Les nostres arrels i tradicions amb l’Associacionisme Professional

La nostra terra ha vist néixer i evolucionar tants oficis com es coneixen. Uns varen venir de fora, altres es varen gestar aquí, però Catalunya sempre ha dut a la seva pell el treball i l’ofici que li dóna per viure. Famílies de llinatge conegut i gent del poble llueixen cognoms que parlen de la feina que feien els seus avantpassats: Ferrer, Serra, Teixidor, Fuster, Pintor… Aquest és el testimoni més irrefutable d’allò que significa la feina i l’ofici per a un català.

Les nostres ciutats tenen carrers amb noms d’oficis. A les nostres esglésies i catedrals encara hi ha altars que es conserven gràcies a les aportacions gremials.

En L’associacionisme professional es pot gaudir de tota aquesta informació que ens endinsa en el fantàstic -però real- món de les nostres arrels i tradicions.

Diuen dels catalans que som garrepes i individualistes; ho diuen i si ho pensem una mica ens ho creiem. Mes, on és la nostra garreperia quan som capaços de treballar per al nostre col·legi professional, el gremi, la federació, l’associació, etc., dedicar-hi hores i diners a canvi, això sí, del reconeixement de la feina ben feta? O com és que sent individualistes no hi ha un català que no estigui associat a un o més col·lectius amb tots els compromisos que això implica?

La gran majoria d’institucions que neixen a Catalunya acaben sent federacions o confederacions nacionals o espanyoles. És per estar-ne orgullosos.

Del que aquí en podem gaudir poc és de reials acadèmies. Allò ‘reial’ s’ha quedat a la capital de l’Estat, amb alguna excepció que també surt en aquest llibre.

La història de Catalunya i molts moviments polítics i importants s’han fet al costat o de la mà d’institucions associatives que l’obra recull. Però també es recull, amb una certa tristor, entitats i oficis que el temps i les noves tecnologies han tirat o estan tirant als llimbs de l’oblit. Just hi hem estat a temps per parlar-ne. Exemple: Gremi de Sabaters, amb altar a la Catedral, i d’altres.

Tantes i tan il·lustres entitats, tanta història acumulada, tanta actualitat i perspectiva de futur, estan representades en aquest llibre per aquells que avui tenen l’honor de presidir-les. Tindrem un record fotogràfic de tothom, perquè la Història no oblidi qui va fer possible que avui encara tirem endavant amb l’empenta de sempre.

Personatges que han fet possible L'associacionisme Professional

Juan-Ignacio Soto Valle

Sr. Juan-Ignacio Soto Valle

Text del 2002. “Hem de saber comportar-nos en aquest encreuament continu d’interessos i de passions”  “Neutralitat i professionalitat” defineixen la

Leer »
Josep M. Ruiz Boqué

Sr. Josep M. Ruiz Boqué

Text del 2002. “Som un punt de trobada de diferents pro­fes­sionals que procurem donar respostes als múltiples interrogants mediambientals” La

Leer »
David Rovira Minguella

Sr. David Rovira Minguella

Text del 2002. “El farmacèutic assumeix aquelles responsabilitats que li exigeix la mateixa societat” Els col·legis professionals desenvolupen una important

Leer »
Juan Rosell

Sr. Juan Rosell

Text del 2002. “El moviment associatiu en l’àmbit empresarial sempre ha estat molt arrelat en el nostre país” L’associacionisme català

Leer »
Joan Roma Ferré

Sr. Joan Roma Ferré

Text del 2002. “El futur del tèxtil està en la convergència dels interessos de les diferents associacions empresarials del sector”

Leer »
Ramon Ribas Frias

Sr. Ramon Ribas Frias

Text del 2003. “El nostre pro­pò­sit és oferir un espai associatiu on sigui possible una educació en la llibertat” L’economia

Leer »
Josep Pujol Aulí

Sr. Josep Pujol Aulí

Text del 2002. “Si desapareguessin les pistes d’esquí, estic gairebé convençut que el Pirineu quedaria desert” Han quedat enrere aquells

Leer »
Pere Pol Parés

Sr. Pere Pol Parés

Text del 2002. “La producció en sèrie, tan necessària i comuna en la nostra societat, està fent malbé l’o­fi­ci” La

Leer »
Josep Montero Pelegrí

Sr. Josep Montero Pelegrí

Text del 2003. “El protètic dental és l’únic professional qualificat per dissenyar, preparar, elaborar, fabricar i reparar les pròtesis dentals”

Leer »
Sr. Manuel Mas Hidalgo

SR. MANUEL MAS HIDALGO

Text del 2002 Ens caracteritza la nostra vocació de servei a la societat. . El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya,

Leer »
Sra. Rosa Martín Pagès et alia

SRA. ROSA MARTÍN PAGÈS

Text del 2002 El segle xxi consolidarà de manera definitiva el secretariat professional, imprescindible en la gestió de les nacions. Encara que pugui semblar estrany avui

Leer »
Sr. Joan Marquès Guàrdia

SR. JOAN MARQUÈS GUÀRDIA

Text del 2002 Demanem a l’Administració que faciliti als immigrants qualificats la possibilitat d’incorporar-se al sector. D’àmbit provincial i amb seu a Barcelona, TRANS­CALIT,

Leer »
Sr. Josep Llinàs Serra

SR. JOSEP LLINÀS SERRA

Text del 2002 Si no haguéssim estat associats, avui hauríem desaparegut com a col·lectiu. L’Asociación Nacional de Comerciantes de Ganado Porcino agrupa entre 110

Leer »
Sr. Josep Lluís Laborda

SR. JOSEP LLUÍS LABORDA

Text del 2002 Un dels principals objectius de l’Associació és aconseguir el reconeixement oficial de la nostra professió. L’Associació Internacional d’Organitzadors de Congressos, Convencions i

Leer »
Sr. Manuel Gonzalo Pérez

SR. MANUEL GONZALO PÉREZ

Text del 2002 Ens preocupa, primer, defensar i dignificar la interconnexió entre l’acció empresarial i la salut pública. L’Asociación Aqua-España va néixer l’any 1983

Leer »
Sr. Jaume Gil Aluja

SR. JAUME GIL ALUJA

Text del 2002 L’essència de l’anomenada globalització no sempre és ben entesa per l’opinió pública. Els tòpics sobre els països, a més de donar

Leer »
Sr. Antonio Gavin Velasco

SR. ANTONIO GAVIN VELASCO

Text del 2002 En l’actualitat, la figura de l’expert immobiliari a Catalunya està consolidada i contribueix en gran mesura que els sectors immobiliari i

Leer »
Sr. Jordi Fuset

SR. JORDI FUSET

Text del 2002 La llei d’assegurances està desfasada en molts aspectes i no protegeix prou els drets dels assegurats. Catalunya té una

Leer »
Sr. Paco Flaqué

SR. PACO FLAQUÉ

Text del 2002 Internacionalment, es relaciona Barcelona amb l’art i la cultura. L’autocrítica sempre ha estat un element necessari, fins i

Leer »
Sr. Jordi Filella i Mas

SR. JORDI FILELLA I MAS

Text del 2002 Tenim la difícil missió d’actuar de mitjancers entre Hisenda i el contribuent. L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de

Leer »
Sra. Beatriz Fernàndez Tubau et alia

SRA. BEATRIZ FERNÀNDEZ TUBAU

Text del 2002 El nostre objectiu bàsic és: en igualtat de condicions, igualtat d’oportunitats. L’Associació Catalana d’Empresàries i Executives és una mostra més de

Leer »
Sr. Xavier Colom Soto

SR. XAVIER COLOM SOTO

Text del 2002 L’ús d’eines informàtiques i de noves tecnologies ha esdevingut imprescindible. . La Federació Provincial de Fus­ters, Ebenistes i Similars de

Leer »
Sr. David Coll i Batllori

SR. DAVID COLL I BATLLORI

Text del 2002 És responsabilitat nostra elevar l’agricultura, la ramaderia i la silvicultura i conscienciar la resta de la població que no podem viure

Leer »
Sra. Anna Civit Canals

SRA. ANNA CIVIT CANALS

Text del 2002 Des de la Vocalia de Sanitat, fem pressió per la incorporació de logopedes en tots els centres hospitalaris catalans.  La logopèdia

Leer »
Sr. Josep Cercós Martínez

SR. JOSEP CERCÓS MARTÍNEZ

Text del 2002 L’assegurança és solidaritat, i aquell que estalvia a llarg termini per a la seva jubilació està fent un gran bé al país, perquè

Leer »
Sr. Joan Celma Giménez

SR. JOAN CELMA GIMÉNEZ

Text del 2002 L’esport és un factor cohesionador que pot intervenir en temes com la immigració, el treball o la convivència entre col·lectius culturalment

Leer »
Sr. Lluís Casanovas Garriga

SR. LLUÍS CASANOVAS GARRIGA

Text del 2002 Els centres comercials no només estan pensats per fer-hi les compres, sinó també per convertir-se en llocs d’esbarjo per a tota la família.

Leer »
Dr. Josep Casajoana Gibert

DR. JOSEP CASAJUANA GIBERT

Text del 2002 Els catalans som molt individualistes; aquest és un dels trets principals de la nostra personalitat, però sabem que treballar en col·lectivitat

Leer »
Sr. Juan José Casado Peña

SR. JUAN JOSÉ CASADO PEÑA

Text del 2002 La globalització exigeix una millor qualificació del treballador i una formació constant. Les accions empreses des dels sindicats han estat en determinats

Leer »
Sr. Fernando Casado

SR. FERNANDO CASADO

Text del 2002 És important entrar en una dinàmica de qualitat que ens faci treballar a tot el món.  L’associacionisme neix de la voluntat d’un

Leer »
Dr. Francesc Casadó et alia

DR. FRANCESC CASADÓ

Text del 2002 La cosmètica ajuda a proporcionar els mitjans per assolir el benestar de les persones. La cosmètica és una ciència interdisciplinària que

Leer »
Sr. Joan Canals Oliva

SR. JOAN CANALS OLIVA

Text del 2002 Hem esdevingut venedors d’il·lusions. . Per al gran públic, el fet que la reconversió del tèxtil determinés una

Leer »
Sr. Sebastià Cabré Solé

SR. SEBASTIÀ CABRÉ SOLÉ

Text del 2002 Hem de donar respostes eficaces, perquè si no aconseguíssim ser uns bons interlocutors, no confiarien en nosaltres. Tarragona ha estat un imparable bressol d’iniciatives

Leer »
Sr. Joan Caball Subirana

SR. JOAN CABALL SUBIRANA

Text del 2002 Intentem sempre ser pragmàtics, trobar solucions pràctiques als problemes. . La Unió de Pagesos de Catalunya ha con­tinuat, en bona part,

Leer »
Sr. Baldiri Ros

SR. BALDIRI ROS

Text del 2002 Un país que sap conservar les seves institucions civils, mantenir-les útils en el temps, és un país

Leer »
Sr. Josep M. BERTRAN SOLER

SR. JOSEP M. BERTRAN SOLER

Text del 2002 Una de les principals funcions dels col·legis de met­ges és garantir a la societat l’acció impecable i assenyada dels profes­sio­nals. La

Leer »
Sr. Fernando Bautista

SR. FERNANDO BAUTISTA

Text del 2002 Detectem els interessos dels nostres associats i trobem respostes a les seves necessitats. COFAC basa la seva actuació en els valors d’ajuda

Leer »
Sr. Antonio Ariza Sobrino

SR. ANTONIO ARIZA SOBRINO

Text del 2002 Les empreses transportistes han de disposar d’un conseller; esperem que això ajudi a minvar el nombre d’accidents greus a les nostres

Leer »
Sr. Artur Agud Cabeza et alia

SR. ARTUR AGUD CABEZA

Text del 2002 Els perits espanyols som més imaginatius i disciplinats que els col·legues europeus. La importància del món associatiu arriba

Leer »