Advocats de Catalunya és la sisena obra de la col·lecció Personatges de Catalunya

Àngel Font ha passat més de 300 hores amb 200 advocats. Aquest llibre es, per tant, el resultat d’aquestes trobades, que han constituït una autèntica teràpia, en què els nostres personatges han deixat anar la seva manera de veure la professió i els problemes que el seu exercici planteja ara i aquí. La situació de l’administració de justícia al nostre país no ha estat aliena a les nostres converses. Ni les preocupacions pel futur de la professió. Ni les circumstàncies i els canvis a què la massificació obliga. Ni l’adaptació a la nova situació creada per un món que tendeix a fer-se petit i a esborrar fronteres. Per tant, podem dir amb orgull que Advocats de Catalunya constitueix ara per ara un magnífic tall en secció d’una de les activitats més importants de les societats modernes: l’advocacia, entesa com a exercici liberal de l’assessorament i la defensa dels ciutadans.

El to amical de les converses i les llargues mirades fit a fit han constituït el paisatge que ha permès que damunt la nostra taula s’anessin desgranant veritats i confidències, publicades algunes, impublicables d’altres, atenent en ocasions al desig manifestat pels nostres advocats i advocades i a vegades als criteris que presideixen els continguts de la nostra col·lecció.

Advocats de Catalunya representa també, després de cinc llibres, la consolidació d’un projecte editorial ambiciós, que té en els seus personatges l’objecte central d’interès, i en la diversitat territorial i sectorial la pedra de toc del pluralisme que volem posar de relleu, aquest mateix pluralisme que fa que puguem dir amb seguretat que Catalunya és avui una societat rica, perquè és rica en opinions.

Àngel Font ha escrit diverses novel·les que es poden integrar en el gènere de la política-ficció. A Con distintos collares analitza críticament la realitat de la Catalunya interior recorrent les interioritats de diverses generacions d’una nissaga rural catalana. A La cara amarga de la Iglesia fa jugar els interessos que oposen l’individu i la institució a través d’una parella de religiosos que deixen l’Església per trobar el seu camí personal. A la seva darrera obra, Catalucía, el complot catalán, ordeix una trama novel·lística que, des de la situació actual, culmina en la independència de Catalunya. El ritme trepidant de l’acció, la ironia i el compromís amb la realitat immediata són les característiques comunes d’aquests títols.

Personatges que han fet possible Advocats de Catalunya