Més de 200 Assessors Jurídics d’empreses ens parlen de les seves experiències, els seus coneixements o la seva filosofia del dret, tot això aplicat al món empresarial.

La concertació de la Unió Europea, la globalització, la nova economia sotmesa a normatives que van degotant massa lentament al costat del voraç i vertiginós avenç de les noves tecnologies. El dret internacional, les influències anglosaxones en matèria mercantil, les bases encara actuals del dret romà, vàlides per als camperols i mercaders d’antuvi i per al comerç informàtic i informatitzat d’avui. De tot això es parla en aquest llibre, no exempt de la passió, vocació i entusiasme tan necessari en l’exercici especialitzat que la societat d’avui demana dels professionals del dret.

El conseller lletrat o assessor jurídic d’empreses és l’home de confiança, tant en el consell d’administració de la gran multinacional com al costat del gerent de les petites i mitjanes empreses que donen vida al gran llegat industrial i comercial català. L’advocat s’implica però no s’involucra. És amic respectuós de l’empresari que li diposita la confiança, però sense arribar al comaratge. Hi ha una línia dissuasiva molt fina, però visible. Existeix una ètica, una confidencialitat, i un rigor professional que no es traspassen mai. Conèixer tota la intimitat d’un client és vital per poder defensar els seus drets. Saber tot sobre una empresa implica la responsabilitat de guardar professionalment les seves confidències sense enamorar-se’n mai.

Passa, a l’empresari li pot passar, que l’empresa ja posada a ensenyar intimitats, provoqui temptadorament l’il·lustre advocat, li prometi els seus amors i li garanteixi plaers desconeguts. És un error greu, la seductora empresa pot acabar perdent el seu honor, però no així el lletrat, que sempre roman en la seva postura ètica i de rigor.

La corresponsabilitat, en alguns assumptes, només és sostenible amb l’honor professional. Per poc que se salti la ratlla, la societat ho veu i no ho perdona. Es perdona un esgarrapacristos, però ningú mai no se n’oblida d’un error comès per qui treballa per evitar-los.

La línia és fina, però visible. Aquest és el missatge que ens donen molts dels integrants de Assessors Jurídics d’Empresa. Em considero afortunat per haver escoltat tantes i tan autoritzades veus. Vull manifestar la meva admiració i el meu respecte per la biografia i la labor de cadascú. Catalunya està en bones mans, ja que les nostres empreses tenen una alta qualitat en assessorament jurídic.

L’equip redactor d’aquesta obra i jo mateix volem agrair molt especialment al MH President de la Generalitat de Catalunya, senyor Jordi Pujol, la presentació d’aquest llibre, per l’honor que fa als nostres advocats i a l’empresari català. De motu propi el fem arribar a SM el Rei, al President del govern, a tots els ministres, les conselleries i la major part d’ajuntaments de Catalunya, universitats i principals institucions. Ens sentim especialment orgullosos de com a Catalunya som capaços de treballar i conviure. La nostra editorial recull trossos monotemàtics de la nostra història contemporània i la difon àmpliament.

Personatges que han fet possible Assessors Jurídics d'Empresa

Sr. Manuel Bayona

Sr. Manuel Bayona

Text del 2001 “Tant empresaris com treballadors han de comprendre que la prevenció és cosa de tots”. Ens acompanyen Manuel

Leer »
Sr. Ramon Vallbé Ansesa

Sr. Ramon Vallbé Ansesa

Text del 2001 L’activitat professional de Ramon Vallbé Ansesa, home definitivament polifa­cè­tic, es reparteix entre dos sectors: l’ensenyament i l’assessoria.

Leer »
Sr. Juan Sabata

Sr. Juan Sabata

Text del 2001 Advocat en exercici des de 1966, Joan Sabata està al capdavant d’un des­patx que es dedica a

Leer »
Sr. Pedro Ruiz Soto

Sr. Pedro Ruiz Soto

Text del 2001 Especialitzat en dret processal, però capdavanter d’un bufet multidisci­plinari, Pedro Ruiz exerceix l’advocacia des del 1984 amb

Leer »
Sr. Joan Royo Valls

Sr. Joan Royo Valls

Text del 2001 Joan Royo exemplifica la possibilitat que un professional es decideixi a canviar de rumb laboral després d’haver

Leer »
Sr. Eduard Rosich Romeu

Sr. Eduard Rosich Romeu

Text del 2001 Eduard Rosich Romeu representa la segona generació d’una nissa­ga d’advocats lleidatana: “Tinc dues germanes amb la mateixa

Leer »
Sr. Fernando Rey

Sr. Fernando Rey

Text del 2001 La necessitat de satisfer d’una manera òptima les necessitats dels clients en matèria d’assessorament jurídic va originar

Leer »
Sr. Jordi Obiols Ysac

Sr. Jordi Obiols Ysac

Text del 2001 Jordi Obiols Ysac representa la continuïtat i l’esperit professional integral d’Assessoria Ysac, empresa familiar creada l’any 1958

Leer »
Sr. Ramon M. Mullerat

Sr. Ramon M. Mullerat

Text del 2001 La trajectòria acadèmica, professional i humanista de Ramon M. Mullerat ha estat sempre impecable. Després d’una etapa

Leer »
Nuria del Pozo

Sra. Nuria del Pozo

Text del 2001 “Cal que els empresaris apliquin les mesures correctores necessàries per evitar al màxim els accidents laborals” Les

Leer »