treballadors i 5 filials a diferents països.”

TFO es dedica al desplegament de xarxes de telecomunicacions basades en fibra òptica. “Ens ocupem del disseny i dels components que es necessiten per poder muntar una xarxa o infraestructura en fibra òptica; encarreguem la seva fabricació i posteriorment els comercialitzem.”

La fibra òptica és un mitjà de transmissió empleat habitualment en les xarxes de comunicacions. “És un fil molt prim, de la grandària d’un cabell, i transparent, de vidre, per mitjà del qual s’envien polsos de llum, que es modulen per transmetre dades. Les fibres s’utilitzen àmpliament en telecomunicacions, ja que permeten enviar una gran quantitat de dades a gran velocitat, molt més ràpidament que en les comunicacions de ràdio i cable. Per cadascun dels fils pot passar cada segon l’equivalent a l’enciclopèdia britànica. La font de llum pot ésser laser o un LED. Són el mitjà de transmissió per excel·lència, immune a més a les interferències.”

Com objectiu, TFO apunta cap al lideratge en el seu àmbit productiu. “En pocs anys hem arribat a facturar vuit milions d’euros. Volem continuar creixent, bé sigui obrint delegacions a altres països, bé ampliant la nostra quota de mercat allà on ja en tenim. Ens proposem ser una de les tres primeres empreses de cada país dintre el sector de la connectivitat de la fibra òptica.”

En Xavier Sunyer està convençut que la formació dels treballadors és fonamental a l’hora de garantir l’èxit de les empreses. “Per tal de tirar endavant el nostre projecte, vaig comptar i confiar en antics empleats, tot posant-los en llocs de responsabilitat claus. Posteriorment, vaig contractar gent nova, a la qual es va formar específicament per a la tasca que havien de dur a terme. Quan es creen empreses, i sobretot quan s’ubiquen geogràficament lluny, és essencial trobar gent amb molta empenta i competitivitat. Tant és així que, en els països on no trobàrem els professionals adequats, vam haver de cancel·lar el projecte.”

Una major col·laboració entre les facultats catalanes i la petita i mitjana empresa li sembla imprescindible al senyor Sunyer. “Desitjo col·laborar amb el món universitari, però, tot i tenir projectes força interessants, són plans de desenvolupament a petita escala que no atreuen gaire l’atenció de les universitats, que se solen decantar per les grans investigacions. Malauradament, avui l’entorn acadèmic universitari no respon adequadament a les necessitats de les petites empreses del país. Només cal dir que cap universitat de Catalunya està situada entre les primeres del món; en canvi, tenim escoles de negocis capdavanteres mundialment.”

Per combatre la crisi, apunta Xavier Sunyer el cablejat general de la fibra òptica com una de les mesures públiques a endegar. “Aquí no s’està invertint gaire en infraestructures de comunicació; a la resta del món, en canvi, es destinen molts fons a aquest concepte. Pensem, per exemple que, una de les mesures preses pel president Obama als Estats Units a fi de reactivar l’economia ha estat cablejar tot el país amb fibra òptica. Per tant, hauríem de seguir-ne l’exemple; i Telefònica és l’única empresa que pot dur a terme aquest desplegament a nivell estatal.”

Les administracions locals també poden jugar un paper important a l’hora d’impulsar l’ús de la fibra òptica als seus municipis. “Un ajuntament pot prendre l’iniciativa de preparar la infraestructura del seu municipi per al desplegament de fibra òptica. Molts alcaldes entenen que això atrauria empreses amb valors afegits i revaluaria el preu dels immobles. A l’àmbit europeu hi ha molts consistoris que realitzen aquestes actuacions, com l’Ajuntament d’Amsterdam, el qual decidí cablejar la ciutat per tal d’oferir aquest servei als seus habitants. A Espanya, amb els diners rebuts de l’Estat, alguns alcaldes han començat a realitzar petites inversions relacionades amb la fibra òptica. TFO dedica molts esforços a l’àmbit municipal, perquè sabem que és el motor per situar el país al nivell d’infraestructures tecnològiques avançades, però topem sovint amb la manca de pressupost de les alcaldies. Per aquesta raó, només els alcaldes amb molta iniciativa s’inclinen a recolzar aquests projectes. La nostra idea és poder cablejar tot un municipi, una tasca que ens obriria la porta a successius projectes. Hem de recordar que, per 1.200 euros per habitant, es pot gaudir de la fibra òptica a casa; no parlem pas de pressupostos inabastables.”

Pel que fa a la situació de recessió generalitzada, el senyor Sunyer considera que la gent no està entenent el sentit d’aquesta crisi. “Es veu la present crisi com una plaga que ens ha caigut a sobre i contra la qual no es pot fer res. No es comprèn que, si es dóna suport a les empreses petites i mitjanes i se les tecnifica, podrem superar millor aquest tràngol. Pot ser que, per culpa de la crisi bancària o a causa de les reformes institucionals ajornades, es faci una neteja dels negocis existents; això es veurà quan passi la davallada. Però, segurament, els que quedin sortiran enfortits. Crec que aquesta crisi ha de servir per conservar el talent i la iniciativa de les persones dins les empreses.”

Igualment, el director general de TFO fa palesa la seva queixa envers el sistema financer. “Necessitem que el sistema financer ens acompanyi, que ens atorgui crèdits per tirar endavant. Pel seu tipus de producte o de mercat, hi ha moltes empreses que han de créixer contínuament per tal de sobreviure. Estic convençut que, si la conjuntura acompanya una mica els empresaris actius i inquiets, el futur esdevindrà esperançador. Actualment, nosaltres estem planificant instal·lar-nos a Tunísia. Desitgem, per tant, continuar creixent i ideant nous projectes, perquè creiem en allò que fem.”

D’altra banda, en Xavier Sunyer considera necessàries una sèrie de reformes en l’àmbit laboral i de la Justícia. “Hi ha un seguit de canvis legals per fer al nostre país, entre els quals destacaria el tema de la reforma laboral. Caldria contractar de manera més senzilla, i també accelerar els tràmits per tal de facilitar la gestió empresarial. Els empresaris podem posar el nostre gra de sorra contra la crisi, però necessitem que el Govern demostri que hi està actuant.”